Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, maj 08, 2006

  Politisk kommunikation ur olika perspektiv

  För att kommunicera krävs att de inblandade talar samma språk och har likartade referensramar. På ett seminarium i förra veckan om just politisk kommunikation framgick tydligt att flera av dem som talade, gjorde det på olika språk och hade så pass olika referensramar att det stundtals var högst oklart om de egentligen pratade om samma sak.

  Statsvetenskapare och andra forskare har tyvärr en tendens att resonera, bygga teorier och dra slutsatser baserat på ganska ytliga observationer av politiken, snarare än på grundliga analyser. Det är trots allt skillnad på akademiernas provrör och den politiska verkligheten. Ester Pollack, universitetslektor vid JMK på Stockholms universitet, var ett gott exempel på just detta. Hon framförde exempelvis den ganska slitna klyschan om att partierna allt mer närmar sig mitten och varandra. Men detta stämmer möjligen om man bara studerar utspel och uttalanden i valrörelser. Tittar man i stället på den faktiska politiken, så som den formuleras i riksdagsmotioner, så framgår det att partiernas positioner är tämligen låsta i förhållande till varandra.

  Stig-Björn Ljunggren beskriver detta i sin bok Högern att lita på. Han skriver bland annat att moderaterna "i grunden är samma parti som förut" och att i den mån "fundamentala förändringar inträffat är dessa inte begränsade till den moderata sfären, utan måste ses som allmängiltiga för alla partier".

  * * *

  Andra bloggare som var där - Kulturbloggen och Erik Stattin - har också kommenterat seminariet.