Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, maj 02, 2006

  Stadens olika delar belysta

  I flera artiklar har Dagens Nyheter rapporterat om Stockholms stadsdelsnämnder. Det har varit bra reportage som förhoppningsvis ökat kunskapen om och intresset för denna viktiga del av lokalpolitiken i Stockholm.

  En av avsikterna med stadsdelsnämndsreformen, som efter flera års utredande och försöksverksamhet genomfördes 1997, var att öka medborgarnas delaktighet. Andra syften var att höja kvaliteten på den kommunala servicen och samtidigt effektivisera verksamheten. Stadsdelsnämnderna bedriver och ansvarar i dag främst för verksamheten inom förskola, skola, social omsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt drift och skötsel av park och renhållning av gator.

  Och inom det sista området finns det lindrigt sagt en del att göra i Stockholm. Inte minst kring många återvinningsstationer ser det ofta för jävligt ut. Detta har bland annat Aftonbladet uppmärksammat på ett bra sätt. Sent om sider verkar Stockgholms stad ha reagerat på det allt mer utbredda sopsnusket och har dragit igång ett projekt syftande till att dels bättre samordna de aktörer som har ett ansvar för att hålla staden ren och snygg, och dels att genomföra en informationskampanj för att påverka allmänheten att ta ansvar för en ren stad.


  Kommentarer om "Stadens olika delar belysta"

   

  Anonymous simon j skrev... (02 maj, 2006 13:09) : 

  Har det gjorts någon utvärdering av om stadsdelsreformen ledde till de förbättringar som den syftade till?

  Själv uppfattar jag det inte så, bl.a. utifrån den del du själv påpekar; renhållningen. Men även oförmågan att tillhandahålla barnomsorg i tid och skolans droppande resultat.

  Det är en udda konstruktion, att skilja på ansvaret för utförandet, och de ekonomiska resutserna för att göra något. Därtill kryddar man med att i stort sett omöjliggöra för medborgarna i stadsdelen att utkräva ansvar av de skyldiga individerna. För en gammal "målstyrningsexpert" som mig känns det som en lösning som i stort sett inte kan lyckas. Oberoende av hur vackra intentionerna med reformen var ;-).

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 maj, 2006 15:25) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (02 maj, 2006 16:17) : 

  Ovanstående kommentar borttagen på grund av bristande relevans.

   

  Stadens olika delar belysta'">kommentera