Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, januari 10, 2006

  Oroväckande signaler från presstödsutredningen

  DN Debatt i dag skriver presstödsutredningens ledamöter Birgit Friggebo (fp) och Mats Johansson (m) att en majoritet i utredningens vill bevara ett system som, enligt reservanterna Friggebo och Johansson, "i huvudsak spelat ut sin roll". Inom den borgerliga alliansen är man alltså oenig om det ska utgå ett statligt stöd för att garantera en mångfald på tidningsmarknaden. Centerpartiet förefaller nämligen gå på socialdemokratenas linje i frågan.

  Först om två veckor lämnar pressstödsutredarna sitt betänkande till kulturminister Leif Pagrotsky, men innehållet börjar läcka ut. Enligt Resumé kommer bland annat följande ingå:
  - Storstadsstödet till centerpartistiska Skånska Dagbladet och moderata Svenska Dagbladet minskas något från dagens 65 miljoner kronor per år.
  - Stödet till landsortens andratidningar behålls i huvudsak oförändrat.
  - Stödet till de små veckotidningarna ökas genom att gränsen för att få bidrag sänks från 2 000 till 1 500 ex.
  - Inga större förändringar görs i villkoren för stöd till publicering på internet eller samdistribution.

  "Sammanfattningsvis", skriver Resumé, "görs minimala ingrepp i statsstödet, vilket ligger i linje med direktiven från förra kulturministern Marita Ulvskog".

  I sin debattartikel i DN skriver Birgit Friggebo och Mats Johansson att presstödet utvecklats till ett "permanent förlusttäckningsbidrag med partipolitisk slagsida" och att stödet numera ofta "tillfaller vinstrika mediekoncerner" som köpt små s-tidningar. Och något ligger det dessvärre i det, vilket jag bloggat om tidigare.

  Dagens presstödssytem måste reformeras så att det i högre grad än i dag bidrar till mångfald. Och då måste rimligen alternativa distributionsformer av nyheter än via papperstidningar omfattas av systemet.


  Kommentarer om "Oroväckande signaler från presstödsutredningen"

   

  Anonymous Anonym skrev... (11 januari, 2006 12:40) : 

  Jonas skrev "Dagens presstödssy[s]tem måste reformeras så att det i högre grad än i dag bidrar till mångfald. Och då måste rimligen alternativa distributionsformer av nyheter än via papperstidningar omfattas av systemet."

  Nej, snälla. Vi har sluppit stöd för tidningar på webben. Låt oss slippa det i framtiden också. Webbtidningarna har inget problem att konkurrera med papperstidningarna hur som helst.

  Hela den här idén med att vissa nyhetsförmedlare/tyckare ska få stöd medan andra inte ska få det är rätt knäpp. Dels tvingas jag genom skatten att stödja tidningar jag inte läser och inte skulle välja att stödja (som ETC och SvD), dels hindrar det framväxten av andra tidningar, som i själva verket skulle vara mer efterfrågade bland läsarna.

  Inför inte ett liknande system för webben eller andra distributionsformer. Det finns en poäng i att inte särbehandla distributionsformer, men avskaffa hellre stödet i stället, så slipper man särbehandla alls.

  Noterar att SvD och dess ägare, norska koncernen Schibstedt, får mer stöd nu. Rätt ironiskt, eftersom SvD år efter år upprepat att presstödet borde avskattas. :)

   

  Oroväckande signaler från presstödsutredningen'">kommentera