Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, oktober 29, 2009

  En ny (s)kolpolitik

  I det senaste numret av tidskriften Arena skriver Per Wirtén att det i kritiken från vänster ofta sägs att socialdemokratin behöver diskutera visioner och återerövra sin själ. ”En sådan kritik är inte bara en återvändsgränd in i politik som identitet och livsstil”, skriver Wirtén, ”Den är en dödsstöt ut i politisk marginalitet”.

  Han slår fast att socialdemokratin och hela den breda vänsterns viktigaste uppgift snarare är ”att gjuta nytt liv i sitt reformistiska arv: identifiera missförhållanden eller behov och sedan presentera konkreta raka förslag”.

  Sällan har det uttrycks bättre än så.

  Artikeln i övrigt är sedan något så ovanligt som en slags hyllning till ”regeringens mest spektakulära reformist”: Jan Björklund. Men, och det är ett mycket viktigt men, det handlar om Björklunds ”förmåga att väcka starka reaktioner”, patos och förmåga att politisera en fråga. Definitivt inte om hans politik.

  I likhet med Per Wirtén delar jag inte Björklunds värderingar. I Arena konstateras att hans betygsreformer är stolpskott, pedagogiska grundsyn konservativ och påståenden att skolans problem orsakas av odisciplinerade elever fega. Ändå är fp-ledarens engagemang och politiska track-record i de här frågorna imponerande.

  Jag har tidigare deklarerat att jag tillhör flumfallangen i skolfrågor inom socialdemokratin. Jag är principiellt emot betyg, anser att grund- och gymnasieskolan bör vara studieförberedande, och jag uppskattar att skolan uppmuntrar elever att ifrågasätta och kritisera.

  Men, vilket jag också konstaterat; detta är en position som blir allt svårare att behålla. Valanalyser har tydligt visat att s behöver tänka om och utveckla en ny offensiv skolpolitik som sätter kunskaper och lärande i centrum och ger varje individ möjlighet att utvecklas maximalt. Det finns med andra ord goda politiska skäl till omprövning på detta område, även om det för mig personligen bär emot. Vi kan kanske inte göra skolfrågan till en valvinnare för oss, men vi bör åtminstone ha en politik som inte fungerar som ett sänke.

  En av dem som kämpat hårdast för en omsvängning i skolpolitiken är det socialdemokratiska oppositionsrådet i Haninge, Robert Noord. Han ligger bland annat bakom böckerna Att riva plåstret: tankar om en ny (s)kolpolitik och den nyutkomna En skola för den zappande generationen. På Newsmill skriver Noord tillsammans med Ann-Margarethe Lihv, oppositionsborgarråd för vänsterpartiet i Stockholm, att om ”skolan ska kunna garantera att alla elever får lära sig det de har rätt till så måste elevernas kunskaper följas upp från tidig ålder”.

  Jag håller i grunden inte med Robert Noord. Men jag inser att hans linje antagligen är klokare än min, och jag hoppas därför att hans engagemang och enträgna arbete i denna fråga ska bära frukt nu på s-kongressen.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "En ny (s)kolpolitik"

   

  Anonymous Per skrev... (29 oktober, 2009 10:47) : 

  Synd att du verkar byta inställning av valtekniska skäl och inte för att du kommit fram till att din gamla inställning kanske inte är rätt.

  Fast jag är ändå glad att s lämnar flumskolan.

  I dagens samhälle är det minst lika viktigt att kunna acceptera sanningar som att kunna kritisera osanningar. Den balansen måste skolan utveckla.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 oktober, 2009 23:14) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (30 oktober, 2009 06:10) : 

  Per, jag har egentligen inte bytt inställning i sakfrågan. Däremot anser jag inte att min uppfattning, som sannolikt är i minoritet i såväl det socialdemokratiska partiet som bland s-sympatisörerna i väljarkåren, bör vara partilinjen. Om det sedan kallas valtaktik så kan jag leva med det.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn.

   

  Anonymous Nils (Spiff) skrev... (04 november, 2009 12:26) : 

  Ingen som helst seriös verksamhet fungerar utan styrning, mätning och kontroller(kalla det indexering eller vad man vill..).

  Den Svenska skolan har tappat många och värdefulla år på just "flummet"(även det bara ett adjektiv..), eller rättare sagt bristen på styrning och uppföljning. Och här är betygen bara en del. Vi glömmer helt lärarna och delvis skolorna..

  Istället för kunskap och utveckling, har man diskuterat saker så som "andra värden" eller kläder och mobiltelefoner...

  Läs gärna "Freaconomics" och delen om fuskande lärare och elever. Kul och informativt (även de andra ämnena..)

  Men med en nära släkting som just gått ut LHS häpnar man över den totala bristen på ödmjukhet. Här skall man inte lära ut och diskutera pedagogik eller metodik, utan bara tala om Integration, Genus och klasskamp...

  Tror du seriöst att det är vägen framåt?

  har vi stagnerat så totalt i samhället, att politiken får överskugga allt annat?

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 november, 2009 00:11) : 

  Starkt att byta åsikt, och gå på partilinjen. Jag har ju hört till de som tyckt att skolan ska ställa krav och aldrig förstått
  varför vi i s skulle vara 'flumlinjen'
  bilda dig, bry dig och betala för dig, var en gammal socialdemokratisk politiker som sa.
  Det finns ju ingen motsättning mellan att vara studieförberedande OCH ha betyg-för att ge en mått stock på var man är. Det ena utesluter inte det andra
  Starkt jobbat som sagt att vika dig för majoritetens åsikt i både parti och i opinion.
  Heder & Respect.
  Ulf UBYMIC-right now in Swe

   

  Blogger Johanna Graf skrev... (06 november, 2009 10:32) : 

  Du skriver att du tillhör "flumfalangen" i skolfrågor inom socialdemokratin. Detta för att du "är principiellt emot betyg, anser att grund- och gymnasieskolan bör vara studieförberedande, och jag uppskattar att skolan uppmuntrar elever att ifrågasätta och kritisera".

  Sedan skriver du att "valanalyser har tydligt visat att s behöver tänka om och utveckla en ny offensiv skolpolitik som sätter kunskaper och lärande i centrum och ger varje individ möjlighet att utvecklas maximalt" och att du därför tvingats tänka om, även om det bär dig emot.

  Men Jonas, vad är det som säger att en skola som sätter kunskaper och lärande i centrum och ger varje elev möjlighet att utvecklas maximalt skulle st+ i nån slags motsats till en studieförberedande grund-. och gymnasieskola som uppmuntrar en ifrågasättande och kritiserande förmåga hos eleverna?

  Kunskap och lärande, inbegriper olika saker för olika debattörer. För Björklund handlar kunskap uppenbarligen om det enkelt mätbara och graderingsbara. För mig, liksom de flesta skolforskare är kunskap och lärande mångfacetterat, och kan mycket väl inbegripa förmågan att granska och kritisera.

  Frågan om betyg är komplicerad. Som urvalssystem till högre studier är betyg den hittills mest rättvisa. Intervjuer och intagningsprov, som några förespråkar som alternativ, är tex knepiga, eftersom resultatet av dem är alltför beroende av bedömarens värderingar.

  I övrigt en intressant bloggpost om behovet av att identifiera missförhållanden eller behov och sedan presentera konkreta raka förslag”. Exemplet Björklund visar ju onekligen att den som är tillräckligt engagerad i missförhållanden, påstådda, halvsanna eller verkliga, övertygar.

   

  Blogger Sture Eriksson skrev... (07 april, 2011 13:39) : 

  Skoldebatten behöver en omstart - där fakta accepteras i stället för att sopas under mattan!
  Se "Sture Erikssons hemsida": http://home.swipnet.se/StureEriksson/

   

  kommentera