Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, juli 08, 2005

  Bra seminarium om valrörelsen och medierna

  Under dagen hade Hill & Knowlton seminarium på temat "Har valrörelsen redan börjat?". I samband med det korades "Årets opinionsbildare", en titel som välförtjänt kammades hem av Riksteatern och deras pr-kupp "Kulturpartiet". Det gjorde mig stolt som medlem i denna folkrörelse. Nu ligger debattarenan och den samhällspolitiska diskussionen öppen för Riksteatern. Jag hoppas att de förvaltar det väl.

  I panelen för seminariet satt Calle Melin (Hill & Knowlton), Arne Modig (Temo), Maria Larsson (kd), Lars Adaktusson (SVT), Berit Högman (s) och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Det var en välbesökt tillställning där tunga journalister som SR:s Björn Elmbrant och Expressens Cecilia Garme satt och antecknade flitigt. Panelen var - med undantag för Stig-Björn Ljunggren - rörande överens om att valrörelsen inte börjat än. Tonen under diskussionen var lättsam och fylld av skratt, nästan i nivå med det uppskattade Almedalsinslaget "After speech" - som kommenterades som ett intressant fenomen i arrangemang av en påtryckarorganisation (Almega) som redan blivit en tradition och närmast oundgängligt för partiledarna. Man pratade även om eventuellt nya partier i riksdagen, och vilken chans Junilistan/Septemberlistan, Fi och ett nationellt sjukvårdsparti skulle kunna ha att komma in. Högman trodde att enfrågepartier som tar väljare från "alla" andra skulle ha större chans än ett nytt vänsterparti som enbart skullle kanibalisera på ett eller två. Lars Adaktusson tyckte att man inom medierna borde ha en ordentlig diskussion om vilken uppmärksamhet, och i vilket läge, uppstickarpartier bör ges medial uppmärksamhet. Ska man utgå ifrån när de passerar 4%-spärren i opinionsmätningar? Det är i så fall problematiskt av flera skäl. Stig-Björn Ljunggren drog sin tes om att medierna inte är några objektiva rapportörer av det politiska skeendet, utan aktiva aktörer i det. Adaktusson reagerade mot detta och sade sig inte förstå resonemanget. Han tyckte att konspirationsteorier om att medierna och journalisterna hade en agenda som de drev föll på sin egen orimlighet. Ljunggren replikerade med att Adaktusson felciterade honom och att dennes svar om vikten av samspelet mellan medierna och makten i själva verket bevisade hans tes. Ordväxlingen mellan herrarna utvecklade sig till ett riktigt underhållande gräl.

  Det här var dagens - och kanske veckans - roligaste inslag!