Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, januari 23, 2008

  Integritet och öppenhet

  [UPPDATERAD] Jag är, vilket nog har framkommit, en varm anhängare av personlig integritet. Jag har därför argumenterat kraftigt mot lagförslag om kameraövervakning, avlyssning av telefon- och e-posttrafik etc.

  Samtidigt värnar jag också öppenheten och att såväl konstnärer och journalister som vanliga dödliga ska ha långtgående frihet till insikt i och skildrande av tillvaron på de sätt de själva finner gott.

  Ibland kommer dock dessa principer i konflikt.

  Detta blir tydligt i dag när de två centerpartistiska ledamöterna av integritetsskyddskommittén, Annie Johansson och Agne Hansson, skriver om kommitténs förslag till författningsskärpning.

  Skydd mot övervakning ska skrivas in i grundlagen sägs det, och det kan ju låta bra. Men man vill även förbjuda ”kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”, vilket till exempel kan innebära politiska beslutsfattares och tjänstemäns släkt- eller andra relationsband till människor som på olika sätt berörs av de förras myndighetsutövning.

  I artikeln i Dagens Nyheter refererar Johansson och Hansson till att det i Sverige i dag inte finns något skydd mot ”närgången uppmärksamhet och ryktesspridning exempelvis via smygfoto eller smygfilmning”. ”Detta trots”, skriver de, ”att det finns flera exempel på domar i Sverige och Europa under senare år som visar att detta är en känd lucka”.

  Ett uppmärksammat svenskt fall av ”smygfotografering” den senaste tiden är bilderna på dåvarande statssekreterare Ulrica Schenström och TV4-reportern Anders Philblad som drack vin och pussades på krogen. Hade vi verkligen haft ett bättre samhälle om det varit förbjudet att ta dessa bilder?

  De europeiska domar som avses är sannolikt den i Europadomstolen i juni 2004. Tvisten gällde paparazzibilder på prinsessan Caroline av Monaco som publicerats tio år tidigare i några tyska tidningar. Bilderna var knappast av någon sensationell natur, utan snarare vardagligt triviala (prinsessan som handlade på marknaden, när hon tränade eller var tillsammans med sin son). Caroline av Monaco stämde ändå tidningarna för intrång i privatlivet och vände sig efter en mångårig process till Europadomstolen – som gav henne rätt. Även om Caroline av Monaco är en offentlig person, slog domstolen fast, så har hon rätt till en privat sfär – även på allmän plats.

  Personligen tycker jag att i valet mellan att å ena sidan mer eller mindre offentliga personer riskerar att bli kränkta av oönskade bildpubliceringar och å andra sidan ett system där politiker och andra makthavare med ett intresse av att deras gärningar inte når offentlighetens ljus ska kunna fatta beslut om publiceringsförbud, så förefaller det första alternativet vara det minst onda. I Sverige har vi redan en lång rad inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten. Vi är knappast betjänta av ytterligare förbud.

  * * *

  Integritetsskyddskommittén gör i sitt förslag alltså inget undantag för pressfotografer och journalister när de vill uppgradera den personliga integriteten. Detta har väckt kritik från bland andra Åke Sandström, ordförande i Svenska fotografers förbund, som påpekar att man som yrkesfotograf är skyldig att fotografera och att det i själva verket är på den som publicerar bilderna ansvaret ligger.

  Och för den som till äventyrs tror att förslaget skulle innebära något stopp för tvångsmedel som buggning och avlyssning, så förnekades detta av kommitténs ordförande Olle Abrahamsson på en pressträff i eftermiddags.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Integritet och öppenhet"

   

  Blogger Catti Ullström skrev... (23 januari, 2008 12:33) : 

  Nej Det är vi knappast.

   

  Blogger Marcus skrev... (23 januari, 2008 17:20) : 

  "Hade vi verkligen haft ett bättre samhälle om det varit förbjudet att ta dessa bilder?"

  Nej. Tvärtom så blev vårat samhälle lite bättre tack vare dessa bilder. Men det förmodar jag var din poäng också.

   

  Blogger Annie skrev... (23 januari, 2008 18:05) : 

  Hej,

  Lite förtydliganden.

  Släktbandskartläggningen av politiker kommer med största sannolikhet inte omfattas av grundlagsregleringen överhuvudtaget eftersom 2 kap hanterar förhållandet staten - enskild. Det som ligger där är bla omfattande register som idag regleras i förordning med som i framtiden måste ske genom lagstiftning (och möte offentlgig debatt).

  Ulrika Schenström-fotot omfattas inte av förslaget om olovlig fotografering. Utan det är foton tagna utan samtycke på platser dit allmänheten inte har insynd, omklädningsrum, toaletter, i lägenheter, i klassrummet. Således kan man fortsättningsvis ta bilder på mig i bikini i trädgården, bilder på krogen o s v.

  Jag tycker också att det är viktigt att värna yttrandefriheten. Vi har haft en diskussion om målkonflikten mellan integritet och yttrandefrihet i kommittén och vi skriver även om det. Vi har inget mandat att förslå förslag som inskränker sig på YGL och TF:s område och har därför heller inte gjort det.

  Se vidare sammanfattning på min blogg.

   

  Blogger Hans L skrev... (23 januari, 2008 18:51) : 

  Kommitténs slutsatser borde föranleda riksdagen att göra halt med FRA-lagpaketet. Man finner också goda argument i betänkandet för att vänta med förslaget om den obligatoriska trafikdatalagringen.

  Kommitténs ordförande, Olle Abrahamsson, sa en del intressanta saker på dagens pressträff. Det framgick att det idag saknas uttryckligt skydd i grundlagen för det intrång som datalagringsförslaget medför. Detsamma gäller de delar av signalspaningslagen som avser trafikdatahantering.

  Likaså saknas motsvarande skydd för FRA:s eterspaning i sin helhet, vilket ju är känt sedan länge (”Luften är fri”). Vidare regleras delar av FRA:s integritetskränkande åtgärder med förordning, vilket kommittén motsätter sig.

  Nu gäller det alltså att ta fram en ny proposition som reglerar FRA:s spaning i etern, men som inte innefattar kabelspaning. Det fanns instanser som föreslog detta redan under remissrundan av FRA-förslaget, bl.a. Advokatsamfundet.

   

  Anonymous Mats skrev... (23 januari, 2008 20:59) : 

  Bortsett från vad förslaget juridiskt innehåller, vilket jag inte hunnit sätta mig in i, kan man ha en del principiella funderingar. För mig är det avgörande huruvida en fotografering har ett uppenbart allmänintresse eller inte. Det tycker jag t ex fotograferingen av Schenström hade och det hade den haft även om det hade handlat om ett privat område, eftersom det rör frågan om politiska reportrars eventuella privata relationer till makthavare. Däremot håller jag inte med Jonas när det gäller prinsessan av Monaco eller kändisar i största allmänhet. Hennes kärleksliv eller Mikael Persbrandts alkoholvanor angår inte mig eller dig. Att publicera sådana foton handlar inte om journalistik i någon rimlig bemärkelse utan enbart om marknadsavdelningens önskan att kränga lösnummer på min nyfikenhet. I det fallet tycker jag faktiskt att t.ex Persbrandts rätt till privatliv ska gå före tidningarnas intresse av att få säljande löpsedlar. Jag har inga principiella invändningar mot en lag som reglerar det.

   

  Blogger Marcus skrev... (23 januari, 2008 22:51) : 

  Tack för klargörandena Annie!

   

  Anonymous Rasmus K skrev... (25 januari, 2008 10:28) : 

  Får man fråga lite om S insatser på yttrandefrihets området?

   

  Blogger JorgenL skrev... (25 januari, 2008 20:08) : 

  Att göra skillnad på yrkesfotografer och vanliga medborgare skulle leda fel, speciellt som journalistiken som skrå håller på att upplösas eftersom det numera är inom räckhåll för vem som helst att bedriva journalistisk verksamhet tack vare webben, därför tycker jag att det är en rätt bra avvägning ifall grundprincipen är att sånt man kan se från allmän plats får fotograferas. (Om jag nu uppfattat förslaget rätt.)

  mats: "Allmänintresse" är ett alldeles för luddigt begrepp för att användas i lag tycker jag, vem bestämmer vad som är allmänintresse? Att det används av pressetiska nämnden är väl OK, det är inte en statlig myndighet, så där kan man acceptera visst mått av godtycke eftersom straffet ändå bara är ett "fy skäms!"


  Med tanke på proportionalitetsprincipen så tror jag inte att den här lagen kommer att ge några större effekter på det hela taget. Om man ser på vilka lagar som är tagna och på gång (buggning av icke misstänkta, datalagring, FRA, Renströmutredningen, efterforskning av IP-adresser utan misstanke, etc.) så tycks det ju vara så att varje möjlig god effekt väger tyngre än integritetsskyddet.

  Att detta skulle förändras bara för att man i grundlagen skriver in att man ska väga in det när man stiftar lagar lär ju inte ändra på värderingen. Hade de tyckt att det var viktigt finns det ju inget som hindrar att de redan nu hade tagit hänsyn till integritetseffekterna, eller hur?

   

  kommentera