Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, september 24, 2008

  Fortsatt dystra konjunkturbesked

  Konjunkturinstitutet har i dag presenterat sin Barometerindikator, som sammanfattar de svenska företagens och hushållens syn på ekonomin. Detta rapporterar bland Ekot, som uppger att de svenska hushållen är fortsatt pessimistiska vad gäller ekonomin. Också näringslivet sägs tro på en fortsatt svag utveckling.

  Medierapporteringen kring KI:s rapport ser dock lite olika ut. SvD återger ett TT-meddelande där den vacklande konjunkturen sägs göra att företagen räknar med personalnedskärningar framöver. Institutets chef Mats Dillén säger att arbetsmarknaden ser ut att stagnera och räknar med att sysselsättningen sannolikt kommer att minska framöver.

  När DN skriver om rapporten så trycks det dock snarare att stämningsläget bland företag och hushåll, trots alla dystra nyheter den senaste tiden, är något bättre. DN pekar på att indikatorn har stigit något från 85,6 i augusti till 86,0 i september.

  Det bör dock framhållas att förändringarna är mycket små och sammantaget är svensk ekonomi fortfarande mycket svagare än normalt. Tillverkningsindustrins orderingång har minskat de senaste månaderna, från såväl hemma- som exportmarknaden. Missnöjet med orderläget har ökat och produktionstillväxten har stagnerat.

  65 procent av hushållen tror på en ökad arbetslöshet framöver. Även synen på den egna situationen på arbetsmarknaden är dystrare.

  I Alliansens Sverige är det trots detta glada miner. Där pratas det hellre om fler i arbete och tryggad välfärd.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Fortsatt dystra konjunkturbesked"

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (24 september, 2008 12:51) : 

  Min personliga (Och högst opprofetionella) åsikt är att det vi ser är en "naturlig" reaktion på ett flertal faktorer.

  Främst slutet på billig olja, ingen mängd ekonomisk teori om tillgång och efterfrågan fungerar på ändliga resurser och oljan är en ändlig resurs. Nu då den börjar bli dyrare så ser man tydligt hur beroende vi är av den, så alla andra priser följer den upp.

  vi kommer troligtvis och se ett antal år med sjunkande reel välfärd medans världen ställer om sig till andra energibärare, och det fins inget som vi i sverige kan göra utom att vara i första ledet själva. så bygg kärnkraftverk, sattsa på elbilar och planera för höga energipriser.

   

  kommentera