Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juli 26, 2005

  Klasskillnader påverkar hälsan

  Svenska Dagbladet publicerar ett TT-meddelande om en amerikansk studie som visar att ett framgångsrikt yrke och en god social och ekonomisk ställning i vuxen ålder betyder mer för hälsan senare i livet än gener och livsstil under uppväxtåren. Studien, gjord av en forskargrupp vid Harvard School of Public Health, har undersökt hur utbildningsnivå, yrkesval och socioekonomisk ställning påverkat hälsan hos 308 vuxna kvinnliga tvillingpar, varav 178 enäggs- och 130 tvåäggstvillingar. Dessa levde tillsammans och delade samma miljö och förhållanden under uppväxtåren fram till och med 14 års ålder. Tvillingparen fick svara på frågor om förhållandena under uppväxten, och om sysselsättning och ekonomi i vuxen ålder. Frågorna kompletterades med en hälsoundersökning för att bland annat mäta blodtryck, kolesterolnivåer, övervikt och graden av fysisk aktivitet. Studien visar att lågutbildade - arbetare och lägre tjänstemän - hade sämre hälsa än högutbildade, bättre ställda tvillingsystrar som var exempelvis företagsledare, chefer eller egna företagare. Den förra gruppen led av betydligt högre blodtryck, hade högre nivåer av dåligt LDL-kolesterol, var mer överviktiga och motionerade mindre. Inget av det det här känns direkt förvånande, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet när det fälls påståenden om hur det amerikanska samhällssystemet sägs motverka klasskillnader.