Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, februari 17, 2007

  Politiskt bråk om Sveriges Radio

  Det är fler än Björn Elmbrant som har synpunkter på programutbudet i Sveriges Radio. Även moderaternas mediepolitske talesman Mats Johansson kritiserar förändringarna i P1.

  ”Det är fel att jaga ny publik med publikfriande program”, säger Johansson, och tillägger att P1:s uppdrag ”måste hållas och får inte förvanskas”.

  Den förre kulturministern Leif Pagrotsky tycker att Johanssons uttalanden är mycket uppseendeväckande. Och det är just det faktum att moderaternas talesman i mediefrågor kritiserar innehållet i Sveriges Radios programutbud som Pagrotsky finner anmärkningsvärt.

  ”Det är helt exempellöst i Sveriges moderna historia att en så tung person som en talesman i de här frågorna för det parti som har mer än hälften av regeringsunderlaget gör på det här sättet”, säger Pagrotsky. Han anser att det som nu sker inte är något annat en total politisering av mediepolitiken i Sverige.

  ABF-annonsDetta lär han få tillfälle att utveckla mer nu på måndag den 19 februari kl. 18. Då hålls nämligen ett seminarium på ABF-huset i Stockholm om public service. Förutom Leif Pagrotsky sitter i panelen även Dagens Nyheters ledarskribent Barbro Hedvall, journalisten och programledaren för Lindau i P1 Jesper Lindau, samt nyhetsmagasinet Fokus chefredaktör Karin Petersson. Själv har jag fått vara äran av att vara moderator.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Politiskt bråk om Sveriges Radio"

   

  Blogger db skrev... (18 februari, 2007 11:10) : 

  "politisering av mediepolitiken"

  Nähä? Och politiker som styr den statliga radion, vem kunde ha aaanat?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (18 februari, 2007 13:26) : 

  Ge gärna något exempel på när "politiker" styrt programutbudet i "den statliga radion".

   

  Blogger db skrev... (18 februari, 2007 21:46) : 

  Den här artikeln handlar ju om en som försöker med det, eller i alla fall anklagas för det.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (18 februari, 2007 22:08) : 

  Innan dess, menade jag förstås.

   

  Blogger db skrev... (18 februari, 2007 23:15) : 

  Ok, se t.ex. de nu gällande direktiven från regeringen, särskilt avdelningen "Innehållet i sändningarna". Ett urval:

  "SR skall upplåta sändningstid för sändningar av utbildningsprogram från Sveriges Utbildningsradio AB" (3§)

  "Programutbudet skall [...] präglas av folkbildningsambitioner." (9§)

  "SR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor skall beaktas i verksamheten. SR skall tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket." (10§)

  "SR skall meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor." (11§)

  "Det utländska programutbudet skall spegla olika kulturkretsar och innehålla program från olika delar av världen. Program om och från de nordiska grannländerna skall sändas i syfte att stärka den nordiska kulturgemenskapen.

  SR skall, självt och i samarbete med utomstående producenter och utövare i det svenska kulturlivet, svara för en omfattande produktion av kulturprogram i vid mening och då särskilt på det svenska språket. Särskild vikt skall läggas vid dramaproduktion av hög kvalitet. En viktig del är att spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns i Sverige.

  SR skall göra föreställningar, konserter och andra kulturhändelser tillgängliga för hela publiken genom samarbeten med kulturinstitutioner samt fria kulturproducenter på skilda kulturområden i hela Sverige." (12§)

  "SR skall erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet för och med barn och unga. Programmen skall på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. SR skall ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av program i olika genrer för barn och unga.

  SR skall särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. SR skall ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper." (14§)

  "SR skall vid utformningen av sändningarna beakta att bakgrundsljud kraftigt kan försämra möjligheten för personer med hörselnedsättning att ta del av utbudet." (15§)

  "SR skall beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. Verksamheten skall vara ett prioriterat område. Tillgängligheten skall förbättras. Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib skall inta en särställning." (16§)

  "SR skall kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det." (18§)

  "SR får inte sända reklam." (20§)

  "Om högsta beredskap råder i landet skall SR utgöra en självständig organisation med totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under regeringen. UR:s resurser skall i en sådan situation tillföras SVT och SR. Om höjd beredskap råder i landet får regeringen förordna att vad som sägs i första meningen i detta stycke skall gälla." (25§)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 februari, 2007 10:09) : 

  Det du ger exempel på är direktiv för sändningstillstånd. Det är inte samma sak som att löpande styra programutbudet.

   

  Blogger db skrev... (19 februari, 2007 12:28) : 

  "Särskild vikt skall läggas vid dramaproduktion"

  Om deras styrande av programutbudet är "löpande" eller inte är bara marginellt intressant men betänk:

  1. Regeringen kan när den behagar dra in sändningstillståndet och utfärda nya detaljregleringar om programinnehållet.
  2. De gjorde just det.

   

  Blogger Alexander skrev... (19 februari, 2007 12:38) : 

  Varför privatiserar vi inte skiten istället? Varför skall de som inte vill ta del av SVT och SR behöva pynta?

  Ni sossar älskar verkligen att rota med era händer i andra människors plånböcker eller hur?

   

  kommentera