Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, april 29, 2009

  Rödgröna skuggor

  I dag presenterade socialdemokraterna och den rödgröna oppositionen sina skuggbudgetar. Man utlovar ”offensiva investeringar i utbildning, grön omställning och välfärden” samtidigt som man säger sig ta ”stort ansvar för de offentliga finanserna”.

  Läs mer om innehållet på socialdemokraternas webbplats. Även Aftonbladet och SvD skriver, via TT, om s-budgeten.

  Vad jag reagerar på är uppdelningen av presentationen där Mona Sahlin och Thomas Östros får lägga ut texten på fina DN debatt, medan Östros och hans ekonomisk-politiska taleskollegor Mikaela Valtersson (mp) och Ulla Andersson (v) får nöja sig med mindre prestigefyllda SvD Brännpunkt. I någon mening en återspegling av storleksförhållandena i det rödgröna samarbetet, men kanske inte idealt om man vill signalera sammanhållning och enighet.

  Samtidigt innebär samarbetet en balansgång. Inte minst vänsterpartiet har upprepade gånger markerat att man inte vill binda upp sig om gemensamma valplattformar med s och mp, och v är också det parti vars ekonomiska politik mest påtagligt avviker i den rödgröna gruppen.

  Aftonbladets Katrine Kielos skriver den socialdemokratiska skuggbudgeten ”bygger i grunden på ett helt annat synsätt på krisen”. Hon frågar sig varför Sveriges tillväxt drabbats hårdare än andra EU-länder, ”en skillnad som inte beror på exporten utan en mycket kraftigare minskning av konsumtionen”, och varför svenskar – inte minst ungdomar – i högre grad känner sig osäkra inför framtiden. Vad kan man göra mot detta i termer av näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och genom att se till att den svenska arbetslöshetsförsäkringen inte är sämre än i många jämförbara europeiska länder, undrar Kielos.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Rödgröna skuggor"

   

  Anonymous Rikard N skrev... (29 april, 2009 22:23) : 

  Genom att ta bort den idiotiska proppen (som proppar igen och förstör hela arbetsmarknaden) - LAS..

   

  kommentera