Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juli 15, 2008

  Alliansen utan stöd

  [UPPDATERAD] Under Almedalsveckan gjorde de borgerliga partiledarna sitt bästa för att visa upp en enad fasad och idéer för framtiden. I praktiken framstod de snarare att vara under hård press, inte minst av FRA-frågan. Och det gemensamma utspel man presenterade imponerade vare sig på politiska analytiker eller de egna väljarna på plats i Visby.

  Regeringspartierna ligger långt efter oppositionen i opinionsmätningarna. Under sitt Almedalstal försökte Fredrik Reinfeldt byta fokus genom påpeka att opinionssiffrorna inte var det enda som sjunker: "Statsskulden sjunker, skattetrycket sjunker, de offentliga utgifterna sjunker, ohälsotalen sjunker, antalet som lever i utanförskap sjunker", menade Reinfeldt.

  Ändå framhåller SKOP:s analytiker Birgitta Hultåker att ”Det är mer borgerlig svaghet än oppositionens styrka” som återspeglas den senaste i väljarbarometern. Hon exemplifierar med FRA-frågan och turerna kring riksdagens omröstningar, vilket har minskat tilltron till de etablerade partierna. Och det är främst moderaterna som tappar i opinionen.

  I förra veckan tog Reinfeldt och allianssyskonen sina partisekreterare till hjälp för att kommunicera delar i sin gemensamma valstrategi för år 2010. "Genom att i högre grad agera gemensamt" samt genom att fördjupa och utveckla samarbetet ska alliansartierna visa väljarna att de är det regeringsalternativ "som allra tydligast lämnar svar på deras frågor".

  Samtidigt presenterade tidningen Fokus och opinionsundersökningsföretaget Synovate siffror som visade att endast 35 procent av väljarna sätter epitet "regeringsduglighet" på moderaterna. Ännu färre anser att partiet har ”en politik som fungerar i verkligheten” och bara 27 procent av de svarande anser att moderaterna ”vet hur man sköter Sverige”.

  Regeringsskicklighet är samtidigt ett av socialdemokraternas starkaste kort. Enligt Fokus och Synovates undersökning handlar tre av de sex mest utmärkande egenskaperna för Mona Sahlins parti om just detta: ”vet hur man sköter Sverige”, ”har en politik som fungerar i verkligheten”, ”regeringsduglighet”.

  Det är en lång uppförsbacke Reinfeldt och de andra har framför sig.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Alliansen utan stöd"

   

  kommentera