Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, mars 07, 2007

  JK och yttrandefriheten

  Att justitiekansler Göran Lambertz inte verkar tycka att yttrandefrihet är särskilt viktigt har jag uppmärksammat tidigare. Nu verkar han vara på gång igen, och vill skärpa lagstiftningen om våldsskildring på bio.

  Bakgrunden är åtalet mot den leksaksimportör som importerat dataspelet Postal 2, då försvarets argument var att dataspelet inte var våldsammare än ett antal biofilmer som visades för rätten som jämförelse. Detta har nu inneburit att Lambertz fått upp ögonen för film, och enligt honom har biografcensurens praxis blivit allt mer tolerant genom åren och ”släpper igenom filmer som egentligen borde vara olagliga”, säger han till SvD.

  Läs det där igen. Justitiekansler Göran Lambertz tycker på fullt allvar att vissa filmer ”egentligen borde vara olagliga”.

  Enligt JK:s webbplats har Justitiekanslern ”tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän” i syfte att ”kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs”. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslern ”en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten”. Jag hittar inget i uppdraget om att även ska verka för ytterliga inskränkningar i yttrandefriheten och agera smakdomare över vilka dataspel människor roar sig med eller vilka filmer de väljer att se på bio.

  Vilka medier ska Göran Lambertz ifrågasätta härnäst? Serietidningar? Böcker? Demonstrationsplakat?

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "JK och yttrandefriheten"

   

  Blogger Joel Malmqvist skrev... (07 mars, 2007 15:11) : 

  Men misstolkar du inte JK nu, Jonas? Hans jobb är ju att se till att lagarna efterlevs och att inga systematiska fel uppstår i myndigheternas verksamhet.

  Som jag tolkar JK menar han att Statens biografbyrå på senare tid använt en praxis som avviker från lagens krav. Det är det han menar med "filmer som egentligen borde vara olagliga" -- "egentligen" syftar på lagen (16 kap. 10 § brottsbalken), inte på JK:s privatmoral.

  Felet är alltså inte yttrandefriheten, utan myndighetens praxis och det är något som det ankommer på JK att göra något åt. Om vi vill att biografcensuren för vuxna ska upphöra -- onekligen ett rimligt krav -- är det ju våra riksdagsmän vi ska kontakta och inte JK. Han gör sitt jobb, det vill säga att se till att myndigheterna följer lagen.

   

  Anonymous Johan Richter skrev... (07 mars, 2007 19:03) : 

  JK är ju särskild åklagare i tryckfrihets- och yttrandefrihetsfrågor. Således har han åsikter om hur de lagar han ska upprätthålla bör se ut.

  Man kan tycka (som jag) att det är konstigt, att en tjänsteman borde lojalt följa riksdagens beslut och överlåta kritiserandet till andra, men det är inte så den svenska praxisen ser ut. Tvärtom förväntas X-verket ha åsikter om lagstiftningen på X-området bör se ut, och tillkännage det genom remissvar, rapporter m.m.

   

  Anonymous Anonym skrev... (07 mars, 2007 20:27) : 

  JK ska "kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs”.Och vi har lagar mot oeverdrivet videovald. Valdsskildringar.
  Tillaempningen av lagar, praxis visar paa att lagarna inte efterlevs. Men naagonstans gaar daermed lagarna inte ihop med tillaempningen i verkligheten.Daa aer det vael utmaerkt bra att uppmaerksamma detta?

  Aer det inte lagarna mot vaald som du vaender dig emot, Jonas? Personligen tycker jag ..nog att de aer bra. Och att de borde tillaempas haardare.


  (Det skojiga svaret paa fraagan om vilka medier han ska foerbjuda haernaest aer givetvis ..din blogg:-)
  Nejdaa. Han vill bara att lagarna , naer de nu finns, ska tillaemplas paa ett vettigt saett.
  Daerutoever aer JK ar utmarkt bra.Som han har animerat debatten om JKs uppdrag! Coolt. Han saetter en blaaslampa paa foereteelser i raettsystemet som inte aer perfekta..High on respect for him. En tjaensteman som inger respekt. Laes senaste JUSEKtidingen, en intervju med honom. Han har en gedigen, grym juridisk karriaer bakom sig, bl.a. raettschef paa Justitiedpt om jag minns raett. Saa han har ordentligt ..och aendaa aer han saa maensklig. Ofoerstoerd trots alla sina aar av att sova med paragraferna under huvudkudden. Ganska ovanligt vill jag paastaa.
  UBYIMC

   

  kommentera