Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, maj 23, 2006

  Väldigt viktig reklam

  Dagens Nyheter har i en serie artiklar uppmärksammat våldet mot kvinnor. De har undantagslöst varit väldigt bra artiklar som det nästan gjort ont i magen av att läsa. Den fakta som framkommer där är verkligen skrämmande. Där sägs bland annat att det i Sverige dödas i genomsnitt 16 kvinnor varje år av män som de har eller har haft en nära relation till. Polisen registrerade i snitt 221 fullbordade våldtäkter på kvinnor per månad under 2005. De flesta skedde i hemmet.

  Mot den här bakgrunden är det väldigt spännande att reklam- och pr-branschen nu drar igång en kampanj kallad Stafett mot våldtäkt. Bakom kampanjen står ett tjugotal kvinnor på elva reklam-, och pr-byråer som, oberoende av partier eller eller organisationer, vill skapa debatt genom det de är bäst på: reklam och information.

  Vem var det som sa att reklam och pr bara är skit?


  Kommentarer om "Väldigt viktig reklam"

   

  Anonymous simon j skrev... (23 maj, 2006 11:59) : 

  Det är väl som med de flesta verktyg - det är vad de används till som gör dem bra eller dåliga.

   

  Anonymous joachim skrev... (23 maj, 2006 14:15) : 

  Visst är våldtäkter något fruktansvärt, och måste beskämpas - men jag förstår itne riktigt poängen med den här typen av kampanjer. 99% av svenska män våldtar inte kvinnor och den procent som gör det, eller skulle vilja göra det, kommer ändå inte att påverkas av kampanjen. Alla vettiga människor är eniga om att det är sjukt och måste stoppas - frågan är hur man stoppar det. Kan man inte starta en insamling istället där pengarna skulle gå till olika typer av åtgärder för att komma åt den procent av männen som våldtar och hjälpa de kvinnor som drabbats?

  Jag ifrågasätter inte upprördheten eller målet om ett samhälle fritt från våltäkter, däremot kanske om kampanjer är rätt väg att gå. Kampanjer verkar mera vettiga i frågor där en stor del av befolkningen berörs (t.ex. rasism och främlingsfientlighet).

   

  Anonymous Max skrev... (23 maj, 2006 16:39) : 

  Som svar till Joakim så passar jag på att länka till en post som Katrine Kielos gjorde för ett tag sedan http://kkielos.blogspot.com/2006/05/vldtkt-en-feministisk.html Samt att jag påminna om att det är dumt att tro att det är bara sjuka män som våldtar, det är säkert en del män som du ser omkring dig, grannar, arbetskollegor, fullt "normala" män. Som ett kommunalråd i Vellingby sa för ett tag sedan " Vellinge behöver ingen egen kvinnojour. Kommunen saknar problem med slagna kvinnor." http://sydsvenskan.se/skane/article155213.ece Jag tror att han doppar huvudet i sanden.

   

  Anonymous joachim skrev... (23 maj, 2006 19:13) : 

  Max>

  Jag har inte sagt något om mäns våld mot kvinnor. Där tror jag att en kampanj kan vara behövlig.

  "En del män" runt omkring mig som våldtar? Siffran anmälda våldtäkter var 221 per månad. Om vi utgår från att varje våldtäktsman i snitt har två-tre offer på sitt samvete så är vi nere i 100 män per månad, eller 1200 om året. Sen finns naturligtvis ett stort mörkertal med våldtäkter som inte anmäls. I vilket fall handlar det om betydligt mindre än en procent av Sveriges manliga befolkning, kanske så lite som en halv promille. Det kan tyckas absurt med matematiska resonemang i en sån här fråga men vad jag vill visa är att det är en YTTERST liten minoritet män som är förövare och denna minoritet kommer inte att påverkas eller omvändas med hjälp av en kampanj. Dessa män behöver medicinsk och psykologisk hjälp, alternativt hållas borta från andra människor.

   

  Anonymous Max skrev... (25 maj, 2006 17:10) : 

  Visst, det är skillnad på våld och våldtäkt. En våldtäkt kan ju begås utan fysiskt våld inblandat.

  Men allvarligt talat, varför skulle vi utgå från att varje våldtäktsman skulle ha två till tre offer på sitt samvete. De flesta anmälda våldtäkter sker i hemmet så förövaren är ofta bekant med offret och är ofta en make eller en pojkvän. Så hur många våldtagna kvinnor bor det i Sverige? Kvinnor som aldrig har anmält brottet för att det är så svårbevisbart, men ju fler som anmäler desto större blir chansen att det leder till fler fällande domar i absoluta tal.

  Om du hade läst Katrines post så står det där:

  "De lägsta siffrorna gällande USA kommer från FBI som skriver om runt 92 000 våldtäkter, 55 000 attempts och 114 000 sexual assaults (resultat självrapporterade av kvinnor, representativt urval). "Selected Findings on Rape and Sexual Assault: Reporting to police and Medical Attention, 1999-2000" kom fram till 249 000 våldtäkter och attempts/år (personer över tolv år). I en undersökning gjord av the National Institute of Justice rapporter 52% av alla kvinnor att de utsatts för "sexual assaults" som barn. 17.6 % uppger att de blivit våldtagna och av dessa är 21.6 % under tolv år."

  Den första siffran som är ca 0,8 procent är hälften så stor i Sverige(anmälda våldtäkter 3 787). Tittar du sedan på antalet anmälda sexualbrott i Sverige så är det ungefär fyra tusen fler rattfyllor och tvåtusen färre än antalet rån 11711 mot 15809 resp. 9 398. Och de andra siffrorna från NIJ verkar ju helt otroliga och vi får väl hoppas att de inte stämmer.

  Men ändå hur många tror du kör rattfulla utan att det avslöjas? Har du hört om någon som blivit rånad? Sexuella övergrepp och våldtäkt är sällan något som du eller jag får höra om.

  BRÅ skriver som kommentar till sina siffror:

  "Sexualbrott är brott med ett stort mörkertal. Brott som begås i det privata anmäls i mindre utsträckning än brott som begås på allmän plats. Brott där offret och förövaren är bekanta med varandra anmäls i mindre utsträckning än om de är obekanta och lindrigare brott anmäls i mindre utsträckning än grövre brott. Mörkertalet är också större om offret är ett barn eller en ung person och speciellt om brotten begås inom familjen."

  Det är inte alls absurt med ett matematiskt(statistisk) resonemang det är bara det att vi kommer fram till olika slutsatser. Jag tror att antalet våldtäkter är betydligt fler än vad du tror. Och frågan till dig blir då: När blir ett brott ett tillräckligt stort problem för att befoga en kampanj? Kampanjen som har startats är för att få fler människor att anmäla våldtäkter, inte att omvända förövar. Så där håller jag med dig "Dessa män behöver medicinsk och psykologisk hjälp,..."

   

  kommentera