Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, december 15, 2005

  Stärk riksdagsinflytandet över EU-beslut!

  Flera medier, bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, uppmärksammar att en utredning, ledd av talman Björn von Sydow, föreslår att de ordinarie riksdagsutskotten - snarare än den märkliga EU-nämnden - ska bli mer aktiva i EU-arbetet och ge sig in i debatten redan när EU-kommissionen kommer med sina utredningsförslag. Detta för att ge riksdagen mer inflytande över den linje Sverige driver i ministerrådsmöten på EU-nivå.

  Dessvärre har man från socialdemokratiskt håll protesterat mot utredningsförslaget och varnat för att det skulle binda upp regeringen i förhandlingar med andra medlemsländers regeringar. Jag hoppas dock att man tänker om. Som jag ser det så är förslaget definitivt rimligt. Regeringen bör, i EU-frågor liksom inrikespolitiskt, hålla sig inom de ramar som riksdagen fastställt. Det är också rimligt att EU-frågor behandlas i riksdagsutskotten på samma sätt som inrikespolitiska frågor. Det stärker dessutom, om än indirekt, det folkliga inflytandet över beslutsprocessen i EU.

  Däremot har jag lite svårt att förstå varför von Sydow i utredningen ändå föreslår att EU-nämnden ska finnas kvar "för att diskutera med regeringen inför de slutliga förhandlingarna om EU-lagar". Om frågorna redan är behandlade i respektive berört utskott så finns det väl ingen anledning till ytterligare en dragning i en nämnd utan reellt inflytande?


  Kommentarer om "Stärk riksdagsinflytandet över EU-beslut!"

   

  Anonymous dibbuk.se skrev... (15 december, 2005 10:31) : 

  I bästa fall kan det vitalisera den svenska EU-debatten, eftersom transparensen skulle öka. Värt att testa.

  /Anders

   

  Anonymous Anonym skrev... (27 december, 2005 23:24) : 

  En annan attityd i denna fraaga borde overvaegas inom s.

  Foerslaget bygger pa att att det redan finns det goda exemplet fran Finland. Daer bereder expert-riksdagsledamoeterna sina EU-fraagor. EU-blir inte bara foer en foermodat allkunnig grupp av RD-ledamoeter (som EU-naemden) som ska yttra sig i alla EU-fraagor, utan i Finalnd sa bereder vart expert utskott av ledamoeter sina fraagor. Redan idag finns faktiskt mojligheten (NB !) foer utskotten i Sverige att behandla EU-fraagrona, men det maste bli en tuffare skrivning, att de MASTE goera det!

  Samt avskaffa EU-nameden som sagt, det aer ett dansk-inspirerat paafund. Aeven de i Danmark overvaeger att avskaffa det och infoera ett mer finskt system, daer hela Riksdagen jobbar med EUfraagor.

  Laes SOU 2002: 88 om jag minns numret raett.
  /UBYMIC

   

  Stärk riksdagsinflytandet över EU-beslut!'">kommentera