Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, februari 28, 2007

  Sätt s-målen i fokus

  Lotta Fogde, då statssekreterare på Näringsdepartementet i den förra socialdemokratiska regeringen, tvingades av Göran Persson under folkomröstningskampanjen om EMU och euron att välja mellan att lämna sin styrelsepost i Socialdemokrater mot EMU eller sitt jobb. Hon valde det förra, och uppgav till Ekot att hon kände sig trygg med de besked hon fått.

  I dag är Lotta Fogde fristående kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida, och skriver där politiska iakttagelser och kommentarer. Det är inte ofta jag kommer till samma slutsatser som hon.

  Men ingen regel utan undantag. Dagens kolumn har rubriken ”Guldläge för Sahlin”, och i denna konstateras att eftersom den socialdemokratiska politiken ”i grunden är tilltalande för svenska väljare, krävs inget totalt avståndstagande från tidigare ställningstaganden” för att socialdemokraterna ska kunna vinna valet 2010. Fogde skriver att socialdemokratin inte behöver någon ”extreme make over, såsom moderaterna tvingades göra, för att öka sin attraktivitet i väljarkåren”. Däremot, menar hon, har det långa maktinnehavet gjort partiet närsynt: ”Politikens processer har hamnat i fokus, i stället för dess mål”. Och därför behöver socialdemokratin på ett flertal områden bli tydligare.

  I princip är det tre områden som Lotta Fogde pekar ut som viktiga för s att fundera kring:

  1. Kvalitet och valfrihet – inte driftsformer i centrum. Fogde slår fast att eftersom borgerligheten hävdar att privata lösningar alltid är bättre, ”har socialdemokratin fastnat i att försvara det offentliga oavsett om det fungerar bra eller dåligt”. Därmed har man tappat bort den nödvändiga diskussionen om verksamheternas innehåll och kvalitet, det vill säga det som verkligen intresserar dem som ska använda sjukvården, skolan, barn- eller äldreomsorgen.

  2. Gör din plikt – kräv din rätt. Även när det gäller trygghetssystemen lyckades borgerligheten försätta socialdemokratin på defensiven inför valet, skriver Lotta Fogde. Medan allianspartierna gjorde kampen bidragsfusk till en viktig fråga lurades socialdemokraterna att försvara alla dem som inte fuskar, utan att samtidigt hävda respekten för de skattepengar medborgarna knegat ihop. Och precis som Fogde konstaterar gav detta fel signaler, även om fusket är marginellt och kampen överdriven.

  3. En politik för företagande och jobb. Socialdemokratin har bevisligen en stark tillväxtpolitik, slår Fogde fast. Däremot efterlyser hon ”en bättre inlevelseförmåga när det gäller företagarnas verklighet i dagens konkurrensutsatta värld”. Det är lätt att instämma i att socialdemokratin under oppositionsperioden borde sträcka ut en hand till Sveriges företagare för att grundligt analysera vilka skatter, regelverk och trygghetssystem som kan behöva en annan utformning än i dag.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Sätt s-målen i fokus"

   

  Anonymous Tom skrev... (28 februari, 2007 16:45) : 

  En av processerna som verkar blivit helig är att skatterna ska vara höga och stigande. Det verkar kort sagt ha blivit ett egenvärde i sig i att höja skatterna. Kan vara värt att omvärdera.

   

  Anonymous Tom skrev... (28 februari, 2007 16:54) : 

  Honnörsordet "trygghet" klingar dessutom en smula ihåligt när de som basunerar ut det har egna sjukförsäkringssystem, egna pensionssystem, egna arbetslöshetsförsäkringar, och så vidare.

   

  Anonymous Tom skrev... (28 februari, 2007 16:58) : 

  Slutligen har vi en aspekt som verkar omtyckt inom (s) men som inte tas upp här: moralismen, inklusive den praktiska viljan att med lagen och skattesystemet straffa de man anser gör fel. Exemplen och retoriken är välkända; man kan nog utan att överdriva säga att detta definierar vissa delar av er rörelse.

  Jag vet vad jag tycker om detta, men vad anser ni (s)-förnyare?

   

  Anonymous Per skrev... (01 mars, 2007 09:41) : 

  Skatteuttaget är inte stigande sedan mitten på 90-talet.

   

  kommentera