Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, februari 13, 2006

  Yttrandefrihet och fundamentalism

  Av lätt införstådda skäl så har yttrandefriheten och dess gränser diskuterats flitigt den senaste tiden. En vanlig uppfattning tycks vara att yttrandefriheten är en viktig princip, men att den bör tillämpas med måtta och ansvar. Viss form av självcensur verkar anses befogad för att inte såra eller kränka. Ursäkta, men det är just när den typen av kritik kommer som yttrandefriheten och dess vänner måste stå högst uppe på barrikaderna och pressa fram positionerna ytterligare.

  I en kommentar till ett av mina tidigare inlägg om Muhammedkarikatyrer och rätten att publicera även kränkande bilder skrev bloggaren Yastory att ett serverhotell har rätt att få göra etiska bedömningar av vilken typ av material man vill tillåta på sina servrar. Detta resonemang utvecklades sedan till att det är ett företags "rättighet och skyldighet att väga frihet mot säkerhet", samt att "bedöma etiken och moralen i frågan".

  Yastory säger sig inte vara speciellt orolig för att företag skulle dra in sina tjänster för att de ogillar åsikter. "Företag vill i första hand tjäna pengar", skriver han, och censur "går mot det intresset".

  Själv ser jag stora risker i att företag tar sig friheten att besluta över vad som får sägas och inte. Jag litar inte på att kommersiella intressen/marknadens osynliga hand ska träda in och garantera en distribution även av obekväma åsikter, formuleringar och bilder. Jag anser att det är relevant att fråga sig vilket samhälle vi skulle få om Posten och teleoperatörer gjorde samma sak. Redan i dag har det förekommit att brevbärare vägrat dela ut tidningar som de – säkert med all rätt – uppfattat som främlingsfientliga. Är det rimligt att de ska ha den rätten? Borde inte lagstiftningen hindra åsiktsingripanden av det slaget? Med någon form av "must carry"-lagstiftning för brev- och tidningsutdelning, telefoni- och internettjänster skulle företagens opinionskänslighet och godtycke inte längre kunna stå i vägen för yttrandefriheten.

  Yastory skriver också att "sätta yttrandefriheten över allt /.../ ter sig dogmatiskt och ohälsosamt". Och visst är det så. Jag erkänner villigt att min syn på yttrandefriheten nog kan betecknas som dogmatisk och rent av fundamentalistisk. Och jag motiverar det med ord lånade ur Journalistförbundets handlingsprogram: Om med fundamentalism menas uppfattningen att så stor öppenhet som möjligt ska råda i samhället och så få inskränkningar som möjligt får ske i yttrande- och tryckfrihet och att samhällets inställning manifesterad i grundlagen ska vara långsiktig och hållbar och inte kunna påverkas av tillfälliga händelser eller uppflammande debatter, ja, då är min inställning fundamentalistisk.


  Kommentarer om "Yttrandefrihet och fundamentalism"

   

  Anonymous simon j skrev... (13 februari, 2006 10:23) : 

  För att inte bara vara tyst majoritet i sammanhanget:

  Jag håller med dig fullständigt! Din Voltairebild pryder numera mitt skrivbord och jag har skrivit ut ex att göra om till en pin att ha på rockslaget (om jag bara hittar något ställe som gör sådana...)

  Tack för att du står på dig - jag har varit rätt bekymrad över agerandet hos dina partikolegor i regeringen.

   

  Yttrandefrihet och fundamentalism'">kommentera