Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, november 02, 2006

  Bryr sig regeringen om integration?

  Kritiken växer nu mot integrationsminister Nyamko Sabuni (fp). I Svenska Dagbladet i går skrev företrädare för 36 muslimska organisationer att Sabuni använder falska fakta om bland annat muslimska friskolor för att skapa politisk opinion och rädsla hos allmänheten. Masoud Kamali (som förvisso inte alltid är lätt att ta på allvar) har tidigare skrivit i Dagens Nyheter att hon och regeringskollegan Tobias Billström ”kommer att fördjupa rasismen och diskrimineringen i Sverige”. Författaren och debattören Kurdo Baksi sa kort efter utnämningen av Nyamko Sabuni som integrationsminister att han var ”oerhört besviken” över att man utsett en person som han ”uppfattar som islamofob”.

  Synnerligen hårda ord.

  Och i dag skriver Leif Magnusson och Qaisar Mahmood i DN om att regeringen nu lägger ned den integrationspolitiska kommitté där Magnusson och Mahmood varit opolitisk ordförande respektive huvudsekreterare. Redan tidigare har det meddelats att Integrationsverket ska läggas ned. Det får en onekligen att undra över hur regeringens integrationspolitiska strategier ser ut – om det överhuvudtaget finns några.

  Den integrationspolitiska kommittén var parlamentariskt tillsatt och fick den 1 september 2005 i uppdrag att se över integrationspolitiken mål, genomförande och organisation. Kommittén läggs nu alltså ned, trots att den nya regeringen rimligen behöver få svar på de just frågeställningar som kommittén haft i uppdrag att titta på. Och trots att tre fjärdedelar av uppdraget har genomförts.

  Låt mig göra fullständigt klart att jag instämmer med dem som menar att den integrationspolitik som hittills förts, till stora delar har misslyckats. Detta konstaterar för övrigt också Leif Magnusson och Qaisar Mahmood i sin debattartikel. De slår fast människors möjligheter att utöva sina rättigheter och skyldigheter fortfarande begränsas på grund av födelseland eller hud- och hårfärg. Utanförskapet i form av segregation och diskriminering på exempelvis bostads- eller arbetsmarknaden har inte minskat. Befolkningen i vårt land delas fortfarande upp i ”svenskar” och ”invandrare”, och fortfarande är det ett förhärskande synsätt att ”invandrarna” ska integreras med ”oss svenskar”.

  Men tidigare misslyckanden är ingen anledning att förkasta de satsningar på att förbättra situationen som redan initierats, i syfte att som nytillträdd regering visa handlingskraft.

  Att integrationen är en nyckelfråga för hur vårt samhälle ska utvecklas är det få som betvivlar. Ett tungt ansvar vilar nu på Nyamko Sabuni och regeringen att visa upp effektiva alternativ till de förslag man förkastat opåsedda.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Bryr sig regeringen om integration?"

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 november, 2006 17:28) : 

  Vad jag kan påminna mig ville inte förra regeringen alls integrera invandrare, utan föredrog multikulturalism. Kanske sueciofobin i vissa kretsar är ett större problem än islamofobin.

  Personligen anser jag det bäst för alla parter att invandrare som tänker stanna i Sverige också integreras i det svenska samhället. Som några somaliska invandrare anmärkte i samband med valrörelsen så kan ett jobb agera som utmärkt integratör.

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 november, 2006 21:49) : 

  Jonas du brukar skriva bättre än detta.
  Det är en sak att kritisera beslutet att lägga ner integrationspolitiska kommittén, där kan du ha en poäng.

  Men att ta och använda Masoud Kamali's uttalanden som slagträ mot Nyamko är under all kritik.

  Har du ens läst det dom skrivit ? Det är bara rena personangrepp och påståenden utan fakta över huvud taget.
  Om man sen kollar på Masouds meritlista så skulle jag nog bli glad över att få kritik från det hållet.

  Nej här tycker jag att ett gammalt militärt uttryck passar.
  Gör om,gör rätt.

  /C

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 november, 2006 08:31) : 

  C, läs igen: jag stöder inte det Kamali och andra sagt och skrivit. jag konstaterar bara att Sabuni fått mycket kritik. Faktum är att jag skriver att Kamali "inte alltid är lätt att ta på allvar".

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 november, 2006 10:23) : 

  Jonas en av dom enklaste och säkraste sätten att kritisera ngn osaklit utan att behöva stå för det är att upprepa andras osakliga kritik.
  (Jämför den klasiska "sladderkärringen" -Har du hört vad Åsa sa om Jonas.... hon sa......)

  Genom att återuprepa kritiken från en person som du redanvet är tvivelaktig så stödjer du de dom säger genom att sprida deras ord. Jag kan inte se annan anleding till ditt inlägg än att smutskasta men samtidigt försöka hålla händerna rena.

  /C

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 november, 2006 16:06) : 

  C, då har du nog dålig fantasi. Eller så anstänger du dig för att tolka saker till det värsta. Men låt mig därför vara övertydlig: jag delar inte Kamalis uppfattningar. Och väldigt mycket av den kritik som Sabuni har fått är överdriven. Syftet med att redogöra för den var att konstatera att hon just fått mycket kritik. Det tror jag nog alla instämmer i. Och den senaste, den jag redogör för lite mer grundligt, instämmer jag alltså i.

   

  Blogger Jonas N skrev... (03 november, 2006 17:20) : 

  Är det verkligen hon som har fått kritik?

  Är det inte snarare en massa individer som har sin politiska hemvist på andra sidan som har utalat en massa frustration, nödtorftigt förklätt till kritik av Sabuni och hennes förda politik!?

  Men som saknarnågon riktig tyngd!?

   

  Blogger Jonas N skrev... (03 november, 2006 17:31) : 

  Angående integration är det ett PK-modeord vars innehåll har urvattnats, och som används som retoriskt tillhygge för nästan vad som helst.

  En sak slog mig dock häromdagen.

  Integration, verklig sådan, kan bara fullbordas i det civila samhället. Politiskt dikterad, beslutad, administrerad osv 'integration' är en självmotsägelse.

  Det enda som kan göras politiskt är att underlätta för det civila samhället, och i denna fråga innebär det att underlätta för folk att kunna arbeta och försörja sig. Val av yrken, förvärvsform, bostadsort osv kan och skall inte dikteras politiskt, och försök till att styra folks civila göromål har inget med integration att göra. Det är snarare inkompetent, klåfingrigt och i längden farligt!

  Det enda och det största misslyckandet med den sk 'integrationspolitiken', är avsaknaden av en fungerande arbetsmarknad! OBS Marknad! Det betyder att även där är det det civila samhället som är för svagt!

   

  kommentera