Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, juli 31, 2006

  Kyrkor uppmanar regeringar att agera i Mellanöstern

  Runt om i Europa har ett antal kristna kyrkor uppmanat sina respektive regeringar att agera för ett eldupphör och långsiktig lösning på kriget i Mellanöstern. Här i Sverige är det den frikyrkliga biståndsorganisationen Diakonia och Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen som skrivit ett brev till utrikesminister Jan Eliasson. I brevet (som finns sammanfattat här och i fulltext här) uppmanas regeringen arbeta för fred och framför allt för ett slut på den humanitära katastrof som kriget lett till. Kyrkorna ger några rekommendationer, i följande punkter:

  Rekommendationer:

  Lutherhjälpen/Svenska kyrkan och Diakonia rekommenderar att omedelbara åtgärder vidtas för att

  1. få ett slut på våldet och människors lidande på båda sidor, inbegripet stöd för att framförhandla ett omedelbart eldupphör som rymmer förutsättningar att leda till varaktig fred,
  2. intensifiera ansträngningarna så att humanitärt bistånd kan ges under säkra förhållanden i enlighet med internationell humanitär rätt,
  3. möjliggöra för EU och FN att spela en aktiv roll i medlingen av den pågående krisen och ta itu med konfliktens grundläggande orsaker på grundval av principerna för internationell humanitär rätt,
  4. få till stånd en öppen dialog med samtliga statliga och icke-statliga aktörer i regionen,
  5. förstärka respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt genom att oavsett vilken aktör anklagelsen gäller
  • agera för att utreda anklagelser om krigsförbrytelser som framförts mot alla parter som är inblandade i fientligheterna,
  • utarbeta en ståndpunkt och offentligt ta tydlig ställning mot alla doktriner som framförs av någon av parterna i de aktuella stridigheterna och som gör anspråk på att legitimera angrepp på civila personer och föremål samt den urskillningslösa, överdrivna eller oproportionerliga användningen av våld,
  • EU ser över sina bilaterala relationer till Israel och PA så att de överenskommelser om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som är en del av grunden för avtalen lyfts fram på ett tydligare sätt.

  I P1 Morgon imorse debatterades brevet med Martin Lind, biskop i Linköping, och Lisa Abramowicz, Svensk Israelinformation. De diskuterade framför allt punkt 4, som innebär att kyrkorna även vill ha icke-statliga parter, dvs Hizbollah, med vid fredsförhandlingar. (Lyssna här)

  Den som vill stödja biståndsorganisationernas katastrofinsatser för humanitär hjälp kan sätta in pengar till Lutherhjälpen på pg 90 02 56-9 och märka talongen ”Mellanöstern - katastrofarbete” eller skänka direkt på webben; eller sätta in pengar till Diakonia på pg 90 33 04-4 och märka talongen "Gaza/Libanon" eller skänka på webben.

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
  Pingat på intressant.se  Kommentarer om "Kyrkor uppmanar regeringar att agera i Mellanöstern"

   

  kommentera