Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, mars 09, 2009

  Blandade röster om Mona Sahlin

  I helgen medverkade socialdemokraternas nya (tillförordnade?) partisekreterare Ibrahim Baylan i Ekots lördagsintervju. Han tillstod då att hanteringen av ett eventuellt samarbete med vänsterpartiet i höstas skadat väljarnas förtroende för Mona Sahlin.

  Han kommenterade även de tecken som tyder på att opinionsgapet mellan oppositionspartierna och regeringen krympt det senaste halvåret och att förtroendemätningar för Sahlin gett oroväckande resultat. Att förtroendet för Sahlin är betydligt mindre än förtroendet för socialdemokraterna beror enligt Baylan bland annat på att väljarna i kristider tyr sig till den sittande statsministern. Dessutom påminde han om att Fredrik Reinfeldt aldrig hade bättre förtroendesiffror än Göran Persson, men likväl vann Alliansen valet och Fredrik Reinfeldt blev statsminister.

  I medierna kraxar dock olyckskorparna. Fokus konstaterar att s-försprånget i opinionen till skillnad från tidigare inte längre ter sig ointagligt, och uppger att det nu ”efterfrågas en genomtänkt strategi för att vinna opinionen åter” – och det handlar om både politikens form och innehåll.

  Aftonbladets debattredaktör Lotta Gröning tycker att socialdemokraterna inte riktigt har hittat sin roll som oppositionsparti och att Sahlin ”behöver helt klart bättre rådgivare”; ”Folk som kan rörelsen, ideologin och framför allt partiets historia”. Å andra sidan håller Gröning fast vid sina sedan länge kända teser om att ”Nya ekonomiska spelregler och medlemskapet i EU har förborgerligat socialdemokraterna” och att ”Det är lite som skiljer dem från högern”.

  I Aftonbladets nätupplaga sägs för övrigt att ”attackerna från de egna” fortsätter och tidningen påstår sig ha ”kartlagt vilka som lagt krokben för Mona Sahlin”. Detta avslöjade finns möjligen i papperstidningen, men på nätet sägs i princip bara att ”Mycket bottnar i” den presskonferens i oktober då Sahlin slog fast att dörren tillsvidare var stängd för vänsterpartiet.

  Samtidigt höjs intressanta röster till stöd för Mona Sahlin. Göran Färm, kandidat till Europaparlamentet, tror att de sviktande förtroendesiffrorna för Sahlin mer handlar om att ”förtroende för ledare fortfarande i hög grad förknippas med manliga attribut” – och att inte minst äldre sossar som är vana vid Gunnar Sträng- och Göran Persson-figurer har svårt att vänja sig vid ”ett öppnare, mer kollektivt och lyssnande ledarskap”.

  Färm påminner om att sådan kritik även drabbade Ingvar Carlsson, ”Men tittar man på vad Carlsson åstadkom med detta öppna ledarskap saknar det motstycke: skattereform, pensionsreform, författningsreform, svensk ansökan om medlemskap i EU, en svår, men överraskande snabb väg ur 90-talskrisen, en ny syn på offentliga monopol, en väldig sanering av statsfinanserna mm”.

  Om politiskt ledarskap i linje med detta är vad vi har att vänta, ja då kan kanske ytterligare en tid med sjunkande opinions- och förtroendesiffror ändå vara okej. Annars är det nog hög tid för den där genomtänkta strategin för att vinna opinionen åter.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Blandade röster om Mona Sahlin"

   

  Blogger Inge skrev... (09 mars, 2009 15:54) : 

  Jag håller med Göran Färm.I den mer vulgära kritiken mot Mona Sahlin skiner det igenom att ”förtroende för ledare fortfarande i hög grad förknippas med manliga attribut”som Göran säger.Jag har minnen av hårda skriverier mot hennes företrädare.De led men teg och stod ut så länge de fick leva.

  Jag vet inte vad de försök till nollning av Mona Sahlin som nu görs i tidningar,ledare och bloggar både till höger och vänster leder till. Nu har vi möten varje kväll för att förbereda EU-val och kommande val i övrigt. Jag ser inget alternativ till att acceptera dem vi valt, visa vårt stöd och förtroende och inse att det alla tillsammans som Thorstein Bergmann skrev som ska vinna valen.

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 mars, 2009 22:18) : 

  Det är mitt intryck att det finns väldigt lite substans i kritiken, den är väldigt allmänt hållen och fylld av floskler. Skälet är väl närmast att socialdemokraterna inte satt ner foten ännu i konkreta politiska frågor. Det gör man efter kongressen. Frågan är hur mycket gnäll det blir då, när politiken är fixerad, när det är sån pjoller nu?

   

  Anonymous Anonym skrev... (09 mars, 2009 22:58) : 

  Ja, med sådana vänner som Sahlin har behöver man inga fiender. Kommer hon ens sitta över valet 2010?

   

  Blogger Emil skrev... (10 mars, 2009 06:23) : 

  Det är intressant att se att all kritik mot socialdemokrater beror antingen på att:
  1) kritikerna är onda
  2) kritiker är män (och därmed onda)
  3) kritikerna har inte förstått
  4) det är en konspiration

  Det skulle inte kunna (åtminstone till viss del) vara så att:
  1) kritikerna inte är onda
  2) kritikerna inte är män och om de är män så är de ändå inte onda
  3) kritikerna har förstått men håller inte med er
  4) det finns ingen konspiration?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (10 mars, 2009 07:12) : 

  Inge, visst är det så att ven Sahlin företrädare fick kritik - såväl inifrån som utifrån. Fast jag undrar ändå om inte klimatet är tuffare i dag. Det känns som att det är en hårdare ton i såväl traditionella som nya medier, och i den interna debatten. Jag tror inte att kritiken i huvudsak beror på att Mona Sahlin är kvinna, men Färms analys i kombination med ett allmänt hårdnat klimat gör hennes uppgift tuff.

  Stig-Björn, jag kan bara instämma. Jag menar dessutom att ingen av de omprövningar som sägs ha gjorts har ännu prövats skarpt. Det är först när s hamnar i regeringsställning igen som vi kan vänta oss en substansiell debatt om politiken.

  Kent, ja - det råder ingen tvekan om att hon kommer att sitta kvar över valet. Skulle dock valet bli en mandatmässig tillbakagång jämfört med 2006 så kan hennes position komma att ifrågasättas på allvar.

  Emil, jag tror att det är du som inte förstått. Det här handlar inte om politiskt motiverad kritik mot socialdemokraterna. Det handlar om att det finns människor i och utanför det socialdemokratiska partiet som verkligen inte gillar Mona Sahlin.

   

  Blogger Emil skrev... (10 mars, 2009 07:28) : 

  Jonas, poängen är väl ändå att det kan vara så att anledningen till att dessa inte gillar Mona Sahlin är för att hon inte anses vara kompetent och för att hennes politik och retorik inte tilltalar? Vilket i så fall väl borde leda till en omvärdering av hennes politik, retorik och position snarare än till att kritisera de som inte tycker om henne? Ni vet den där omvärderingen av den socialdemokratiska politiken som skulle komma efter det förra valet... Just nu tycks ni mest vara emot

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (10 mars, 2009 08:01) : 

  Emil, det Mona Sahlin kritiserats för från de egna leden handlar om just den omprövning av politiken och socialdemokratins självtillräcklighet som skett under Sahlins ordförandeskap. Detta har inte uppskattats av alla sossar. Och då kommer anklagelser om högervridning, svagt ledarskap och annan iditoti som brev på posten. Men som jag skrev i svaret till Stig-Björn Ljunggren ovan så vet vi dock inte än vad de utspel som kommit från rådslag etc verkligen är värda - det ser vi först när orden omsätts i praktisk politik.

  Den kritik Sahlin får från människor utanför socialdemokratin handlar, som jag uppfattar det, om helt andra saker. Att de som inte sympatiserar med socialdemokratiska idéer inte gillar en ny s-ordförande och dennes retorik är knappast förvånande.

   

  Blogger Anders Nilsson skrev... (10 mars, 2009 14:27) : 

  Jag håller nog med Stig Björn i det här, kritiken saknar substans, "Mona känns osäker, ger ett vagt intryck, verkar obildad" osv.

  Vad man än tycker om henne som partiledare så är det dock avsaknaden av ett konkret och framtidsyftande politiskt progam som lyser med sin frånvaro. Tyvärr har vi inte lyckats använda tiden i opposition till att utforma den.

  Vi har mest legat och slickat våra sår och morrat mot regeringen, så när vi äntligen skulle resa oss upp upptäckte vi att vi fått två små valpar att ta hand om så nu kan vi inte heller for,ulera oss, bara gjuta olja på vågorna.

  Ja ja som man bäddar får man ligga, kanske en rådgivare inte hade varit så dum ändå.

   

  Anonymous Anonym skrev... (11 mars, 2009 00:39) : 

  "Den avgörande delen" av väljarna bestämmer sig 14 dgr före valet enligt Sören Holmbergs forskning - om jag inte minns fel :-)
  Först partikongress och sedan mobilisering av hela partiet?

   

  Blogger Micke skrev... (12 mars, 2009 08:34) : 

  Kan bara instämma i Stig-Björns och Anders Nilssons kommentarer.
  Så länge (s) inte tar ställning i viktiga frågor, så kommer (s) att ständigt befinna sig i ett läge där man reagerar på alliansens utspel. Alliansens utspel i kärnkraftsfrågan visar detta tydligt. Denna fråga tvingade de rödgröna ut på banan.
  Ett råd till (s): Bestäm politiken och återta initiativet från alliansen.

   

  kommentera