Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, maj 11, 2007

  Politik och pr

  Den anonyme bloggaren Mr. Brown skriver i en kommentar om Göran Perssons nya jobb på pr-byrån JKL att ”pr-byråernas arbete med politiska frågor är ett hot mot demokratin och att deras verksamhet på det politiska området bör vara helt transparent”. Det är hårda ord. Frågan är vad de egentligen betyder.

  Om vi börjar med att pr-byråernas arbete med politiska frågor skulle vara ett hot mot demokratin, så kan man ställa sig frågan vad hotet skulle bestå i. Hotas demokratin om ett företag eller en organisation skulle ta professionell hjälp med att bättre förstå de politiska beslutsprocesserna, i vilket läge det är möjligt att påverka politiskt beslutsfattande och hur man lättast gör detta? Jag har svårt att se detta som hotfullt.

  Jag kan däremot förstå oron för att bara företag och organisationer med god ekonomi har råd att anlita den här typen av experthjälp, och andra då utestängs från de demokratiska processerna. Det skulle nu förstås kunna vara en risk. Men samtidigt ska man komma ihåg att det inte raketingenjörskonst eller hjärnkirurgi pr-byråer pysslar med.

  De flesta som är normalbegåvade och hyfsat allmänbildade torde kunna skaffa sig rätt goda kunskap om hur motionsskrivande i riksdagen går till. Och via internet är det inte svårt att få kontakt med såväl riksdagsledamöter som politiska tjänstemän i regeringskansliet.

  De arbetsmetoder som professionella lobbyister använder sig av i Sverige är också tämligen välkända. Det finns mängder av litteratur skriven om detta, och en del finns till och med att ladda ned gratis.

  Det är med andra ord inga speciellt hemliga och mystiska tricks som pr-byråer har för sig. De är kunniga inom kommunikation, opinionsbildning, medielogik och politik helt enkelt. Alltså sådant man lär sig rätt mycket om genom att vara politiskt aktiv.

  Sedan kan man fråga sig vad det är för skillnad mellan att å ena sidan företag och organisationer, med all rätt, själva deltar i den demokratiska processen och försöker påverka beslutsfattande som berör dem – och å andra sidan att de tar professionell hjälp till detta.

  Mr. Browns andra tes, att pr-byråernas verksamhet på det politiska området ”bör vara helt transparent”, är också intressant. Om denna verksamhet nu på allvar hotar demokratin så borde den väl snarare förbjudas? Men okej, jag köper att det finns en poäng med öppenhet.

  Vissa pr-byråer, som exempelvis Westander och Rådhusgruppen, är tämligen öppna med vilka kunder de har. De flesta av deras konkurrenter resonerar som pr-branschorganistationen Precis, att pr-konsultföretag ”har ingen allmän skyldighet att redovisa vilka uppdragsgivare företagen arbetar med”.

  Men grejen är ju att de flesta politikerkontakter är öppna i andra änden, det vill säga i det politiska ledet. Det är fullt möjligt redan i dag att begära ut alla statsrådens korrespondens och få veta vilka som bokat tid för uppvaktningar.

  Personligen ser jag dock gärna att fler pr-företag vore mer öppna med vilka kunder som anlitar dem. Det skulle sannolikt bidra till att avmystifiera pr-branschen och ge den ett bättre rykte. För paradoxalt nog så är få delar av näringslivet i bättre behov av god pr än pr-branschen själv.

  * * *

  PS: På söndag medverkar jag i SVT:s Agenda för att analysera kritiken mot Göran Persson. Titta gärna!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Politik och pr"

   

  Blogger Mr Brown skrev... (11 maj, 2007 15:36) : 

  Tack för omnämnandet. Nej, jag tycker egentligen inte att demokratin hotas av att politiker anlitar pr-byråer för att försöka förstå politiska processer eller hur media fungerar, och det kanske jag kunde ha varit tydligare med i min postning. Det jag däremot anser hotar demokratin är när politiker anlitar pr-byråer för att skapa opinion och dessa använder bedrägeri som en del av det arbetet. Jag tar i postningen upp två välkända exempel: Carl Cederschiöld och Prime-PR:s kampanj mot Robin Hood-skatten 1999 och Hill & Knowltons "kuvös"-kampanj inför det första gulfkriget. Man kan invända att dessa exempel är undantag, men det är i så fall undantag som skadat branschens rykte rejält och dessutom spätt på politikerföraktet. Jag menar att det inte räcker att den politiska änden är öppen för insyn och det verkar som om du delvis håller med mig.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (11 maj, 2007 17:02) : 

  Jag känner väl till fallet med Prime och Robin Hood-skatten, liksom H&K och gulfkriget. Det första fallet är ett mycket tydligt exempel på hur pr kan användas för politisk opinionsbildning. Det andra exemplet tror jag personligen inte hade fullt så stor betydelse som det ibland hävdas. Hur som helst har du nog rätt i att framförallt exempel två skadat pr-branschens rykte rejält.

  Min poäng är att jag tycker att det är legitimt av företag och organisationer att ta hjälp av exempelvis pr-byråer när de vill opinionsbilda och påverka politiska beslut. Men visst, branschen skulle vinna på mer öppenhet - om detta är vi nog överens.

   

  Anonymous Anonym skrev... (11 maj, 2007 19:21) : 

  Bra debatt mellan er! JKL arbetar inte för politiska partier. Det tål att upprepas. Detta har uppmärksammats i media. Detta gäller för ytterligare ett antal andra PR-byråer.
  /UBYMIC

   

  Blogger Mr Brown skrev... (12 maj, 2007 15:57) : 

  Jag tycker inte att det är långsökt att påstå att demokratin i praktiken har förändrats radikalt av den intensifierade mediabevakningen och lobbyismen. man skulle lite drastiskt kunna påstå att politiker och media är involverade i en lågintensiv konflikt som har sin egen dynamik och där väljarna är ett slags "tredje part". Min oro är att väljarna kommer att få det allt svårare att veta vem som är avsändare av ett budskap och om informationen är korrekt om den här utvecklingen fortsätter.

  Jag tror, och hoppas, däremot att GP:s arbete för JKL kommer att bidra till att förhållandet mellan pr-byråerna och partierna blir genomlyst.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 maj, 2007 21:23) : 

  Ser just på Agenda. Har inga invändningar mot det du säger, bryr mig egentligen inte. Men hur f-n kan du ha: 1) T-shirt synlig under skjorta 2) SVART t-shirt under BRUN skjorta 3) GRÅ kavaj och BRUN skjorta.

  Skärpning!

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 maj, 2007 21:28) : 

  Du verkar vara lika färgblind som min make. Skjortan är svart. Dock kan jag hålla med om att t-shirt under skjorta på det där sättet är möjligtvis lite tveksamt ur stilsynpunkt. Men klart bättre än slips. Den gråa kavaljen är snygg.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 maj, 2007 21:30) : 

  Ledsen att jag inte kan instämma i anonyms lovord om det du sa på Agenda.

  Gräsrot? som inte vill deltaga i valarbete? Vad väntar du dig för erbjudande?

  Politik kräver patos och det har jag inte sett hos dig.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 maj, 2007 21:38) : 

  Nej, håller med Jonas Morian ger intryck av att vara en estradör, inte en som gör politik på grund av patos. Så på hans undran om han skall ta politiska uppdrag i framtiden vill jag uppmana: Gör inte det!

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 maj, 2007 23:41) : 

  Ok!
  Först vill jag gratulera till ett bra framträdande i tv. (Klädseln kan du vara lugn för) Nu är jag ju ingen sosse så jag kanske inte kan hålla med om allt du sa. Men däremot uppfattade jag genom tv-rutan och mediebruset att du tror på det du säger, och du säger det bra. Till och med så att jag orkade engagera mig med att gå in här och ge dig credit!

   

  kommentera