Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, april 29, 2009

  Pirater, integritet och EU-val

  [UPPDATERAD] Svenska folkets bristande intresse för att delta i valet till Europaparlamentet har varit en källa till huvudvärk i många partier. När det nu återigen drar ihop sig till EU-val så kan vi få komma att tacka upplevelseindustrin, fildelarrörelsen och bloggosfären för ett nyväckt intresse för vilka personer vi i Sverige röstar fram att representera oss i Bryssel och Strasbourg.

  Utan att på något sätt göra anspråk på att teckna någon fullständig bild så kan man ändå konstatera att engagemanget för integritetsfrågor växte i samband med FRA-debatten. Från att ha engagerat ganska få så blev sådant som avlyssning, övervakning av datatrafik och annat något som kom att engagera allt fler människor. Detta är i grunden positivt. Det är sunt att ha en kritisk inställning till politiker och andra intressen som säger sig vilja motverka brottslighet och terrorism med metoder som får snart sagt alla att känna sig som brottslingar och terrorister.

  Ipred, Acta och EU:s telekompaket är några aktuella exempel på frågor som knappast hade kommit till allmänhetens kännedom om det inte varit för att några eldsjälar via bloggar och andra ”alternativa” mediekanaler spridit information och väckt opinion, som så småningom också kom att tas upp av traditionella medier. Att Aftonbladets läsare i en nätomröstning utsett IT/integritet till en av de viktigaste frågorna i EU-valet är mycket intressant och en indikation på vilken betydelse debatten på senare tid har haft.

  Kritiker menar att engagemanget ofta bottnar i egenintresse; det påstås vara människor som själva laddar ned och sprider upphovsrättsskyddat material som står bakom motståndet mot förslag för att minska fildelningen. Må så vara, men då ska man också komma ihåg att det är penningstarka lobbyorganisationer finansierade av musik- och filmindustrin som driver på för att förslagen överhuvudtaget ska tas upp till politisk behandling.

  Efter att domen i Stockholms tingsrätt föll i det så kallade Pirate Bay-målet ökade tillströmningen av medlemmar till Piratpartiet – som kandiderar till Europarlamentet – i rekordtakt. På sju timmar uppgav sig partiet fått mer än 3 000 nya medlemmar. Kan de bara mobilisera sina anhängare att faktiskt gå och rösta så har piraterna, hur osannolikt det än tedde sig för bara några månader sedan, en reell möjlighet att ta plats i parlamentet.

  Men även om de inte lyckas med det så har de, med ”hjälp” av upplevelseindustrins brist på respekt för sina konsumenter och klåfingriga politikers brist på respekt för medborgarna, ökat intresset för integritetsfrågor även i andra politiska partier. Jag skrev i går om hur en motion om ”integritetsmoratorium” antagits av en rad socialdemokratiska arbetarekommuner och kommer att tas upp till behandling på partikongressen i höst. Redan nu talas det om en ”frihetskongress”.

  S-bloggaren Erik Laakso lyfter frågan var de socialdemokratiska kandidaterna i valet till Europaparlamentet står i ”försvaret för den personliga integriteten i kampen mot kapitalet och den påstådda kampen mot brottslighet av olika slag”. Kanske kan SVT:s satsning på bevakning av EU-valet bistå med att besvara detta. Under den här veckan samlar SVT in frågor till kandidaterna, och välkomnar alla att mejla på euvalet2009@gmail.com.

  Även Aftonbladet har gjort en genomgång av vad de partier som i dag har representanter invalda i Europaparlamentet tycker om IT- och integitetsfrågor.

  Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (m) är en av de som skrivit på för att ett tillägg om internetanvändarnas frihet och rättigheter på nätet i ett större perspektiv ska bifogas EU:s telekompaket. Men fortfarande krävs fler underskrifter. En av den svenska bloggosfärens främsta integritetsivrare, Henrik Alexandersson, berättar mer om vi kan få detta att ske.

  Det är värt att notera hur många EU-skeptiker som nu engagerar sig med liv och lust i en tekniskt och processmässigt ganska komplicerad fråga som Europaparlamentet för närvarande brottas med. Isobel Hadley-Kamptz uttrycker det elegant: ”Om vi skulle välja bort strid i EU nu, för att vi egentligen är emot överstatlighet på dessa områden, skulle det vara att ge bort en seger och låta dem döda internet för att vi är såna gentlemen”.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Pirater, integritet och EU-val"

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 april, 2009 11:02) : 

  Hoppas inte för mycket på sånadär mailkampanjer. Maktens herrar kan lugnt ignorera dem. De har klart för sig att den internetaktiva medelklassen skäller nog så högljutt, men bitas kan den inte.

  Sedan gäller det att vara mycket vaken för politikens tvära kantringar. Det vi nu ser är hur Alliansregeringen mycket plötsligt framträder som det nakna tyranniets huvudkraft. Den sargade socialdemokratin börjar, rörigt och yrvaket, visa livstecken och gryende medvetenhet om hotet mot vår frihet och vår demokrati.

  Med tanke på den ekonomiska krisen har medelklassen allt skäl till oro och pessimism. Det välstånd som finns räcker nu bara till de verkligt rika, som vill kompensera sig för storförluster på aktiemarknaden. Medelklassen har att se fram emot en omfattande proletarisering. Vi kastas en efter en ut i otrygghet och misär. Den gradvisa destruktionen av internet är monopolkapitalets metod för att lamslå medelklassen, med dess för Makten hotfulla grepp mom nymedia.

  För att vinna verklig kraft måste frihetsrörelsen alliera sig med den folkliga sociala rörelsen till försvar för välfärdssamhället. Det är av vitalt intresse för oss allihop med tanke på vår nya otrygghet. Vi måste göra oss av med vår naivitet och våra illusioner och börja kämpa på allvar, annars är det kört för oss. Och kom ihåg: att enbart sitta på internet och väsnas räcker inte långt.

  Det gäller nu att sätta till alla klutar för bringa åstad ett opinionsras för våra tyranniska regeringspartier.

  Samt att på allvar resa den radikala parollen:

  SVERIGE UT UR EU.

  - Peter Ingestad, Solna

   

  Blogger Blogtester skrev... (29 april, 2009 14:59) : 

  En bra tillnyktrare är att läsa Simone Weil's "Oppression and Liberty".

  "The long-foreseen moment has arrived when capitalism is on the point
  of seeing its development arrested by impassable barriers. In whatever
  way we interpret the phenomenon of accumulation, it is clear that
  capitalism stands essentially for economic expansion and that capitalist
  expansion has now nearly reached the point where it will be halted by
  the actual limits of the earth’s surface. And yet never have there been
  fewer premonitory signs of the advent of socialism. We are in a period
  of transition; but a transition towards what? No one has the slightest
  idea."

  Man skulle kunna tro att det är skrivet idag, men det är faktiskt skrivet 1933.

  Har det egentligen hänt något sen 1933?

  http://emergenceofhumantouch.blogspot.com/2009/04/servitude-and-liberty.html

   

  Anonymous Martin skrev... (02 maj, 2009 12:29) : 

  Visst är frihet att röra sig på internet viktigt, men det är också något skumögt med en rörelse där de tongivande ofta menar att om någon kan se att du läst instruktioner för att odla din egen braja eller laddat hem erotiska serier så är detta en långt värre ofrihet än om många miljoner människor tvingas gå utan arbete, jobba för skitlöner eller i praktiken stängs ute från högre utbildning. Det senare beror ju enligt nyhögerns principer bara på att folk är lata, okunniga och inte tar sig i kragen (vilket ofta underbyggs av en Europapolitik som ger stöd till ensidigt monetära linjer). Snacka om liberal bankrutt!

   

  kommentera