Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, augusti 23, 2006

  Lågt förtroende för journalistiken

  Tidningen Journalisten har gjort en enkätundersökning bland riksdagsledamöterna där de bland annat uppmanats ranka vilka de anser vara Sveriges tre främsta politiska reportrar. 44 procent uppgav Rapports K-G Bergström, 35 procent hans kollega Mats Knutson och 16 procent Aftonbladets Lena Mellin.

  Politikerna i undersökningen uppger sig ha störst förtroende för TT (75 procent av alla som deltog svarade ja på frågan om deras förtroende för denna redaktions politiska rapportering/bevakning var stort) av de stora nyhetsförmedlarna i landet. Ekot hamnar på andra plats (57 procent) och Riksdag & Departement på tredje (55 procent) när riksdagsledamöterna. Längst ner på listan hamnar inte oväntat kvällstidningarna (3 procent för Aftonbladet och 1 procent för Expressen).

  En majoritet (65 procent) av de riksdagsledamöter som svarade på Journalistens enkät anser att medierna har stor betydelse för utgången av årets val. 33 procent trode att så delvis var fallet. Hela 41 procent ansåg att det bedrivs opinion på nyhetsplats i medierna (57 procent höll delvis med om det). Däremot var det "bara" 32 procent (respektive 59 procent som delvis instämde) att det går att se en politisk tendens i rapporteringen. Här var det stor skillnad mellan de politiska blocken: av de borgerliga politikerna tyckte 31 procent (och 67 delvis) att det bedrivs opinion på nyhetsplats i medierna - jämfört med 55 respektive 44 procent av riksdagsledamöter på vänsterkanten. Ännu större var skillnaden mellan dem som svarade på frågan om märkbar politisk tendens: detta instämde bara 17 procent av de borgerliga i (och hela 73 procent höll delvis med), medan 54 respektive 40 procent av ledamöterna till vänster menade att man kunde se sådana tendenser.

  Journalistens undersökning stämmer definitivt till eftertanke. Nu handlar det så klart bara om ledamöternas subjektiva uppfattningar, men att så många medier inte åtnjuter riksdagsledaöternas förtroende när det gäller politisk rapportering är ganska allvarligt. Det får rimligen konsekvenser för hur våra folkvalda väljer att kommunicera med journalister. Och det finns nog även anledning att misstänka att misstroendet är ömsesidigt (inte minst efter att denna undersökning publicerats). Det vore onekligen intressant att se en motsvarande undersökning bland mediekonsumenter och väljare.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Lågt förtroende för journalistiken"

   

  Blogger Alexander Sofroniou skrev... (23 augusti, 2006 12:39) : 

  Är det inte lite konstigt att Lena Melin får så mycket som 16 procent?

   

  Anonymous jp skrev... (23 augusti, 2006 16:12) : 

  Skällsordet "liberal media" börjar bli alltmer gångbart också i Sverige. I USA är det dock en kritik från högerhåll, och här från vänstern.

  Jag fattar inte hur någon fortfarande kan förneka att svenska medier är kraftigt vridna till fördel för de borgerliga. Det ska bli intressant att se hur de sköter sin granskande uppgift om de borgerliga bildar regering efter valet...

   

  Blogger Martin Lindvall skrev... (24 augusti, 2006 12:19) : 

  Kommentarer som JPs visar hur mycket intressantare det vore att göra sådana underökningar under mellanvalsår. Ju närmare ett val man kommer desto större är de politiskt aktivas benägenhet att betrakta enskilda medier/journalister som motståndare - även om man är aldrig så medveten om dess värde för att nå fram till väljarna.

  JP bortser dessutom från journalisternas egna politiska preferenser - med kraftig tonvikt för vänsterblocket. Kent Asps slutsatser av sina egna studier haltar betänkligt, vilket flera debattörer konstaterat.

   

  kommentera