Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  söndag, februari 03, 2008

  Mest förnyad vinner?

  Häromdagen skrev jag om vikten av att Mona Sahlin och hennes kollegor i partiledningen funderar över bristerna i den politik socialdemokratin mötte väljarna med senast och inte bara rackar ned på det alternativ som folket faktiskt röstade fram.

  För ärligt talat, utöver en smärre förändring i uppställningen av det socialdemokratiska oppositionslaget så syns det ännu inte till några tydliga spår av förnyelse inom partiet.

  Kanske förlitar sig Sahlin ännu på de gynnsamma opinionssiffrorna och sitter still i båten så länge det går.

  Den taktiken fungerar dock inte för Fredrik Reinfeldt, som efter de senaste katastrofala siffrorna från Sentio Research (19 procent av väljarstödet för m och totalt 35 procent för allianspartierna) börjat tala om ytterligare förnyelse av sitt partis politik. ”Ett parti som inte är i ständig utveckling kommer att tappa kontakten med förändringen i Sverige och omvärlde”, sa han inför hundratals moderater från sju län samlade till konferens i Uppsala på lördagen, och tillade att ”Därför måste vi alltid förändras”.

  Också centerpartiet satsar på ny politik inför nästa val. Man tillsätter nu ”processgrupper” för att inför partistämman 2009 jobba med förnyad välfärd, öppenhet och demokrati, miljö, samt jobb och företagande.

  Och visst måste det pågå ett ständigt förnyelsearbete inom politiska partier. Alternativet är stagnation.

  Den utmärkta nättidskriften Dagens Arena har i ett par artiklar uppmärksammat fenomenet ”förnyelse. Den 4 januari påpekade till exempel tidningens chefredaktör Nisha Besara att det är fullt möjligt – och rent av nödvändigt – för socialdemokratin att kombinera förnyelse med opposition. ”Det finns en väg”, skrev hon, ”mellan en hastig omprövning á la Reinfeldts egenhändigt hopsnickrade nya moderater och att lägga all politik i händerna på medlemmarna i tre år”.

  Den 29 januari skrev Per Wirtén, redaktionsmedlem på Dagens Arena samt chefredaktör för papperstidningen Arena, att begreppet förnyelse i själva verket var missvisande. ”Förnyelse var strid på 1980- och 90-talen”, menade han, och hävdade att Sahlins uppdrag nu i själva verket är ”att återuppfinna en socialdemokratisk reformism”. Och det innebär enligt Wirtén att ”våga sätta ner foten med modern stadspolitik som gynnar både egenmakt, blandning och välfärdsboende, idéer om hur de superrika ska beskattas smart, hur tryggheten ska återbli offentlig och inte bara privat, hur en social Europapolitik med gränsöverskridande samarbeten kan realiseras”.

  Och även om jag inte delar Dagens Arenas skepsis mot begreppet förnyelse så har jag lätt att instämma i mycket av det tidningens medarbetare skriver. Här finns mycket att lära för de socialdemokratiska partistrateger som nu förhoppningsvis sitter och funderar över hur de sannolikt ytterst spretiga rådslagssvaren ska kunna omvandlas till en trovärdig och modern politik som kan vinna väljarnas förtroende år 2010.

  * * *

  PS: På likartat tema, läs gärna vad Erik Laakso skriver i dag om framtidspolitik.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Mest förnyad vinner?"

   

  kommentera