Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, april 24, 2007

  Mer gemensamt med Bohlin än Federley

  Sedan jag började blogga har jag då och då fått förfrågningar från studenter som skriver om bloggande att delta i enkäter och intervjuer för att underlätta deras forskning. Jag har ställt upp så ofta jag haft möjlighet.

  I går fick jag i en bloggkommentar se att resultatet av en av dessa intervjuer nu resulterat i en C-uppsats vid Institutionen för samhällsvetenskap på Växjö universitet. Titeln på uppsatsen är ”Den politiska bloggen – ett forum för ironi och sarkasm”.

  Förutom mig så har studenterna Linda Nyström och Helena Ruderfors även intervjuat Fredrick Federley, Ella Bohlin och Fredrich Legnemark. Federley och Bohlin kände jag till sedan tidigare, i deras egenskaper av ordförande i CUF respektive KDU. Vänsterpartisten Legnemark var dock en ny bekantskap.

  I uppsatsen analyseras våra olika bloggar bland annat utifrån de grundläggande begreppen inom den klassiska retoriken: pathos, ethos och logos. Som snabbintroduktion kan nämnas att ethos sägs hänga samman med förtroende för kommunikatören och dennes roll. Ett väl inarbetat förtroende ger kommunikatören ett starkt ethos. Pathos, å andra sidan, handlar mer om känslor, både kommunikatörens och dennes publik. Att retoriskt arbeta med pathos innebär att kommunikationen bygger på publikens känslor eller att kommunikatören retoriskt kommunicerar med stark känsla och inlevelse. Logos, slutligen, är den del av retoriken som appellerar till mottagarens intellekt och rationella förmåga att dra slutsatser.

  Jag ska inte trötta ut er med en djupgående genomgång, men det var en rätt kul läsning – och det gav mig en del tankeställare om mitt eget bloggande. Bland annat tyckte studenterna Nyström och Ruderfors att både jag och Ella Bohlin oftast skriver ”långa och informativa inlägg” (vilket väl detta är ett exempel på...). Vi anses beskriva ”händelser och skeenden på ett skildrande sätt som inte alltid kräver förkunskaper”, till skillnad från Federley och Legnemark. De två uppdaterar ofta sina bloggar, ”men då skrivs korta inlägg som kräver förförståelse för politiken eller det diskuterande ämnet”.

  Och så var det det där med ironi och sarkasm som nämns i uppsatsrubriken. Enligt uppsatsförfattarna bygger många av de granskade bloggtexterna på stark ironi och sarkasm och har därmed ”ett tungt retoriskt pathos”. Framförallt är det Fredrick Federley och Fredrich Legnemark som sägs stå för detta. Jag och Ella Bohlin sägs däremot ha ett annat sätt att uttrycka oss: ”Genom långa texter som förklarar för läsaren vad diskussionen handlar om försöker de leda läsaren mot en slutsats som vädjar till förnuftet hos denne”.

  Våra bloggar anses vädja till läsarens logos medan Federleys och Legnemarks snarare vädjar till läsarens pathos. Och då ”Ella Bohlin och Jonas Morian skriver utförligt och upplysande” tycker uppsatsförfattarna att ”läsaren får en helhetsbild av den diskussion som författaren för”. Av läsaren krävs därmed mindre förförståelse. Och eftersom läsaren får en helhetsbild av diskussionen kan Bohlin och jag ”lättare påverka läsaren” i de riktningar som vi tycker är viktiga. Till skillnad från Federley och Legnemark som är ironiska och sarkastiska.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Mer gemensamt med Bohlin än Federley"

   

  Anonymous Johannes skrev... (24 april, 2007 12:43) : 

  Av de 4 följer jag bara din och Federleys blog, men även om jag inte sympatiserar med någon av er när det gäller rätt mycket, kan jag ju säga att han med sin sarkasm, sin ihåliga retorik, sina självemotsägelser och sin förmåga att strunta i att korrekturläsa sina inlägg mest framstår som en ointelligent, arg pitbull i jämförelse med många andra politiska bloggare, bland annat dig.

   

  Blogger FredrichL skrev... (24 april, 2007 18:30) : 

  Jovisst var det intressant att vara föremål för en uppsats. Och jag kan väl i ärlighetens namn faktiskt medge att dina inlägg är längre, mer resonerande och bitvis mer sakliga. Jag mer eller mindre fräser ut mina inlägg, i affekt.

  Sedan är det lustigt, men kul, att de väljer att ta med en nobody till kommunpolitiker som mig. Får mig att undra om det inte är taktiskt riktigt att inte lista mina uppdrag osv på min blogg. ;) Man blir liksom lite mystisk på det viset.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (24 april, 2007 19:46) : 

  Johannes, tack för vänliga ord - trots reservationer :-)

  Fredrich, jag blev också lite förvånad över urvalet bloggare. Men jag tycker inte du har någon anledning att skämmas i sammanhanget. Mycket av det du skriver må ha tillkommit i affekt, men varken ethos eller logos tycker jag saknas.

   

  Anonymous Martin skrev... (26 april, 2007 10:05) : 

  Studenterna verkar ha fångat både din och Fredrik Federleys blogg ganska bra. Jag är ingen socialdemokrat men jag läser gärna din blogg just för att texterna är så resonerande och öppna.

   

  kommentera