Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, oktober 03, 2005

  Rädda hivvården på Venhälsan

  [UPPDATERAD II] Inom Stockholms läns landsting finns det tre specialistmottagningar för hiv-positiva. Dessa är Karolinska univeritetssjukhusets verksamheter på Karolinska i Solna, Huddinge sjukhus och Södersjukhuset (Venhälsan). Av dem tre är det endast en, Venhälsan, som har speciella kunskaper om hbt-samhället och de sexuella beteenden som gäller bland män som har sex med män. Den som tror att sådana kunskaper inte har någon betydelse för vilken kvalificerad vård man får bör ställa sig frågan hur mycket han eller hon själv känner till om fistfucking och rimming.

  Min avsikt är inte att chocka eller äckla. Jag bara konstaterar att man på Venhälsan vet betydligt mer om vissa patientgrupper än vad man gör på andra håll inom sjukvården. Och när hiv-fallen återigen ökar i Sverige har vi knappast råd att riskera att människor avstår från att söka sig till vården, av - befogad - rädsla för att mötas av oförstående eller i värsta fall fördömande. Därför behövs mottagningar med de speciella kunskaper som personalen på Venhälsan besitter.

  Jag är själv heterosexuell och är lyckligt fri från allvarliga sjukdomar. Men jag deltar just nu som frivillig i en studie där man bland annat på Venhälan försöker testa en ny sorts hiv-vaccin. Det har för mig inneburit ett antal injektioner och läkarundersökningar, samt en fördjupad insikt i hiv-problematiken - inte minst i Sverige. Och jag har blivit djupt imponerad över personalen på mottagningen.

  Budskapen om vad som ska ske med Venhälsan på Södersjukhuset går isär. Från personal och patienter får jag höra att verksamhetsledningen är inställda på nedläggning, och verkar positiva till att infektionsklinikens verksamhet överförs till Huddinge och Solna. Men från landstingspolitiskt håll kommer försäkringar om att någon nedläggning av Venhälsan absolut inte är aktuell.

  Att stora nedskärningar kommer drabba Karolinska universitetssjukhuset förefaller dock vara ett faktum. SvD:s artikel om det häromdagen talar sitt tydliga språk. Samtidigt får jag höra att detta inte kommer innebära någon nedläggning av hiv-mottagningen på Södersjukhuset. Vem ska man tro på?

  Jag vill uppmana alla som liksom jag känner sig osäkra, och som delar min övertygelse om Venhälsans betydelse, att skriva till det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s), landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) samt den verksamhetsansvarige på Södersjukhuset, Åke Åkesson, och fråga vad som egentligen gäller. Adresserna hittar ni här:

  inger.ros@politik.sll.se
  birgitta.sevefjord@politik.sll.se
  ake.akesson@karolinska.se

  * * *

  Jag har nu fått svar från Åke Åkesson, verksamhetschef för infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Så här skriver han:
  "Det finns inga planer på att rasera vare sig kunskap eller kompetens. Det är mitt ansvar som verksamhetschef för Infektionskliniken att se till att inte bara bevara utan även vidareutveckla våra verksamheter så att befintlig kompetens kommer så många som möjlöigt till del."

  * * *

  Håkan Jörnehed, landstingspolitiker (v) och ordförande för innerstadens sjukvårdsberedning svarar:
  "Du har mailat Birgitta Sevefjord, men då jag arbetar mycket med denna fråga svara jag dig. Politiken har väldigt tydligt visat att venhälsan ska vara kvar. Att någon förändring inte accepteras. Ibland har professionen svårt att inse att de arbetar i en politiskt styrd organisation. De drar i väg åt olika håll, men som tur är att i sista hand är det politiken som bestämmer. Politikens tydliga besked är venhälsan ska vara kvar."

  * * *

  Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) har nu svarat:
  "Först och främst - Venhälsan ska inte läggas ner! Det är dock viktigt att poängtera att alla verksamheter stundtals diskuterar effektiviseringar och förändrade arbetssätt. Sådana diskussioner har en tendens att ibland leda till felaktiga slutsatser. Jag tycker att det är bra att förutsättningslösa diskussioner förs om förändrade arbetssätt men om Venhälsan ska försvinna krävs ett politiskt beslut. Det politiska beslutet är att Venhälsan under 2006 ska vara kvar."


  Kommentarer om "Rädda hivvården på Venhälsan"

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 oktober, 2005 10:33) : 

  Om jag förstått det hela rätt kommer det att bli en brist på HIV-läkare inom kort. Är det då inte bättre att alla, oavsett sexuelläggning, får tillgång till den bästa vården? Det är väl trots allt sjukdomen/behandlingen som vården och skattepengarna ska gå till, också detta oavsett sexuelläggning?! Har jag fel? Infektionschefen och politikernas jobb är att få ut så mycket som möjligt av de pengar de har att tillgå, därav behovet av omorganisation. Jag är emot särbehandling, alla är vi lika! Eller?
  /SP

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (20 oktober, 2005 11:36) : 

  Att det riskerar att bli brist på hivläkare var mer än jag visste, men om det stämmer så bör man ju snarare satsa på att utbilda fler - eftersom hivfallen nu ökar i Sverige. Och ja, självklart ska alla sjuka ha tillgång till den bästa vården. Men precis som barn mår bättre av att behandlas av specialister som är vana vid unga patienter, mår hivsjuka homo-, bi- och transpersoner bättre av att behandlas av personal som har kunskap om och är vana vid hbt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (20 oktober, 2005 19:19) : 

  Vad gällande barn så antar jag att de har sin speciella medicinska problematik och sina speciella barnsjukdomar. Vi pratar ju dock om samma diagnos men olika sexuelläggning. Barn och vuxna behandlas olika även om diagnosen kanske är densamma....
  Jag har svårt att tänka mig att läkarna kommer att försvinna, det handlar nog mest om att effektivisera och bevara den stora kunskap som finns inom området, eftersom tillflödet troligtvis inte kommer att vara lika stort i framtiden av HIVspecialister. Det dyker ju tyvärr upp nya sjukdomar som är mer spännande för läkarna när de väljer specialistutbildning.
  /SP

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (20 oktober, 2005 22:36) : 

  Jo, diagnosen hiv är förvisso densamma hos t ex hetero- respektive homosexuella. Men om du har att välja mellan att, om du tror att du kan vara sjuk, att å ena sidan gå till en mottagning där folk har förståelse för dig och din livsstil eller å andra sidan en där folk ser chockade och äcklade ut när du svarar på frågor om dit sexliv - vad väljer du då? Och om det ena alternativet försvinner, finns det då inte en risk att man drar sig för att söka sig ill vården överhuvudtaget?

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 oktober, 2005 08:06) : 

  Det finns två aspekter som jag vill belysa ytterligare.
  1. Jag jobbar själv inom vården och blir mycket ledsen av att höra hur hbt-personer känner sig bemötta. Sorgligt att den typ av vårdpersonal fortfarande finns kvar. Fast det är klart, de som jobbar inom vården representerar väl också samhället. Men , jag är också medveten om att det på HIV-mottagningarna i Solna och Huddinge jobbar ett antal hbt-personer. Jag kan bara tänka mig hur illa de mår i denna diskussion där det läggs fram som om de är hbt-fientliga!! Och tänk ett steg längre: tror du att vårdpersonalen kommer att ha tid att gå runt att vara fientliga när en stor del av deras patienter är hbt-personer??
  2. Är det inte konstigt att en grupp som lobbat så hårt för att vara en del av det "vanliga" samhället (och verkligen håller på att bli det), nu motarbetar detta?
  /SP

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (24 oktober, 2005 13:47) : 

  1. Jag har aldrig påstått att den - säkert ytterst kompetenta - personal som finns på hivmottagningarna i Solna och Huddinge är hbt-fientliga. Däremot så vet många inom hbt-samhället att Venhälsan har personal som har kunskap om och erfarenhet av hbt-patienter. Att därför lägga ned denna fungerande verksamhet tror jag skulle ge många negativa effekter.
  2. Jag är själv, som heterosexuell, inte en del av hbt-samhället. Men jag är övertygad om att de flesta som är en del av det skulle säga att de är emot diskriminerande särbehandling, men positivt inställda till att det finns mottagningar som har särskild kunskap om bl a sexualvanor som skiljer sig från "normen". Inte konstigare att det kvinnor som är för jämställdhet uppskattar att det finns särskilda finns särskilda kvinnokliniker.

   

  Anonymous Anonym skrev... (25 oktober, 2005 08:38) : 

  Ett sista inlägg från min sida: Att det finns kvinnokliniker beror på att det finns särskilda fysiologiska skillnader mellan män ock kvinnor (som jag också påpekat tidigare mellan barn och vuxna). Motsvarande klinik för män heter andrologisk klinik (på KS kallar dom det Andrologiskt Centrum). Jag ställer mig fortfarande frågande till om sexuelläggning ger rätt till en egen klinik eller "vårdcentral" som jag hörde någon kalla Venhälsan för. Sexuelläggning är, enligt min föga kunskap i ämnet, inte en fysiologisk skillnad som kräver specialbehandling?! Diagnosen, prognosen och behandlingen är densamma oavsett läggning.

  Vi kanske ska komma överrens om att det trots allt är känslor som styr denna diskussion, vilket jag tillåter alla att ha. Jag lovar att vara öppen för nya argument i denna fråga, men sålänge jag inte kan se ett argument som inte endast bygger på känslor kommer det att vara svårt för mig att ändra ställning i frågan om hur våra skattepengar ska användas på det effektivtaste sätt. Det är ju trots allt, tyvärr, ekonomin som styr samhället och vården i dagsläget.
  /SP

   

  Rädda hivvården på Venhälsan'">kommentera