Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, september 12, 2007

  Ansvarsfull jobbpolitik

  I ett läge där socialdemokratin gjort sitt sämsta val gjort sitt sämsta val sedan 1914, vilket enligt partiets egna valanalyser i hög grad berodde på att vi inte hade en politik för jobb som verkade trovärdig i väljarnas ögon, så kan man tycka att socialdemokrater mangrant borde göra sitt bästa för att förbättra denna.

  Tyvärr verkar inte detta självklart för alla. I synnerhet en person, som dessutom är tidigare s-riksdagsledamot, passar i stället på att utdela tjuvnyp och löjliga misstänkliggöranden åt socialdemokrater som försöker vara konstruktiva och blicka framåt.

  Och ja, självklart är det Bengt Silfverstrand – som alltmer liknar en sorglig följetong här på bloggen – som denna gång tar sin utgångspunkt i Luciano Astudillos uttalanden för att kritisera ”några socialdemokrater på högerkanten” som enligt Silfverstrand ”vädra[r] hela sitt flummiga omprövningsregister”.

  Dessa ”socialdemokrater på högerkanten” som åsyftas brukar i allmänhet vara jag och Erik Laakso. Helt säker kan man dock aldrig vara eftersom Bengt Silfverstrand aldrig länkar till några källor eller andra bloggar. Enligt honom finns ju allt ändå på S-bloggar, varför några länkar inte behövs.

  Man kan ironisera över en äldre mans rädsla för förnyelse och förundras över varför detta begrepp hos honom tycks likställt med högervridning. Men frågan är allvarlig och förtjänar ett seriöst bemötande, vilket är mer än han själv brukar erbjuda.

  Silfverstrand skriver att det inte alls var något fel på den socialdemokratiska jobbpolitiken. I stället menar han att man bara var för passiv med den, vad det nu innebär. Han förespråkar i stället nya jobb i offentlig sektor – då detta ska generera köpkraft som också ger jobb i den privata sektorn.

  Lustigt nog förefaller Fredrik Reinfeldt vara inne på samma linje. I går aviserade han att nystartsjobb även ska skapas i den offentliga sektorn.

  Problemet med Silfverstrands resonemang är att det förutsätter att man först tar skattemedel för att anställa fler inom skola, vård och omsorg, vilket i sin tur ska ge privata arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är dessvärre helt bakvänt. En ekonomiskt hållbar jobbpolitik bör i stället vara inriktad på att möjliggöra nyanställningar i den sektor som ger skatteintäkter snarare än finansieras av dem.

  Om detta placerar mig på högerkanten i Bengt Silfverstrands skelögda synfält så är han bara att beklaga.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Ansvarsfull jobbpolitik"

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 september, 2007 11:41) : 

  Hu den är tröttsam den här trätan er emellan.

  Jag som inte har valt sida i personträtan utan vill enbart diskutera politik tyckte att Bengt skrev ett bra och resonerande inlägg. Frågan, som både han och Roger Jönsson har rest - om vi ska ompröva våran politik för att den verkligen var dålig, eller för att vi har accepterat borgarnas bild av den som dålig, är viktig. Själv tycker jag att vi är farligt nära att acceptera borgarnas verklighetsbeskrivning och det oroar mig.

  Varför är det inte konstruktivt att ställa den frågan?

  Anne Cahling

   

  Anonymous Nisha skrev... (12 september, 2007 11:43) : 

  Jonas, jag är knappast något stort fan av Bengt Silfverstrand, och jag är säker på att känslorna är ömsesidiga. Däremot tycker jag verkligen att det finns en poäng i debatten han försöker skapa - om man orkar se igenom hans unkna retorik (typ höger-vänster). Jag har läst de dokument som för tillfället finns att tillgå i jobbrådslaget och det är mycket jag saknar. Visst, det mesta ska ju komma fram UNDER rådslaget och inte före, men det säger en del hur grunddokumenten formuleras, hur man inleder och vilka värdeladdade ord man trycker på och som förekommer ofta. Det finns inte ett enda ord om jobb i offentlig sektor - hur man än ställer sig till det så borde socialdemokraterna ha några tankar om det. Däremot finns det massor massor om "entreprenörskap", "småföretagande", att det ska uppmuntras. Självklart ska det uppmuntras! Men var finns resten? Varför denna feghet och totala anpassning till den borgerliga valsegern? Du vet att jag är en av de som högljutt har kritiserat socialdemokraterna för den arbetsmarkandspolitik som fördes under regeringsinnehavet - däremot vill jag inte att en omprövning automatiskt innebär en anpassning till den borgerliga arbetsmarknadspolitiken (och retoriken!). Och precis så tolkar jag det jag har tagit del av hittills. Det tyder på stor brist på självförtroende hos partiet - och det gör mig orolig.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (12 september, 2007 12:01) : 

  Jag tycker att om socialdemokratin förlorar ett val, och det brutalt, eftersom väljarna tyckt att den borgerliga jobbpolitiken lät mer trovärdig än vår (som trots allt varit ett av våra allra starkaste kort) så borde vi kanske snegla lite på den politik som faktiskt fick väljarnas förtroende.

  Det betyder inte att allt vi gjort var fel. Tvärtom; nystartsjobben är ju t ex i hög grad mycket lika dem som s-regeringen lanserade - om än i senaste laget.

  Det är ett faktum att alltför många som kan och skulle vilja jobba inte har något jobb att gå till, samt att många som i dag jobbar deltid inte får möjlighet att jobba heltid. Detta är verkliga problem och inget vi kan vifta bort som "borgarnas verklighetsbeskrivning".

  Jag har inte sett det rådslagsunderlag som TT tydligen sett ett utkast till, men ser verkligen fram emot att göra det. Innan dess tycker jag det är för tidigt att prata om någon anpassning till den borgerliga arbetsmarknadspolitiken.

   

  Anonymous Johan skrev... (12 september, 2007 13:32) : 

  Även om du och jag Jonas tycker olika i många frågor så har jag försvarat dig från Silfverstrands stolliga påhopp både på min egen blogg och hos honom. Kan konstatera att Bengt inte är särskilt intresserad av debatt då han valde att radera inlägg från mig. Och det var inte för att det fanns något kränkande eller så i inlägget utan bara för att han ansåg debatten för avslutad.

  Slutsats utan att ta ställning i den socialdemokratiska jobbpolitiken (för min del får den gärna fortsätta att vara som den varit...) är att du ska stå på dig.

   

  Anonymous Silfverstrand skrev... (12 september, 2007 16:08) : 

  Ja, talar man om en stoppnål, så är det förstås alltid någon enögd f-n som känner sig träffad. I sakfrågan är det precis som Anne Cahling säger. Dessutom råkar jag ha insideinformation, när jag säger att väl placerade socialdemokrater i riksdagens arbetsmarknadsutskott liksom fackföreningsrörelsen redan hösten 2005 varnade för övertro på att konjunkturen skulle dra igång sysselsättningen och lade fram en rad konkreta förslag för att stimulera efterfrågan plus ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

  Jag hävdar fortfarande att socialdemokratin både hade och har en jobbpolitik, men att det var alltför starkt förlitande på marknadskrafterna som fick oss att "tappa" jobbfrågan i valrörelsen.

   

  Anonymous Silfverstrand skrev... (12 september, 2007 16:26) : 

  p.s. till Nisha. Om känslorna är ömsesidiga vet jag inte, eftersom vi aldrig konfronterats. Däremot anser jag på goda grunder att höger-vänsterskalan i politiken fortfarande är mycket gångbar som politisk värdemätare och känselspröt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (12 september, 2007 20:24) : 

  Är inte arbetsgivaravgiften något facken och arbetsgivarna förhandlat sig fram till och där arbetstagaren avstått löneökningar för att få en social trygghet i inbetalandet av arbetsgivaravgiften som skall gå till bl.a sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pensionsförsäkring.
  När arbetsgivaren av Alliansregeringen befrias från att behöva betala in arbetsgivaravgift för nystartsjobb så undandras pengar från löntagarnas sociala försäkringar. Vem täcker upp den förlusten eller innebär det att våra sociala tryggheter urholkas?
  Med hur många hundratals miljarder undandrar Alliansen nu våra sociala försäkringssystem om fastighets- och förmögenhetsskatten och jobbavdragen också räknas in?

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Anonymous simon j skrev... (13 september, 2007 11:18) : 

  silfverstrand -
  Det finns dessvärre alltid en risk för cirkelbevis när man konstaterar exempelvis att "höger-vänsterskalan i politiken fortfarande är mycket gångbar som politisk värdemätare och känselspröt". Det kan vara så att du uppfattar den som gångbar för att du inte ifrågasätter de slutsatser den ger dig, utan rakt av accepterar slutsatserna som sanning.

  Gör du ofta parallelltester med andra analysgrunder för att se vart de leder - som jämförelse?

   

  kommentera