Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, oktober 06, 2005

  Folkpartistiskt upplopp

  Folkpartiet klafsar vidare i grumliga vatten. I sin integrationsmotion skriver man bland annat:
  "Sverige befinner sig farligt nära den punkt då de etniska och sociala konflikterna kan urarta i öppna kravaller och andra ytterst tragiska händelser. Ett bevis på detta är det upplopp som skedde i Ronna, Södertälje, tidigare i september i år då polisstationen besköts med tunga vapen."

  Notera ordet "upplopp". Vilka assosiationer ger ett sådant uttryck? Är det verkligen ett "upplopp" när två idioter beskjuter en polisstation? Betecknar folkpartiet numera alla enskilda våldsdåd som "upplopp", eller är det bara när de sker i Ronna eller andra områden där det bor många invandrade?

  Att döma av den bild av vad som skedde i Ronna nyligen som förmedlats via medierna så var väl den enda situation som rimligen kunde beskrivas som ett "upplopp", sammanstötningen mellan poliser och Ronnabor timmarna innan skottlossningen.

  Man bör vara försiktig med orden, i synnerhet i så viktiga dokument som riksdagsmotioner. Och tyvärr har jag en gnagande misstanke att ordvalet i det här sammanhanget var både genomtänkt och avsiktligt.


  Kommentarer om "Folkpartistiskt upplopp"

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 oktober, 2005 10:49) : 

  Medan jag tillhör dem som blir så trött av vänsterns försök att utmåla fp:s invandringspolitik som rasistisk.

  Utgångspunkten för all diskussion kring de här frågorna måste vara det av vänstern och EU utformade system som kännetecknas av högtravande ord men ett eländigt agerande. Om nu någon utifrån ideologisk, moralisk eller annan utgångspunkt önskar ändra denna politik och få ord och handling att närmas varandra blir man tvungen att formulera förändringar. Dessa kan låta som försämringar, men i fp:s fall är de det bara om man bryter ut enskildheter och framför allt bara sett ur perspektivet av hur nuläget beskrivs i ord av de ansvariga. Om man däremot lämnar retoriken och istället tittar på praktiken skulle fp:s linje (om nu inte den också kommer att lida av samma glapp mellan det sagda och det gjorda) tvärtom leda till en betydligt mer rättvis och human politik för invandring och invandrare jämfört med hur det ser ut i dag.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (06 oktober, 2005 11:34) : 

  Simon: om du läser mina tidigare blogginlägg så lär du märka att jag också är djupt kritisk till den socialdemokratiska flyktingpolitiken. Förslagen om "övergångsregler" mot att nya EU-medborgare ska få utnyttja sin fria rörlighet och jobba i Sverige, motståndet mot flyktingamnesti samt den skandalösa interneringen av asylsökande på landets flyktingförläggningar är bara några saker jag kritiserat. Men att folkpartiet - i likhet med socialdemokratin - har fina ord om solidaritet och öppenhet i sina partiprogram ursäktar inte den attitydförändring som uppenbarligen skett i synen på invandrade de senaste åren.

   

  Anonymous Anonym skrev... (06 oktober, 2005 13:01) : 

  Det glädjer mig att du inte betraktar de rådande systemen för mottagning och integrering av flyktingar och nya svenskar med stolthet. När det gäller fp har jag ju - till skillnad från s - inga gärningar att bedöma dem efter, utan bara ord. Men när jag gör en sammanvägd bedömning av vad de säger sig vilja åstadkomma ser jag ingen "uppenbar attitydförändring" utan en klar förbättring jämfört med nuläget.

  Att sedan inte bara media utan även mörkerkrafter tycks ha gått igång på enskilda detaljer i fp:s program gör att det finns goda skäl att fortsätta hålla ögonen öppna. Röster är ju hårdvaluta i politiken...

   

  Folkpartistiskt upplopp'">kommentera