Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, januari 22, 2008

  Vissa är mer jämlika än andra

  Via Politikerbloggen ser jag att näringslivsorganisationen Institutet mot mutor, IMM, har fått en ny ordförande: Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

  Bakom IMM står bland annat Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Man har tidigare gjort sig kända för att bland annat ha kritiserat LO:s stöd till det socialdemokratiska partiet med motiveringen att det kunde uppfattas som muta, samt anmält Örebro universitet och dåvarande statsminister Göran Persson till riksåklagarens korruptionsenhet för mutbrott – efter att Persson ett par månader innan hade tilldelats ett hedersdoktorat av universitetet.

  Riksåklagaren beslöt då, efter en snabb granskning, att inte starta någon förundersökning. Inte heller kritiken mot LO:s stöd till socialdemokraterna har lett till några juridiska åtgärder.

  Det är också värt att notera att IMM aldrig verkar ha haft något att säga rörande påståendena om att enskilda företag och Svenskt Näringslivssfären stödjer moderata samlingspartiet. Mer om detta här.

  Jag väntar nu med spänning på att institutets nye ordförande Claes Sandgren raskt ska ta sig an den förundersökning som statsåklagare Nils-Eric Schultz beslutat att inleda om misstänkt mutbrott och bestickning i samband med att Ersta Diakonisällskap ordnade en lägenhet till Stockholms moderate socialborgarråd Ulf Kristersson.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Vissa är mer jämlika än andra"

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 januari, 2008 10:20) : 

  Jonas!
  Institutet Mot Mutor är ingen domstol som uttalar sig och dömer i enskilda fall. Det finns således ingen anledning för institutet att agera i en fråga som redan handläggs av rättsväsendet.

  Det kan i bland finnas en poäng i att Institutet påpekar att vissa fall borde drivas av rättsväsendet, om det är av principiellt värde.

  Det institutet arbetar för är också att förändra och förtydliga den mutlagstiftning som finns i dag. Mer om vad institutet vill göra där finns på: http://www.institutetmotmutor.se/_upload/imm/imm_rapport_hela.pdf

  Institutet har också varit starkt pådrivande för at inrätta den riksenhet mot korruption som finns i dag.

  Andreas Krohn
  Stockholms Handelskammare

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 januari, 2008 11:17) : 

  Andreas, tack för klargörandet. Jag noterar dock att du inte säger något om misstankarna om mutbrott och bestickning i samband med Ersta Diakonisällskap och Ulf Kristersson, skulle kunna vara principiellt intressant för IMM.

   

  Blogger Per Hagwall skrev... (22 januari, 2008 11:37) : 

  Hyran är normal för ett "rivningskontrakt", han har inget besittningsskydd och hyrestiden går snart ut. Som muta betraktat är det inte mycket bevänt med lägenheten. Du vet lika väl som jag att förundersökningen inte har ett smack med misstankar om verkligt mutbrott att göra.

  Den görs av politiska skäl, precis som det plötsligt fanns gigantiska resurser hos polisen att jaga ynglingar som gått in på sossarnas internweb med lösenord de fått av en sosse. I detta fall är det dock också i Kristerssons intresse, eftersom han, vilket jag sätter en pilsner på, kommer att frias helt från mutmisstankar.

  Att åklagaren inte ens inlett förundersökning i de fall du citerar säger tyvärr mer om åklagaren än om IMM.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 januari, 2008 12:19) : 

  Per, okej - så sossarna styr fortfarande rättsväsendet alltså? Det låter ju rimligt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 januari, 2008 16:34) : 

  Jag kan (själv) inte bedöma om det är principiellt intressant eller inte. Men det spelar ingen roll, det ska ju pröva av rättsväsendet. Det är bra att det gör det. Institutet kan snarare agera om rättsväsendet INTE tar upp ett fall som är principiellt intressant. Och då genom att påpeka det antingen i den allmänna debatten eller till en domstol. Institutet kan/ska inte själv döma.
  Andreas Krohn

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (23 januari, 2008 09:23) : 

  IMMs ordf uttalar sig idag i SvD bl.a. om att han gärna ser tydligare lagstiftning om hemliga pengar till partier.
  Så just den delen av din kritik verkar inte stämma speciellt bra.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 januari, 2008 10:31) : 

  Johan, Sandgren konstaterar i intervjun att partifinansieringen i Sverige är hemlig och att många andra länder har regler för detta. Han säger med andra ord inget annat än det jag skrivit; generella formuleringar om partier i allmänhet - specifik kritik och anmälningar när det handlar om socialdemokratin. Jag väntar fortfarande med spänning på att bli motbevisad på den punkten, t ex i form av ett skarpt uttalande om Kristersson, moderaterna och/eller Svenskt Näringsliv.

   

  kommentera