Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  lördag, mars 10, 2007

  S orubbliga om presstödet

  Det är nog inte så känt för många att det är riksdagens konstitutionsutskott som behandlar presstödsfrågor. Åtminstone var det en överraskning för mig, när jag i SvD i morse läste ett debattinlägg om just presstödet, signerat utskottets socialdemokratiska ordförande Berit Andnor.

  I sin artikel konstaterar Andnor att Sverige inom EU är, tillsammans med Finland, helt i en klass för sig när det gäller läsning av dagstidningar. En starkt bidragande orsak till detta, menar Berit Andnor, är det svenska systemet för presstöd.

  Den första moderata kulturministern Cecilia Stegö-Chiló ville ta bort presstödet. Den nuvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth ville innan valet avskaffa presstödet men hävdar nu – muntligen och skriftligen – att hon vill behålla det. Hennes regeringskollega Lars Leijonborg vill dock fortfarande avskaffa det.

  Och Adelsohn Liljeroths partikollegor, moderaternas kulturkommitté i riksdagen, har lagt fram en lång rad förslag på det kultur- och mediepolitiska området. Bland annat vill man i steg avveckla presstödet och reklamskatten.

  Genom att betrakta dagspressen som vilken vara som helst som helt ska lyda under marknadskrafterna, väljer moderaterna att blunda för dagspressens roll som opinionsbildare och som en del av det demokratiska Sverige.

  Berit Andnor slår i sin artikel också fast att just SvD troligen kommer tvingas läggas ned utan presstöd, tillsammans med fjorton andra tidningar runt om i Sverige. Tidningar som utgör en del av det svenska kulturarvet.

  Ytterst handlar presstödet om att värna om mångfalden i det demokratiska samtalet, konstaterar Andnor, och avslutar med att slå fast att ”I det värnet står vi socialdemokrater orubbliga”.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "S orubbliga om presstödet"

   

  Blogger j p w skrev... (10 mars, 2007 15:49) : 

  Men vad tycker Morian själv? Det hade varit mer intressant att läsa om istället för en sammanfattning av vad Andnor skrev i SvD.

  Personligen tycker jag att Andnors hållning ter sig lite oflexibel - nog skulle det var bra med en debatt om presstödet istället för att skrämmas med att mängder (?) kanske (osäkert) kommer att gå omkull.
  Andnor kanske har missat det, men medielandskapet, kommunikationsätten och det offentliga samtalet håller faktiskt på att förändras. Kanske papperstidningen är på väg att förlora sin betydelse, kanske inte.

   

  Blogger Oskar skrev... (10 mars, 2007 16:07) : 

  Kanske kunde man med hedern i behåll argumentera för att det behövdes pressstöd när papperstidningar var den enda och stora medieformen. Men nu, när det finns massor av kanaler i TV och radio, och framförallt sedan internet gjorde sitt intåg, faller ju hela argumentationen om "mångfald".

  Dessutom: Eftersom medias roll bland annat är att granska staten och makten, finner jag det synnerligen demokratiskt olämpligt att media samtidigt får sin brödföda direkt ur maktens hand... Avskaffa!

   

  Blogger Alexander skrev... (11 mars, 2007 04:41) : 

  Att sno andras pengar for att finansiera sossetidningar ar en bra ide inte sant? Du skulle nog njuta av att vara diktator och beslagta egendom lite slumpmassigt for att gynna dina partivanner eller hur?

  Demokrati ar tva vargar och ett lamm som rostar om vad som skall atas till middag.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (11 mars, 2007 12:32) : 

  Ibland skriver jag i princip bara referat, i synnerhet i de frågor där jag uppfattat att min egen uppfattning redan är känd. Jag har bloggat om presstödet många gånger förut och konstaterat att det är en nödvändighet för att bevara den medial mångfalden, vilket i sin tur är en viktig del av det demokratiska samtalet. Däremot tycker jag inte att dagens system är tillräckligt bra, utan borde ses över ordentligt - något som inga utredare hittills vågat göra.

  Jag har inget emot ett presstöd som även kan komma etermedier och webbaserade dito till del, men än så länge är dagstidningar det överlägset viktigaste mediet för svenska folkets nyhetsinhämtande. Därför är det rimligt att dagens system fokuserar på dessa.

  Alexander, du och jag kommer nog aldrig att bli överens om någonting och det känns inte meningsfullt att diskutera med dig.

   

  Blogger Alexander skrev... (11 mars, 2007 13:56) : 

  Jag skiter fullstandigt i det demokratiska samtalet. Det ar helt javla fel att mina pengar snos for att finansiera skittidningar och skitkultur som jag aldrig skulle ge en krona till frivilligt.

  Gud vad jag hatar Sverige.

   

  Blogger Jonas N skrev... (12 mars, 2007 16:04) : 

  Jonas M

  Du kanske tycker att partistödet är bra också, så att 'vi' får lite mångfald av olika partier, och dessutom lagom många, med hyfsat acceptabla åsikter,

  Och så att de stackars partierna inte blir beroende av sina medlemmar, sympatisörer och väljare utan att även de skall få känna lite ekonomisk trygghet genom att låta andra betala?

  Själv anser dock jag att partistöd stinker: Tvångsfinansiering av föreningar vars huvudsakliga syften är dels den egna föreningens expansion, samt om detta lyckas tillräckligt bra befogenheter att bestämma ännu mer över de betalande och även tala om för dem vad som är rätt och fel och vad de borde tycka och göra ...

  (lite tillspetsat, OK, men partier som som tycker att deras medlemmar vållar besvär, tex när ny ordförande skall utses, ger jag inte mycket för, och detta blir just konsekvensen av institutionaliserat partiväsen)

   

  kommentera