Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, juli 20, 2005

  A socialist mind?

  Anders L. Hansson länkar till mig med referensen "A blogger with a socialist mind". Det föranledde en mejlväxling oss emellan där jag skrev att det naturligtvis var helt upp till honom att sätta etiketter, men att jag själv inte skulle kalla mig socialist - ens i en engelskspråkig kontext. Han svarade att etiketten inte var illa ment och erbjöd sig ändra till "social democratic mind", men undrade samtidigt om inte skillnaden i förhållande till "socialist mind" var obefintlig. För mig är det dock skillnad. Allt för många som kallar sig socialister har åsikter som ligger milslångt från mina. Jag vill därför inte kopplas samman med dem. Av samma skäl kallar jag mig gärna inte heller feminist, humanist eller något annat som slutar på -ist, helt enkelt för att det är begrepp som fylls med så olika innehåll beroende på vem som uttalar dem. Jag kallar mig socialdemokrat då jag är medlem i det socialdemokratiska partiet och röstar socialdemokratiskt, även om det förstås finns många socialdemokrater som jag känner liten eller ingen åsiktsgemenskap med. Huruvida jag har ett socialistiskt eller socialdemokratiskt sinne ("mind") är möjligen en filosofisk fråga, men måste jag välja endera alternativet så föredrar jag nog det senare - och kan på engelska således sägas ha "a social democratic mind", eller helt enkelt beskrivas som "a social democratic blogger" (vilket ju är sant i flera bemärkelser då jag betraktar mig som både social och demokratisk :-).


  Kommentarer om "A socialist mind?"

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (20 juli, 2005 12:15) : 

  Enligt den officiella definitionen så ligger allt från kommunister till socialdemokrater och allt däremellan inom det som kallas socialism. Visst kan det vara en idé att precisera huruvida man är socialdemokrat eller kommunist men att säga att man inte är socialist om man är socialdemokrat är helt enkelt fel. Socialdemokratin ligger inom socialismen hur illa du än tycker att tex kommunister är. Jag kallar mig utan tvekan för socialist även fast jag inte är kommunist, tills helt nyligen var jag socialdemokrat men har nu slutligen givit upp socialdemokraterna efter att jag insett att de hela tiden driver längre och längre högerut för varje år, närmare och närmare de nyliberala idéerna. Jag känner mig lite vilsen eftersom jag inte håller med vänsterpartiet i många frågor men som det är idag så röstar jag hellre på vänsterpartiet än socialdemokraterna och drömmer tills dess om återkomsten av en socialdemokrati som verkligen står på arbetarnas sida.

   

  Anonymous Pierre skrev... (20 juli, 2005 12:25) : 

  Att bara definiera sig som "socialdemokrat" låter lite fattigt (i brist på bättre ord) i mina öron. Jag förstår ditt resonemang om ismerna, men samtidigt: det måste ju finnas en anledning till varför du är/blev socialdemokrat. Någon slags ideologisk övertygelse?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (20 juli, 2005 13:56) : 

  Tobias: jag har väldigt, väldigt svårt att förstå hur man kan tycka att socialdemokratin driver "närmare och närmare de nyliberala idéerna". Nyliberalism innebär en minimal stat; ett minimum av statlig inblandning i människors liv. Hur kan man ens med de mest illvilliga tolkningarna av den socialdemokratiska politiken se en sådan utveckling?

  Pierre: anledningen till att jag blev socialdemokrat har väldigt lite med abstrakt ideologi att göra utan betydligt mer att göra med att socialdemokratin var och är den politiska rörelse som har viljan och kraften att skapa ett bättre samhälle för det stora flertalet. Det räcker för mig.

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (20 juli, 2005 22:09) : 

  Jonas!

  Jag skrev driver närmare och närmare, inte att de är där än.

  Det jag menade med att de närmar sig de nyliberala idéerna är att ledande socialdemokrater i allt större utsträckning tror på marknadens självreglerande effekter och i flera avseenden ställer marknadsklimatet före de sociala förhållandena.

  Några exempel kan nämnas. Avregleringen av kreditmarknaden 1985, övergång till inflationsmål istället för att sikta på låg arbetslöshet, NAIRU (jämviktsarbetslöshet) och pensionsreformen. Nu håller en socialförsäkringsreform i stil med pensionsreformen på och förbereds.

  Allt detta hänger samman med att allt för många av de styrande socialdemokraterna tror allt för mycket på de dominerande ekonomiska teorierna. Man väljer att ha en arbetslöshetsarmé som hjälper till att hålla nere inflationen till priset av att vi har en stor del av befolkningen som går och får pengar för att inte göra någonting istället för att anställa dem i offentlig sektor vilket skulle göra att alla arbetskraft användes och spridningseffekterna skulle dessutom få fart på ekonomin.

  Att läsa (mycket läsvärda texter):

  ...men jobben kom aldrig tillbaka

  Därför fårarbetslösheten aldrig försvinna

  Att gräva i strukturer

  Novemberrevolutionen 1985

  Alla behövs – i valtider

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (21 juli, 2005 08:05) : 

  Jag påstod inte heller att du skrev något annat än att socialdemokratin driver "närmare och närmare de nyliberala idéerna". Men jag tycker att det är en verklighetsfrämmande beskrivning som bidrar till att göra nyliberalism till ett skällsord, likvärdigt med "högervridning". Jag köper inte heller Dan Josefssons verklighetsbeskrivning. Men det var inte poängen med det jag skrev. För mig handlar det inte om en ideologisk markering att beteckna mig som socialdemokrat snarare än socialist, utan att särskilja mig från den stora och sinsemellan synneligen heterogena grupp som kallar sig socialister.

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (21 juli, 2005 17:49) : 

  Jonas!

  Menar du att socialdemokratin inte har rört sig längre högerut än 1985 och/eller rör sig ännu mer åt höger idag?

  Vad är det du inte köper i Dan Josefssons verklighetsbeskrivning?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (21 juli, 2005 18:00) : 

  "Menar du att socialdemokratin inte har rört sig längre högerut än 1985 och/eller rör sig ännu mer åt höger idag?"

  Ja.

  "Vad är det du inte köper i Dan Josefssons verklighetsbeskrivning?"

  Att Sveriges arbetslöshet är resultatet av en medveten kursändring i svensk politik.

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (22 juli, 2005 01:00) : 

  Hmmm... Du säger att socialdemokratin inte har rört sig längre högerut och att arbetslösheten inte beror på inflationsmålet... Och du kallar mig verklighetsfrämmande!?

  En fråga till. Tycker du att Göran Persson och de som leder socialdemokratin i dagsläget står för en bra och rakryggad utrikespolitik?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 juli, 2005 09:00) : 

  "Och du kallar mig verklighetsfrämmande!?"

  Ja.

  "Tycker du att Göran Persson och de som leder socialdemokratin i dagsläget står för en bra och rakryggad utrikespolitik?"

  Nej.

   

  Blogger Tobias Lindberg skrev... (22 juli, 2005 09:40) : 

  Jonas!

  Du besvarar en fråga om vad du tycker om utrikespolitiken med ett ord.

  Uppriktigt sagt så förstår jag faktiskt inte varför du bloggar om du inte är intresserad att diskutera eller om du slänger ord som "verklighetsfrämmande" i ansiktet på folk som inte tycker exakt som du?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 juli, 2005 10:02) : 

  Jag har ovan förklarat varför jag använde begreppet "verklighetsfrämmande"; det du skrev om att socialdemokratin driver "närmare och närmare de nyliberala idéerna" kan jag helt enkelt inte beskriva annorlunda. Det du tycks vilja diskutera är något annat än det jag ursprungligen skrev om. Du driver tesen att socialdemokratin gått till höger och fjärmat sig från socialismen. Själv skrev jag om varför jag inte kallar mig socialist. Det är två ganska olika saker.

  Och vad gäller utrikespolitiken så kan jag iofs tänka mig att utveckla resonemanget, men då sker det i ett nytt inlägg där jag formulerar mig själv istället för att svara på frågor.

   

  A socialist mind?'">kommentera