Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, oktober 14, 2005

  Varning för konspirationen

  I det senaste numret av den radikala tidningen Arena finns en lite appart, men väldigt underhållande, artikel om konspirationsteorier och konspirationsteoretiker. Artikeln är skriven av Rasmus Fleischer och baseras på en magisteruppsats framlagd vid Södertörns högskola, "Populism och apokalyps. Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier." Den är appart såtillvida att den innehållsmässigt skiljer sig en del från vad Arena normalt sett publicerar. Samtidigt är innehållet synnerligen politiskt och berör bland annat EU, globalisering, Israel, Irakkriget, aids och läkemedelsindustrin - det vill säga brännheta samhällsfrågor som samtidigt omges av en hel del konspirationsteorier. Fleischer skriver, i ett avsnitt om det numera nedlagda new age-magasinet Nexus:
  "Frimurarna, som kontrollerar läkemedelsindustrin, förgiftar medvetet människor för att göra dem mer lättstyrda. Vanliga rädslor som uttrycks gäller mobiltelefonstrålning, vacciner, flour, amalgam, p-piller och sötningsmedel. Ibland vidgas paranoian till föreställningar om hur Illuminati och andra använder flygplan för att sprida gifter, häller droger i kranvattnet och kontrollerar människors tankar genom dolda budskap i musiken."

  Och visst kan det vara underhållande att ta del av uppenbart förvirrade människors världsbild. Mer oroväckande blir det när de värsta tokerierna får fäste i människors medvetande och återberättas som sanningar. Ett exempel på det är det rykte som kort efter 11 september 2001 började spridas och som i dag lär ha miljoner anhängare, främst i delar av arabvärlden, om att "4000 judar" som arbetade i World Trade Center skulle ha evakuerats i förväg, förvarnade av den israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

  Läs Arena - garanterat intressant läsning.


  Kommentarer om "Varning för konspirationen"

   

  Blogger rasmus skrev... (14 oktober, 2005 19:58) : 

  Skrev själv ett inlägg om detta, inklusive länk till uppsatsen i PDF-format.

   

  Anonymous Anonym skrev... (13 november, 2005 15:32) : 

  För att vederlägga en av Rasmus Fleischers egna konspirationsteorier - att judiskt inflytande över amerikansk politik och västerländsk media bara är konspirationsteorier - bör läsa vad Greg Philo, professor vid Glasgow University Media Unit, och Mike Berry skrivit i sin år 2004 utgivna bok Bad news from Israel. Där bekräftas hela teorin om judiskt inflytande över amerikansk politik och västerländska medier. Utdrag ur boken finns att läsa på nätet.
  http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel.htm
  Speciellt vill jag rekommendera utdragen ur boken under punkt 3 och 4.
  http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel_excerpt3.pdf
  http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel_excerpt4.pdf
  Att boken och dess innehåll inte nått svenska mediekonsumenter får jag väl hänföra till den påverkan och de subtila hot som bland annat judiska lobbygrupper utsätter medierna för. Belägg för detta finns i boken.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 november, 2005 17:13) : 

  Finns det exempel på dessa "judiska lobbygrupper" i boken också, eller är det ZOG som vanligt?

   

  Varning för konspirationen'">kommentera