Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, april 26, 2006

  Likhet inför lagen - även för politiker

  Jag har själv bekanta som blivit hotade på grund av sitt politiska engagemang, och kan därför förstå resonemanget i den statliga utredningen Jakten på makten om hot och våld mot förtroendevalda, som föreslår att den som begår brott mot politiker ska dömas extra hårt. Men jag tror att det vore synnerligen kontraproduktivt och snarare spä på det politikerförakt som ligger bakom många hot och våldsdåd. I SvD
  i dag rapporteras demokratiminister Jens Orback vara positiv till förslaget.
  Det är ett intressant förslag. Det är inte personen utan det politiska uppdraget som måste få ett utökat skydd. Nu får vi ser vad remissinstanserna har för synpunkter, säger demokratiminister Jens Orback till SvD.

  Problemet är att det finns många behjärtansvärda, utsatta grupper i samhället som blir hotade och drabbas av våld; invandrare, kvinnor och homosexuella, för att bara nämna några. Vi har redan en så kallad hetslagstiftning som bland annat innebär att till exempel våldsdåd riktade mot människor på grund av deras ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, straffas hårdare än våldsdåd i största allmänhet. Jag är själv väldigt tveksam till det rimliga i detta. Våld är våld, och är lika illa om det drabbar mig som ljushyad hetero eller en mörkhyad transa.

  Med den här typen av särlagstiftning är jag rädd att det allmänna rättsmedvetandet undergrävs och principen om likhet inför lagen inte längre anses gälla. Och skulle dessutom gruppen politiker läggas till skaran av särskilt skyddsvärda så tror jag att det kan leda till ganska kraftiga reaktioner från allmänheten.


  Kommentarer om "Likhet inför lagen - även för politiker"

   

  Anonymous simon j skrev... (26 april, 2006 15:02) : 

  Word!

   

  Blogger Jonas N skrev... (26 april, 2006 19:18) : 

  Morian!

  Kloka ord och insikter från dig. Som ofta!

  Någon gång kommer du förhoppningsvis att se ett större mönster i de kloka saker du själv kommer fram till och de stolliga saker som du observerar i omgivningen och där du ofta sätter rätt finger på just där punkten ömmar ordentligt.

  Det kanske kommer att bli lite omtumlande ... men positivt på det hela ataget.

   

  Anonymous P.B skrev... (26 april, 2006 21:27) : 

  Innan vi tar våra högafflar och marscherar till Rosenbad så tror jag att ni har glömt bort,
  Kap 29 2 § ”Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, SÄRSKILT beaktas” efterföljande exempel är just, exempel. Jag utger mig inte för att vara expert på straffrätt, men är rätt säker på att det går redan nu utmärkt beakta att det är en folkvald som är offer enbart för att han är folkvald.
  Min åsikt är att det här är ett slag i luften säkert gjort för att illustrera dådkraft, men jag tycker så mycket.
  Mvh/ Per

   

  Anonymous Vera Dettmann skrev... (27 april, 2006 09:53) : 

  Våld är våld, och är lika illa vem det drabbar. Ja, man häpnar över att det ska behöva påpekas. Men nu kommer jag ut ur garderoben och hävdar det jag också!

   

  Anonymous expat skrev... (02 maj, 2006 21:41) : 

  Om den anonyme ovan hänvisade till 29:2 BrB har vederbörande fel. Det framgår klart av BrB 29:2 1st att de försvårande omständigheter som räknas upp är uttömmande, vid sidan av de omständigheter som finns angivna vid i samband med varje enskilt straffstadgande.

  I sakfrågan är det givetvis orimligt att politiker behandlas annorlunda än andra medborgare. På samma sätt som det är orimligt att fordon registrerade på riksdagsledamöter är befriade från trängselavgift.

   

  Likhet inför lagen - även för politiker'">kommentera