Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, augusti 22, 2006

  Ohederligt, Johan Staël von Holstein!

  I sin kolumn i Metro den 22 augusti skriver Johan Staël von Holstein (JSvH) en av sina vanliga drapor om hur hemsk socialdemokratin är. Den här gången går han dock ett steg till och drar fram "citat" från olika socialdemokrater i syfte att stärka hans sak. Ett av dessa citat tillskrivs mig:
  "Socialdemokratisk företagarpolitik kan sammanfattas som att vi inte ser något egenvärde i att det startas fler företag." (Citat från Jonas Morian, ordförande i Socialdemokratiska pressföreningen den 17 maj 2006.)

  Jag är mycket riktigt ordförande i Socialdemokratiska pressföreningen, som för övrigt är fristående från det socialdemokratiska partiet. Någon källa till citatet framgår inte av JSvH:s kolumn, men det ligger nära till hands att tro att det är hämtat från min blogg. Något inlägg med ett sådant citat återfinns dock inte det datum JSvH uppgett. Några dagar tidigare däremot, den 10 maj, skrev jag ett inlägg om en annan av JSvH:s kolumner. I en efterföljande diskussion om vad jag skrivit, formulerade jag mig den 17 maj så här:
  "/.../ jag tror att socialdemokratisk företagarpolitik kan sammanfattas som att vi inte ser något egenvärde i att det startas fler företag. Däremot bör det vara rimligt lätt att göra det, för dem som önskar, och det ska finnas goda förutsättningar för dessa företag att växa."

  JSvH:s "citat" är sålunda ryckt ur sitt sammanhang och ofullständigt. Men framförallt är det ohederligt. Genom den bristfälliga återgivningen av vad jag egentligen skrev ges intrycket att jag (och indirekt socialdemokratin) skulle vara motståndare till att det startas företag i Sverige, vilket självklart inte är fallet - och som också framgår när man läser hela citatet.

  Jag har kontaktat Metro om detta och förhoppningsvis kommer någon form av klargörande publiceras. Jag inser dock självklart att en rättelse eller ett tillrättaläggande i tidningen knappast kommer att förändra någonting. Det är väldigt många som läser Metro och dess kolumnister; betydligt färre läser rättelser. Det som en gång är publicerat lever kvar och publicitetsskadan är därmed redan skedd. Ändå hoppas jag att Johan Staël von Holsteins ord inte ska få stå oemotsagda. Det är förstås hans fulla rätt ösa sitt förakt över de människor som i god demokratisk ordning röstat fram den socialdemokratiska regeringen och påstå att vi inte vet vårt eget bästa och är hjärntvättade. Men en hederligare och mer sansad diskussion om tillståndet i Sverige och den svenska företagarpolitiken vore onekligen välkommen.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Ohederligt, Johan Staël von Holstein!"

   

  Blogger Henrik Borg skrev... (22 augusti, 2006 09:53) : 

  Om jag skall vara helt ärlig måste jag säga att du har fel. Du sa ju faktiskt precis vad Holstein skrev, även om du mildrade det lite. Poängen är ju faktiskt att du sade att det inte finns något egenvärde i att starta företag vilket givitvis är ett fullständigt absurt påstående. Jag tycker att JsvH gjorde ett mycket rimligt angrepp på en sådan befängd tanke.

  Vänligen

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 augusti, 2006 10:12) : 

  Möjligen handlar JSvH:s reaktion på att han tolkar begreppet "egenvärde" annorlunda än jag. Som jag ser det så är det ytterst få saker som har just ett egenvärde; de kan däremot fylla en viktigt funktion. Att det startas företag har därför inget värde i sig (de kan ju t ex gå i konkurs omgående om inte affärsidén håller, och har då inte tillfört något av värde). Det är dock bra om det startas företag som ger människor arbete och producerar varor eller tjänster som människor efterfrågar, samt genererar skatteintäkter. Jag är alltså inte alls emot att det startas företag - vilket jag trode tydligt framgick av det jag egentligen skrev. Uppenbarligen var det dock inte tillräckligt tydligt för alla.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 10:14) : 

  Instämmer i ovanstående. Fortsättningen av det du skrev snarast förstärker intrycket av en njugg inställning: det ska vara rimligt lätt att starta företag "för dem som önskar". Det inte direkt lyser en förståelse för att företagande kan vara ett värdefullt livsprojekt eller att en blomstrande företagskultur i allmänhet är ett samhälleligt sundhetstecken.

   

  Anonymous Johan Le skrev... (22 augusti, 2006 10:30) : 

  Jonas: bara så att jag ska kunna förstå ditt resonemang, nämn några saker (i ett politiskt perspektiv) som du tycker har ett egenvärde.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 augusti, 2006 10:33) : 

  Trist att du vill vara anonym, men jag kan faktiskt inte förstå hur min formulering kan uppfattas som "njugg". Min poäng är bara att alla ju faktiskt inte vill starta företag. Många föredrar att vara anställda, i företag, offentlig verksamhet eller organisationsvärlden. Men jag tycker alltså att det bör vara lätt att starta företag för dem som vill.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 10:35) : 

  Bra att kräva rättelse. Jag hoppas att de tar in den. Detta trots att få läser rättelserna.

  Men skadan av att förknippas i samma kontext som Johan von Håll-En-Sten går tyvärr inte att reparera.

  Att han har mage (inte den sortens mage som han har en hel del av, den mellan ärtan på toppen och frågetecknet mellan benen) att anklaga nästan fyrtio procent av befolkningen för att vara hjärntvättade! Ge mig en Metrokolumn och jag kommer att dedikera varje krönika till honom.

  Det är inte bara att hans krönikor är dåligt underbyggda så det skriker om det, de är bara så dåliga: sättet att argumentera, det finns ingen charm överhuvudtaget. Om man inte är en fanatisk moderat så får man ingen behållning av hans krönikor.

  Nä, nu ska jag fortsätta arbeta. Hjärntvättad som jag är anser jag att arbete ska utbetalas i pengar och välfärd.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 augusti, 2006 10:35) : 

  Johan, det politiska flyter lätt i hop med det filosofiska i det här fallet, men låt mig säga människors välbefinnande - så kanske du förstår hur jag menar.

   

  Blogger Johan Sjölander skrev... (22 augusti, 2006 10:50) : 

  Problemet är väl just detta - Johan SvH tar en filosofisk fundering och dumtolkar den politiskt. Jag tycker därför att du har all rätt att vara upprörd. Personligen kan jag inte låta bli att må lite bra varje gång jag läser JvHs krönikor dock, jag känner mig både smart, god och väldigt genomtänkt - i jämföreslse. Lite samma effekt som att följa med i kommentarerna på Alis blogg, fö.

  Och sedan så vet jag att Jonas inte har det minsta njugg inställning vare sig mot företag eller företagande. Vilket jag tror de flesta som hänger på denna blogg är fullt medvetna om.

   

  Blogger Magnus Andersson skrev... (22 augusti, 2006 11:06) : 

  En bakgrund till detta (som kanske Holstein tar upp; jag har inte läst hans krönika) är ju att Sverige är bland de minst företagstäta länderna (allra minst?) i Europa. Utifrån detta och utifrån att det faktiskt är onödigt krångligt att starta och driva företag i Sverige kan enligt min mening både hela uttalandet och den del Holstein citerade anses värda kritisk uppmärksamhet.

  Att förbättringar för företags överlevnad även leder till ökat intresse at starta företag och således till en ökning av antal företag tror jag också är rimliga slutsatser att dra, och därmed måste ju ett oförändrat (relativt andra länder lågt) antal företag kunna ses som en indikator på en företagsfientlig politik och ett misslyckande. Att rensa upp i sjungeln av dogmatiska S-tjänstemannaprodukter av rigida anställningsregler (lagstiftad heltid, otillåten anpassning efter säsongsvariationer, förbud mot avskedande av personal eller omöjliga turordningsregler) skulle ju vara att ge företagare luft och möjligheter att blomstra samt därigenom skapa massor av riktiga arbetstillfällen i landet.

  Där har ni nog en förändring som måste till om inte en ständigt ökande misär på arbetsmarknaden (en i senare års förbättrade konjunktur dock "övermålad" försämring) ska sänka S till 20-25 procent av väljarkåren. S känns mest som en cynisk politisk aktör accepterandes en ohållbar situation där en högkonjunktur just nu räddar upp storföretagens och råvaruleverantörernas export och en hygglig BNP, trots massarbetslöshet. Bortom pågående konjunkturtopp kommer den skapdliga politiken att framstå oerhört mycket tydligare.


  (En intern S-kritik och förändring av politiken är nog ett måste, men finns politisk potential -- intressegruppers stöd -- till en sådan förändring? Förändringen är att man överger diskursen att trygghet kan åstadkommas genom lagstiftning snarare än genom en någorlunda verklighetsanknutna och fungerande spelregler för marknaden. Jag har svårt att se att S väljer att ideologiskt muta in en ickesocialistisk politik nästan identisk med alliansens, och därmed är nog socialdemokratin körd som politisk kraft under överskådlig tid!)

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 11:27) : 

  Hej

  Jag har läst herr Holsteins artikel i Metro, som vanligt är det ett propagandistiskt inlägg full i klass med Goebbels på sin tid.
  Men vad är väl att vänta av rabulisten och sossehatarne Holstein (är inte det en tysk ölsort?).

  Micke

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 augusti, 2006 11:53) : 

  Nej Micke, Johan Staël von Holstein är inte jämförbar med Goebbels. Däremot uttrycker han sig otroligt föraktfullt och hatiskt. Det är obehagligt, men det betyder inte att han ska jämföras med en nazist.

  Magnus, jag är är väl medveten om att den socialdemokratiska företagarpolitiken har sina brister. Att den är "företagsfientlig" håller jag däremot inte med om. Vad som är viktigt att komma ihåg är att den socialdemokratiska politiken syftar till att skydda de anställda, att garantera jämställdhet, motverka diskriminering och skydda miljön. Detta är hänsynstaganden som inte tas i ett otyglat kapitalistisk samhälle. Men, som sagt, politiken har brister. Det är onekligen mycket krångel inblandat för dem som vill starta och driva företag. Och jag vet att vi är många inom socialdemokratin som vill lätta upp regelverket och underlätta företagandet. Vi har kommit en bra bit på väg, men ännu återstår en hel del att göra. I det arbetet är kränkande uttalanden från JSvH och misstänkliggöranden av oss som faktiskt försöker göra skillnad mest kontraproduktiva.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 11:58) : 

  Magnus Andersson:"En bakgrund till detta (som kanske Holstein tar upp; jag har inte läst hans krönika) är ju att Sverige är bland de minst företagstäta länderna (allra minst?) i Europa."

  Med tanke på att vår vård, skola, omsorg inte är privatiserad kan man inte förvänta sig något annat. Det intressanta är att diskutera företagen i privatsektor. Hur många är de i förhållande till andra länders företag i privatsektor (undantagen: de företag som sysslar med skola, vård, omsorg)

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 12:39) : 

  Det är lite av en fint att ta skydd bakom en mer exakt definition av begreppet
  "egenvärde" (och då inte i dess matematiska betydelse). Få saker utom människolivets helgd har ett absolut egenvärde. Och jag tror inte att något parti skulle likställa "att starta ett företag" med "att rädda ett liv". Ordet är i praktiken i citatet använt som "starkt önskvärt", vilket bekräftas av citatets... njugga... fortsättning.

  Att sen JSvH är en självförhävande gaphals och Jonas Morian är en eftertänksam och välunderbygd debattör är en annan sak.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 augusti, 2006 13:17) : 

  Bäste senaste anonyme kommentator, jag föredrar att själv ha tolkningsföreträde över de uttryck jag använder, om det är okej för dig. De som känner mig vet att när jag använder begreppet "egenvärde" så gör jag det just i den betydelsen jag försökte förklara. Och hur jag än vrider och vänder på det jag skrev sedan så kan jag förstå hur det kan tolkas som en njugg inställning till företagande.

   

  Anonymous Per r skrev... (22 augusti, 2006 14:01) : 

  Jag förstår din upprördhet.

  Men i stort är jag inte förvånad över att det hänt. Det här är en smutsig valrörelse. Inte på det sätt att det sker massa personliga påhopp, utan för att just sånt du råkat ut för, dvs förvanskningar av citat osv, är så vanligt.

  Överallt på socialdemokraternas hemsida står tex att moderaterna vill sänka skatten med 250 mdr kronor. Den siffran har S räknat ut själva utifrån en allmän filosofering i en radiointervju. Ett annan S-uträkning kom i helgen när Göran Persson hävdade att moderaterna vill sänka bostadsbidragen.

  På samma sätt som inget av det här har menats av moderaterna har du inte menat att företagande är av ondo. Och på samma sätt har politiska motståndare försökt plocka poäng genom förvridning av sanningen. Båda fallen tycker jag naturligtvis är skamliga.

   

  Blogger Nisse skrev... (22 augusti, 2006 14:10) : 

  "... jag föredrar att själv ha tolkningsföreträde över de uttryck jag använder, ..."

  Man kunde väl önska att du också hade samma inställning till de uttryck andra använder, och vid tveksamhet frågade istället för att tolka själv.

  För övrigt är kommentaren att "citatet är ryckt ur sitt sammanhang" rätt lam, eftersom citat alltid har just den egenskapen. Vill du ha en rättelse, så måste du peka på att citatet blivit missvisande för din åsikt. I det här fallet är det inte så eftersom citatet alldeles korrekt återger din åsikt. Att sedan läsaren kan missuppfatta den är något du måste lära dig stå ut med om du inte vill bli rättshaverist.

   

  Blogger Jonas N skrev... (22 augusti, 2006 14:37) : 

  Jag tycker inte att du blivit utsatt för någon oförrätt, Jonas M.

  Det du ojar dig över är nyanser, och nyanser är just något som inte kännetecknar valrörelsers slutskede. Du inleder ju själv med överord: 'Ohederligt!'

  Ang JSvH kunde man ju önskat att han hade hittat bättre 'bevis' på (s) bevisligen avvoga inställning mot entreprenörskap och småföretagare, än dig. Men nu gjorde/ville/kunde/orkade han inte det ...

  Sen anser jag att det är indikativt att det finns så många som naser att det är legio att bespotta människor som försöker, som skapar, som är företagsamma, speciellt om de dessutom säger något, typ JSvH.

  Bert Karlsson är väl det yttersta exemplet som hela mediala Sverige anser sig ha rätt att förlöjliga, säga vad som helst och hur nedsättande saker som helst om. Men många fler exempel finns.

   

  Anonymous Johan Le skrev... (22 augusti, 2006 15:26) : 

  Jonas: människors välbefinnande , hmm... Om egenvärde enligt dig enbart finns i såpass svårdefinierade och subjektiva begrepp förstår jag att det kan bli kommunikationsmissar, inga mer traditionella politiska termer har ju egenvärde i så fall. Jag kontrar med life, liberty and the pursuit of happiness !

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (22 augusti, 2006 16:22) : 

  Nej, jag kan nog bara hålla med om att JSvH använde citetet helt rätt, och att du både överreagerar och har fel i sak.

  Det finns ett egenvärde i att det startas fler företag. Ju fler företag som startas, desto större chans att något av dom lyckas och växer, och kommer fram med nya idéer.

  Så jag tycker nog att fler företag är bra i sig, och inte bara ett symptom på ett välmående företagsklimat.

  Och såklart, om man har inställningen att nystartande inte är bra "i sig", alltså att det inet har nåt egenvärde, då kommer man ju inte stimulera det, och det är problematiskt för ekonomin.

  (Det här skall dock inte ses som nån kritik mot S småföretagarpolitik, som är hyfsad. Den kan vara bättre, men problemet är inte så mycket att det är knepigt att ha småföretag som att svenska småföretag sällan växer till sig).

   

  Anonymous Attila skrev... (22 augusti, 2006 16:52) : 

  Jag fattar inte att du, som ändå är en vettig sosse kan skruva något sådant, oavsett vilken vesrion du väljer. Tror du att det är trevligt att läsa för alla de som drömmer om att starta eller skapa något eget?

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 17:56) : 

  "Det är onekligen mycket krångel inblandat för dem som vill starta och driva företag." Jonas Morian
  Varsågod? Starta ett företag

  https://www.foretagsregistrering.se/

  Sedan att driva det, Nja, min mamma klarar av att driva ett företag med nio anställda coh jag blir förvånad varje dag att hon klarar det. Och hon började med företagandet från noll kunskap för fem år sedan. Och enligt henne så är det inte mycket mer krångel än att deklarera. Mycket papper att hålla reda på, javisst, allt ska ju sparas

   

  Anonymous Dennis skrev... (22 augusti, 2006 20:32) : 

  Manuell trackback.

   

  Anonymous 91:an skrev... (22 augusti, 2006 21:37) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 augusti, 2006 21:45) : 

  Jag har förstått att väldigt mycket av den här diskussionen har uppstått på grund av att vi tolkar begreppet "egenvärde" olika. Jag tror att jag bara har använt uttrycket en enda gång på min blogg, och det var i en diskussion efter ett tidigare inlägg jag skrivit om JSvH. Det var dumt och jag borde ha uttryckt mig annorlunda. Uppenbarligen skiljer sig den mer filosofiska betydelse av "egenvärde" som jag föredrar, framför en mer vardaglig betydelse som snarare motsvarar "viktig". Detta har, av alla människor, Dennis på Katallaxi fattat. Han skriver:

  "I grund och botten handlar det om mål och medel. Vill man ha något, så är detta något ett mål. Och det finns förhoppningsvis ett medel för att uppnå det målet." /.../ Ett företag är något som man startar för att bedriva affärer, att producera något som i sin tur har ett värde. Det är på så vis ett medel och har ett instrumentellt värde. Ett egenvärde skulle innebära att företaget i sig, som organisation, har ett värde. Skulle det vara så kunde man tänka sig att staten startade företag i parti och minut som inte gjorde något annat än existerade. Men det vore slöseri. Snarare finns företag för att det är ett effektivt sätt att organisera produktionen. /.../ om man anser att fler företag inte har något egenvärde, så säger det ingenting om synen på företagande. För alternativet är inte nödvändigtvis att det saknar värde, utan att det har ett instrumentellt värde."

  Jag kunde - uppenbarligen - inte sagt det bättre själv. Med detta hoppas jag nu att alla missförstånd i denna fråga är utredda.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 augusti, 2006 21:50) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Sven Elander skrev... (22 augusti, 2006 23:04) : 

  Personligen höjde jag på ögonbrynen över att Morians citat används för att bevisa att Socialdemokraterna är företagsfientliga. Morian är ju enligt uppgift här talesperson för sap:s pressförening och inget annat. Därför framstår det för mig som fullständigt felaktigt att använda det påstådda uttalandet för att beskriva sap:s politik. Att JSvH har knäppa åsikter är en sak, men att använder felaktiga källor för sina påståenden är riktigt pinsamt för Metro,

   

  Blogger Johan Staël von Holstein skrev... (22 augusti, 2006 23:05) : 

  Jag har citerat dig ordagrant och även om de efterföljande meningarna saknas, så förtydligade och förstärkte de bara din syn på företagande.
  S väljarna har rätt att oomskrivet se vad socialism står för, vad det är de röstar på och vänsterns skeva bild av verkligheten.
  Min text i dagens Metro är inte ett dugg överdrivet eller förvanskad och går inte på något vis att gämföras med vänster anhängares ständiga påhopp på mig och min person, alla deras förvanskningar lögner och överdrifter om vad jag sagt eller inte sagt. Tita bara i din egen blogg (tack för försvaret) och Jag blir ständigt kallad Greven, född med silversked osv. Detta trots att de mycket väl vet att jag är adopterad, kommer från enkla förhållanden, var MBD barn, ordblind och dålig i skolan. Fast de vet att jag både jobbat på fabrik som mejeriarbetare och kört långtradare. Att jag tackvare Komvux (som sossarna vill ta bort) tog mig till Universitetet som 26 åring.
  Jag till hör den grupp ni säger er verka för och jag VET at ni har fel. Jag vet att ni ljuger!

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 augusti, 2006 03:12) : 

  Jag håller med Morian och förstår precis vad han menar. Han ser ett egenvärde i att det startas bra företag, och inte ser inget egenvärde att det startas en massa företag om dessa innebär att många går i konkurs, aldrig växer, är till för att skattefuska, att få vanliga knegare att skaffa f-skattesedel för att de större företagen skall slippa en massa ansvar, när kommuner och landsting låter f.d. personal bli egenföretagare och på så sätt sparar pengar genom att dessa har sämre lön, anställningstrygghet osv.
  Johan Staël von Holstein verkar ha dålig koll på både Socialdemokratin och på Morian när han i en kommentar till detta blogginlägget tjafsar om "vad socialism står för". Aldrig hört talas om att Socialdemokratin har en blandning av socialister och socialliberaler och att den sistnämnda (tyvärr för min del) är den mer styrande.

  /Tunström (s)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 augusti, 2006 09:33) : 

  Bäste Johan Staël von Holstein,

  Inte någonstans på min blogg har jag kallat dig för ”Greven” eller påstått något om att du fötts med silversked i mun. Faktum är att jag bara har sett ett enda fall av personangrepp på dig bland alla kommentarerna ovan, och det tog jag omgående avstånd från. Du, däremot, förefaller ha en extremt fientlig syn på mig och mina partivänner. Om de närmare 40 procent av svenska folket som senast röstade på socialdemokraterna skriver du att ”ni vet inte ert eget bästa och ni är hjärntvättade”. Vidare påstår du att vi socialdemokrater ljuger. Kort sagt använder du dig av en väldigt grov och konfrontativ debattstil som gör det svårt att bemöta det du skriver på ett vettigt sätt. Jag ska ändå göra ett försök.

  Din kritik förefaller i grunden handla om att du tycker att företagarklimatet i Sverige är alldeles för dåligt och att socialdemokraterna gör det onödigt krångligt för människor att starta och driva företag. Låt mig först och främst göra fullständigt klart att jag håller med om detta. Jag har många gånger, såväl på min blogg som i andra sammanhang, drivit på för en mer entreprenörvänlig socialdemokratisk politik. Med det sagt så köper jag ändå inte att det är fullt så illa som du och andra påstår. Enligt ITPS startades under förra året 44 585 nya företag jämfört med 41 792 företag år 2004, en ökning med 7 procent. Samtidigt visar färska siffror från SCB att antalet anställda i Sverige har stigit med 2,1 procent det senaste året till 4 miljoner personer, och att det framför allt är det de privata företagen som kommit igång med sina anställningar – och särskilt då tjänsteföretag.

  Jag har ovan försökt förklara vad jag menade när jag skrev att det inte har något ”egenvärde” att det startas nya företag – och i backspegeln ångrar jag att jag valde detta uttryck då det uppenbarligen misstolkats. Men, återigen, jag tycker att mina tillägg efter denna olyckligt formulerade mening – och ganska mycket annat jag har skrivit – ändå tydligt visar att min inställning till privata företag och företagande är allt annat än negativ. Jag har på min blogg till exempel upprepade gånger betonat vikten av en politik som uppmuntrar till jobb inom den privata sektor som skapar skatteintäkter, snarare än inom den offentliga dito som finansieras av dessa.

  Det är som jag ser det bara bra när entreprenörer och näringslivsföreträdare deltar i den politiska debatten och presenterar sin syn på hur politiken borde utformas. Men pajkastning, glåpord och aktiva missförstånd gynnar ingen.

   

  Blogger rasmus skrev... (23 augusti, 2006 11:42) : 

  "Företag" är en juridisk form. "Fler företag" är alltså inte detsamma som blomstrande företagskultur och värdefulla livsprojekt och annat som skrivits här i kommentarsfältet.
  Antalet företag kan mycket väl fördubblas genom omorganiseringar till följd av exempelvis nya regelverk, utan att företagandet ökar ett dyft.

  Jonas har alltså helt rätt i att det vore helt tokigt att se "fler företag" som självändamål.

   

  Blogger Skadlig skrev... (23 augusti, 2006 14:40) : 

  Tänkte mestadels kommentera att din rättelse är inlaggd i dagens Metro under insändare. Lite bättre än en liten faktaruta gömd i tidningen men Metro håller inte med dig om att det var ett felaktigt citat.

  Och herr Staël von Holstein? Det är väl inte riktigt sant att du citerade honom ordagrant. Det finns en ganska stor skillnad mellan citatet du skrev:
  "Socialdemokratisk företagarpolitik kan sammanfattas som att vi inte ser något egenvärde i att det startas fler företag."
  och det herr Morian skrev:
  "/.../ jag tror att socialdemokratisk företagarpolitik kan sammanfattas som att vi inte ser något egenvärde i att det startas fler företag."

  Till att börja med så signalerade du inte att du hade klippt början på mening, något som du försvårade för allmänheten att inse genom att du skrev "socialdemotratisk" med stor bokstav. Citersingsmässigt så är det ett klart fel.

  Det "luriga" dessutom i hur du klippte citatet var att du gav intrycket att herr Morian talade för hela socialdemokratin istället bara för sig själv.

   

  Anonymous Anonym skrev... (25 augusti, 2006 12:51) : 

  Johan missionerar. Han är högerns svar på Michael Moore. Högljudd och går från att vara populär till att bli avskydd...

   

  Anonymous Viktor skrev... (07 augusti, 2007 13:26) : 

  Hej!

  Johan Stael von Holsteins sätt att se på saker tycker jag stundtals, tyvärr och ibland, faktiskt kan tangera nazistiska tankar.

  Jag kommer aldrig glömma den krönika han skrev innan valet 06.

  Om hur en travtränare har tio hästar där bara två tjänar pengar till stallet. Då skulle förstås tränaren ta bort resten för att kunna fortsätta driva ett stall.

  I den krönikan uppfattade jag det tydligt som en jämförelse med människor.

  I ett större perspektiv följer en solklar fråga.

  Ska vi då "ta bort" sjuka, gamla och handikappade?

  Det är åtminstone min slutsats av den krönikan.

   

  kommentera