Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, december 12, 2008

  All your datatrafik are belong to us

  [UPPDATERAD] Jag har här på bloggen inte kommenterat debatten om IPRED. Ärligt talat så var jag rätt trött på den typen av frågor efter hela FRA-debaclet. Min grunduppfattning är dock att det är fel att företag och organisationer ska få bedriva brottsbekämpning, samt att lagen i praktiken förbjuder öppna trådlösa nätverk. Mer om detta här.

  Svenska Dagbladet och Aftonbladet uppmärksammar i dag en annan angelägen integritetsfråga, nämligen datalagringsdirektivet.

  Direktivet ställer krav på lagring av trafikuppgifter, som innebär att telefonbolag och internetoperatörer ska bli skyldiga att spara uppgifter om vilka som varit i kontakt med varandra genom telefonsamtal, sms och e-post. Målet är avslöja ”allvarlig brottslighet”, men reglerna har med rätta fått hård kritik för att vara integritetskränkande.

  Redan i den statliga utredningen kring hur datalagringsdirektivet ska implementeras i Sverige konstateras att det finns integritetsproblem med lagen. Det är också en slutsats som flera av de remissinstanser som i våras lämnade sina synpunkter på utredningen delar.

  Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg kallar i SvD lagen ”häpnadsväckande” och menar att den riskerar att bryta mot både den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

  Detta är dessvärre inget som brukar bekymra våra folkvalda eller regeringsledamöter. Faktum är att jag aldrig upphör att förbryllas över hur lättsamt svenska politiker förefaller se på grundlagen. Varför har vi ingen författningsdomstol i det här landet?

  Till Aftonbladet säger också Ramberg att ”Ingen skulle drömma om att acceptera att postmästaren satt och antecknade vem alla skickade julkort eller brev till”, och konstaterar att datalagringsdirektivet innebär typ just det.

  Direktivet slår fast att uppgifterna om vem som har ringt till vem, när och varifrån ska sparas ”minst sex månader och högst två år från det datum kommunikationen ägde rum”. Den förre justitieministern Thomas Bodström förordade en lagringstid på ett år, något som moderaterna förefaller instämma i. De övriga borgerliga partierna är splittrade i frågan. Exempelvis är centerpartiet av integritetsskäl principiella motståndare till kravet på datalagring.

  Samtidigt öppnar de borgerliga för att gå längre än vad EU kräver. Även misslyckade försök att ringa någon, alltså när ingen svarar i andra änden, kan komma att omfattas av telefonbolagens lagringsskyldighet, skriver SvD.

  Jag inser att det tyvärr knappast är möjligt att undvika datalagringsdirektivet i Sverige, men om det finns några riksdagsledamöter som fortfarande står upp för den personliga integriteten så hoppas jag att de aktivt verkar för att minimera skadorna av direktivet så långt det är möjligt – och inte spär på det med ytterligare dumheter.

  * * *

  PS: Ja, rubriken på detta inlägg är vansinnigt retronördig. Det är helt okej att inte förstå. For great justice.

  Andra skriver intressant om , , , .


  Kommentarer om "All your datatrafik are belong to us"

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 december, 2008 10:31) : 

  Somebody set up us the bomb!

  Det är synd att intergritetsfrågor är en av vänsterblockets svagare sidor.

   

  Blogger Robert Nordman skrev... (12 december, 2008 10:42) : 

  "Faktum är att jag aldrig upphör att förbryllas över hur lättsamt svenska politiker förefaller se på grundlagen. Varför har vi ingen författningsdomstol i det här landet?"

  Detta vet du svaret på. Alla partier utom två i en välbekant utredning ville ha det. Sedan försvann tanken plötsligt.
  Du (v)et vilka två partier (s)om det handlar om.

  Take off every 'Zig'

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (12 december, 2008 11:16) : 

  Oscar, kan bara instämma.

  Robert, jag vet att det är så - men jag blir ändå inte klok på varför. Är det bara misstro mot att jurister ska ges överprövningsrätt om huruvida lagstiftarnas agerande faktiskt är konstitutionellt riktigt, eller handlar det om något annat?

   

  Blogger Mark Klamberg skrev... (12 december, 2008 15:47) : 

  Grundlagsutredningen, inklusive (s), har ju faktiskt enast krings ett förslag som innebär en ökad lagprövningsrätt. Högsta domstolen och regeringsrätten kan därmed ta på sig rollerna som författningsdomstol inom sina respektive ansvarsområden.

   

  Blogger Jörgen L skrev... (12 december, 2008 20:44) : 

  Man kan i praktiken strunta i att implementera ett korkat direktiv så som Sverige gjort med avloppsdirektivet.

  Och om man ändå tycker man måste göra det så kan man ju underimplementera istället för att överimplementera så som det verkar som att regeringen avser att göra.

  Det mesta avskyvärda i sammanhanget är väl ändå att Thomas Bodström säger sig vara stolt över direktivets tillkomst!

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 december, 2008 11:40) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Thomas Tvivlaren skrev... (15 december, 2008 10:27) : 

  Oscar Petterson: Det är synd att integritetsfrågor inte är något blocks starka sida. För faktum är ju att Alliansen, som är de som med sin liberala hemvist borde "äga" dessa frågor, överträffat Bodström och föregående regering...

   

  kommentera