Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, april 24, 2007

  Sahlin ställer krav på v och mp

  I både Ekot och SvD intervjuas i dag Mona Sahlin om arbetet med att tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet lägga grunden för vad som kan komma att bli ett samlat alternativ till den borgerliga alliansen vid nästa val.

  Det är sannolikt helt nödvändigt för att på allvar ta upp kampen om regeringsmakten. Som Sahlin påpekade i AiP i går så kommer det inte att räcka med att förlita sig på att den moderatledda regeringen gör ett dåligt jobb.

  Men en hel del hinder återstår fortfarande. Till Ekot säger Mona Sahlin att partierna redan nu måste börja tala om frågor där de vet att de är oense, och nämner som exempel EU-frågan. ”När det är två partier som aktivt vill lämna den Europeiska Unionen så tycker jag milt sagt att det är ett problem om man ska knyta samarbetet närmare”, säger hon bland annat.

  I SvD är hon ännu tydligare och säger rent ut att vänsterpartiet och miljöpartiet måste släppa kravet att Sverige ska lämna EU. Deras inställning till EU är i dag det största hindret för ett framtida samarbete mellan de tre partierna, slår Sahlin fast.

  Situationen är onekligen knepig. För v och mp har det hårdnackade EU-motståndet blivit viktiga vattendelare mellan dem och alla andra partier i riksdagen. Det finns fortfarande en stor mängd EU-skeptiker i den svenska valmanskåren som kan tänkas lägga sin riksdagsröst på något av dessa partier just på grund av EU-frågan.

  Samtidigt inser rimligtvis de allra flesta att utträdesfrågan är ungefär lika politiskt död som kravet på republik. Och självklart kan inte krav utifrån vara avgörande för vänsterpartiets och miljöpartiets ställningstagande till svenskt EU-medlemskap.

  Men i valet 2010 har dessa partier en reell chans att få stort politiskt inflytande och ministerposter i en röd-grön regering. Det skulle onekligen vara idiotiskt att schabbla bort den chansen över en principfråga utan praktisk betydelse.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Sahlin ställer krav på v och mp"

   

  Blogger Per skrev... (24 april, 2007 13:59) : 

  Jag tror att en blockbildning inför valet 2010 bara kan gynna det största partiet utanför riksdagen och försvåra den blocköverskridande regering som kommer att bli nödvändig om det skulle gå så illa att rasisterna kommer in.

  Därför finns det alla skäl att ta det lugnt med Motallians 2010.

   

  Anonymous Stefan skrev... (24 april, 2007 14:47) : 

  Nej!

  När jag läser sådant här så är jag glad att jag har lämnat partiet. Det finns ingen anledning att göra om borgarnas misstag och bilda en regering med inbyggda slitningar och intressekonflikter.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (24 april, 2007 15:26) : 

  Per, det du beskriver är förvisso en risk. Om Sd kommer in i riksdagen så kan de få en vågmästarroll vilket kan leda till parlamentariskt kaos. Men det kan inte vara oppositionens roll att därför lämna walk over och inte erbjuda ett hållbart regeringsalternativ till alliansregeringen.

  Stefan, vilka andra realistiska alternativ ser du då för att ge borgerligheten en match?

   

  Anonymous Stefan skrev... (24 april, 2007 16:26) : 

  Jonas:

  Helt enkelt att försöka få egen majoritet och i andra hand använda sig av stödpartier som tidigare.

   

  Anonymous Stefan skrev... (24 april, 2007 16:30) : 

  Ibland funderar jag på om det inte skulle vara vettigt att införa val i två steg. De två största partierna får gå till en andra valomgång för att där skaffa sig majoritet.

  Just nu skulle det innebära att M och S blir dessa två men jag tror att de mindre partierna har större chans att få fler röster om systemet ändras. Man blir "trogen" sitt parti och slutar tänka i block.

   

  Blogger Per skrev... (24 april, 2007 18:11) : 

  Om SD kommer in kommer de också att bli vågmästare.

  Alla kombinationer av sossarna och andra partier - inklusive borgerliga - är bättre än att någondera blocket blir beroende av rasisterna.

  Bortsett från det demokratiska värdet i att hålla öppet för en antirasistisk koalition kommer det sannolikt att vara en framgångsrikare taktik att flirta med mittenpartierna inför valet 2010 än att cementera den borgerliga enheten genom att föra fram Ohly som statsrådskandidat.

   

  Blogger Johan skrev... (24 april, 2007 20:59) : 

  men Jonas, många inom socialdemokratin håller ju med oss i mp och v i EU-frågorna...

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (24 april, 2007 22:06) : 

  Johan, kanske är det så. Men varje gång vi i vårt parti i god demokratisk ordning diskuterat EU-frågan de senaste 15 åren så har vi landat i att vara posititiva till EU-medlemskap och att fortsätta utvidga och utveckla EU-samarbetet.

   

  Blogger Mikael Åhman skrev... (24 april, 2007 23:52) : 

  "i god demokratisk ordning"

  nåja... 'uppifrån-och-ner'-beslut är förvisso demokratiskt oantastliga men folkrörelsedemokrati handlar om 'nerifrån-och-upp.' Det är ju inte direkt så att medlemmarna driver på i EU-positiv riktning. Det är våran partiledning som driver frågan. Demokratiskt, mäjligen, men inte folkrörelsedemokratiskt...

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (25 april, 2007 07:26) : 

  Mikael, för det första så tror jag inte ens att det lagts en motion eller anförts från talarstolen på någon s-kongress om att Sverige bör lämna EU. Följaktligen så känner jag mig rätt trygg i att våra medlemmar anser att Sverige bör fortsätta vara en aktiv del av EU. För det andra jag inte heller hört några röster höjas om att ersätta vårt demokratiska system med något annat.

   

  Blogger Max Andersson skrev... (25 april, 2007 13:49) : 

  Socialdemokraterna måste lära sig samarbeta. Samarbete mellan partier handlar om vad man kommer överens om att göra tillsammans. Det måste också bygga på respekt för att partierna tycker olika.

  Ett krav om att ett annat parti ska ändra åsikt i sak, och ändra hela sin analys i en av politikens viktigaste frågor är fruktansvärt kontraproduktivt oc hör inte hemma i ett samarbete.

  Frågan om EU och den allmänna inställningen till EU är fortfarande levande i allra högsta grad även om utträdet inte står på dagordningen för ögonblicket. Mona Sahlins krav om att vi miljöpartister måste byta åsikt är arrogant och visar att hon fortfarande inte har begripit vad ett samarbete är för något.

  Socialdemokraterna måste förstå att man samarbetar om det man kommer överens om att göra tillsammans. Krav om att ens presumptiva förhandlingspartners måste ändra åsikt i sak är inte okej.

  Antingen så tar Mona Sahlin sitt förnuft till fånga, eller också kommer den rödgröna oppositionen tvingas gå splittrade till nästa val.

   

  Anonymous Stefan skrev... (25 april, 2007 18:04) : 

  "Ett krav om att ett annat parti ska ändra åsikt i sak, och ändra hela sin analys i en av politikens viktigaste frågor är fruktansvärt kontraproduktivt oc hör inte hemma i ett samarbete."

  Hmm. Och ändå har vi sett flera exempel på detta redan från alliansens sida...

  "Krav om att ens presumptiva förhandlingspartners måste ändra åsikt i sak är inte okej."

  Som sagt...

  "Antingen så tar Mona Sahlin sitt förnuft till fånga, eller också kommer den rödgröna oppositionen tvingas gå splittrade till nästa val."

  Splittrade? Har du glömt att det är tre olika partier? Om de inte var splittrade så hade det varit enkelt att slå
  ihop de till ett parti, eller hur?

  Samma sak ser vi just nu i den borgerliga alliansen, fast där tävlar alla fyra partier om att vara mest moderater.

  Nä, jag håller fast vid mitt förslag om 2 röstomgångar vid varje val enligt ovan.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (25 april, 2007 21:28) : 

  Jag noterar f ö att den socialdemokratiska EU-politiken ligger i linje med opinionen. Enligt den nationella Som-undersökningen som genomfördes i höstas är 43 procent av befolkningen positiva till EU-medlemskapet och 31 procent negativa. Andelen negativa har aldrig varit så låg i Som-mätningarna sedan Sverige blev ett EU-land. Gapet har inte heller varit så stor till de positivas fördel.

   

  Blogger Max Andersson skrev... (25 april, 2007 21:28) : 

  "Splittrade? Har du glömt att det är tre olika partier? Om de inte var splittrade så hade det varit enkelt att slå
  ihop de till ett parti, eller hur?"

  Visst är vi tre olika partier, och det ska vi också fortsätta vara. Men det vore en mycket stor fördel om vi kunde gå in i nästa valrörelse och säga att vi gärna skulle vilja bilda regering tillsammans.

  Allt annat vore att ge gratispoäng till Alliansen.

   

  Blogger Max Andersson skrev... (25 april, 2007 21:34) : 

  "Jag noterar f ö att den socialdemokratiska EU-politiken ligger i linje med opinionen."

  Den svenska opinionen är inte alls positivt inställd till den socialdemokratiska EU-politiken. Opinionen är överväldigande mot EMU och mer makt åt EU. I de frågor som faktiskt är på tapeten så ligger opinionen betydligt mer åt mp:s håll.

   

  Blogger Mikael Åhman skrev... (25 april, 2007 22:20) : 

  Jonas, jag föreslår inte att Sverige skall lämna EU. Jag anser att det vore direkt idiotiskt att driva en sådan linje, eftersom det i praktiken gynnar ett nationalistiskt tänkande, om än i stalinistisk variant. Jag ansåg att det var rätt och radikalt att rösta nej till "kapitalet EU, det nyliberala projektet" men därav fljer inte att jag anser att vi skall lämna. För det tycker jag inte.

  Det är inte det jag talar om, nämligen Jag säger att när vår partiledning hittade på att ansöka om medlemsskap så må det ha gått rätt till enligt våra stadgars bokstav, men inte enligt de folkrörelsedemokratiska traditionerna om att initiativ skall komma nerifrån. Jag vill inte ändra någonting i våra stadgar. De är utmärkta. Men stundtals, inte bara i EU-frågor, så tar vår partiledning sig rätten att kasta ur sig förslag om radikala kursändringr först för att därefter fråga kongressen om den töder förslaget. Det är inte folkrörelsedemokrati, det är någon slags förankringsdemokrati. Förvisso bokstavligt stadgeenlig, men inte i enlighet med god folkrörelsedemokratisk tradition som säger att initiativ skall komma nerifrån.

   

  kommentera