Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, januari 04, 2006

  Den demokratiske lobbyisten

  Den tidigare socialdemokratiske riksdagsledamoten Bengt Silfverstrand bloggar om lobbyister, ett kollektiv Silfverstrand kategoriserar som "självutnämnda ekonomiskt starka och inflytelserika grupper utanför det demokratiska systemet" vilka "får en allt större betydelse". Silfverstrand är nu långt ifrån ensam om att ha en så ensidigt negativ syn på lobbyister. Också vår gemensamma partikamrat, tidigare kulturminister Bengt Göransson, har varit inne på liknande spår. Sannolikt hänger detta ihop med en föråldrad och felaktig bild av vad lobbying egentligen innebär i Sverige.

  Därmed inte sagt att det inte finns problem med lobbying. Självklart förekommer det att resursstarka särintressen, som har råd att driva ett långsiktigt lobbyarbete, skaffar sig ett oproportionerligt inflytande på bekostnad av allmänintresset. Men även ideella organisationer och enskilda engagerade medborgares arbete med att påverka det politiska beslutsfattandet är ju lobbying, och Silfverstrand menar väl knappast att alla som inte är partipolitiskt organiserade yrkespolitiker - men som ändå vill påverka politiken - per definition är ondsinta?

  För mig, som jobbat med politisk kommunikation och påverkansarbete i många år, så är det självklart att sådant arbete inte bedrivs på ett effektivt och bra sätt om det görs "i hemlighet". I ett öppet samhälle som Sverige sker väldigt mycket av opinionsbildningen i medierna, och att försöka driva kampanj för sin sak där utan att få sina motiv avslöjade är förstås knappast möjligt. Alla som vill påverka politiken har därför allt att vinna på att redan från början vara öppna och ärliga, samt argumentera utifrån ett allmänintresse - även om motivet för engagemanget oftast naturligtvis är ett särintresse. Sveriges riksdag ska fatta beslut baserade på allmänintresset, inte utifrån intresset hos enskilda företag och organisationer. Detta vet de flesta som ryms inom kategorin lobbyister.

  Så vad är det egentligen Silfverstrand retar upp sig på? På sin blogg tar han upp två exempel på "problemet" lobbying: trängselskatten och elförsörjningen. I det första fallet menar jag att det är alldeles självklart att såväl privatpersoner som intresseorganisationer och företag som är missnöjda engagerar sig och protesterar mot försöket och dess utformning. Det tillhör demokratin att alla som berörs får säga sin mening. Och opinionsmässigt är det förstås klokt att passa på och protestera redan första dagen försöket drar igång - då medieintresset är stort - och inte vänta tills det drar ihop sig till folkomröstning. I det andra fallet handlar det om att eleföretag målat upp bilden av en hotande elbrist för att motivera höga elpriser. Detta är, om nu signalerna från Svenska Kraftnät stämmer, inte alls jämförbart med protesterna mot trängselskatteförsöket. Det förefaller snarare handla om att elföretagen farit med felaktiga uppgifter - medvetet eller ej, och har inte så mycket med lobbying att göra.

  Frågan till Bengt Silfverstrand kvarstår alltså: vilka, om några, utöver partipolitiskt organiserade yrkespolitiker ska få försöka påverka det politiska beslutsfattandet utan att misstänkliggöras som lömska, giriga särintressen verksamma bortom demokratins spelregler?


  Kommentarer om "Den demokratiske lobbyisten"

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 januari, 2006 16:03) : 

  Det finns dessutom en tendens att sätta etiketten "lobby" på allt man inte gillar eller kan hitta bärkraftiga argument mot. Jag tänker t.ex. på Siewert Öholms myntande av begreppet "homolobbyn".

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 januari, 2006 16:07) : 

  Så sant. "Lobbyist" är ett nästan lika bra skällsord som "nyliberal", apropå ett tidigare blogginlägg :-)

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 januari, 2006 17:59) : 

  Kan Du vara vänlig och plocka bort Ditt arroganta svar på mitt innlägg som nås med länken
  http://promemorian.blogspot.com/2005/12/kunskapskanalen-manipulatrer.html

  Du kan även göra jinge sällskap och ta bort min kommentar och länken som Du tydligen inte gillar. vad beträffande av tillrättavisningar så kan du stoppa upp dem någonstans snorhyvel.

  KAS

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 januari, 2006 18:32) : 

  KAS: jag beklagar att du uppfattar mitt svar som arrogant - jag har läst igenom det ett par gånger till nu, men förstår verkligen inte vad du menar. Jag tyckte att din länk - inte kommentaren i sig - inte hade något med inlägget att göra. Nedsättande och kränkande utfall som det ovanstående har jag däremot väldigt låg tolerans för. Jag låter det dock stå kvar då det säger mer om din debattnivå än min.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 januari, 2006 18:40) : 

  Din arrorgans fortsätter vill du vara vänlig och radera mina inlägg enligt önskemål. För mig är du en ulv i fårakläder.

  KAS

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 januari, 2006 19:23) : 

  Morrr :-)

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 januari, 2006 00:38) : 

  Erinrar mig vad jag hörde Lena Sommestad säga för några veckor sedan och apropå att vi tycks tvingas att acceptera sämre miljölagar vad gäller kemikalier än hon hade önskat:
  Hon sade något i stil med: "Lobbyingen var så stark i Bryssel att vi inte kunde göra något".

  Demokratiskt kan man inte kalla det, men modernt är det förvisso, ungdomligt också kanske!

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 januari, 2006 00:50) : 

  Kerstin: Varför kan man inte kalla det för demokratiskt?

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 januari, 2006 04:11) : 

  Kerstin:
  Det är patetiskt när politiker försöker göra sig själva maktlösa genom att skylla på lobbyister. Det är alltid politikerna som har rösträtt i de beslutande församlingarna, aldrig lobbyisterna. Vad som ofta har hänt när en politiker uttalar sig som Sommestad gjorde är att man tvingats vika sig för de argument som dessa lobbygrupper lagt fram, men istället för att erkänna fel i tidigare åsikter väljer man att spela offer. Det vi som väljare måste komma ihåg är alltså att det alltid är de folkvalda politikerna, inte lobbyisterna, som bestämmer vilka förslag som blir lag.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 januari, 2006 09:39) : 

  Kerstin: i just den frågan du tar upp pågick ju intensiv lobbying från alla möjliga olika håll, inklusive olika miljö- och konsumentorganisationer. Det jag vänder mig emot är att "lobbying" blir synonymt med "de onda" krafternas försök till politisk påverkan, medan "de goda" bara ägnar sig åt sakupplysning och information.

   

  Blogger Johan Sjölander skrev... (05 januari, 2006 13:24) : 

  Jonas; är inte det en del av spelet; att framtställa motståndet som "lobbyism" och den egna sidan som ägnande sig åt sakupplysning och information? Även om jag tycker att det under den senaste tiden blivit allt mer legititm att "lobba" (LSU ordnade redan för säkert tio år sedan kurser i just lobbying, exempelvis.)

  Sedan har c.l.k. rätt, man kan inte frånsäga sig ansvar som beslutsfattare och skylla på lobbying. Men just därför tror jag att det är viktigt att det finns en stor kunskap hos politiker om hur lobbyingen fungerar, och hur man faktiskt undviker att låta sig påverkas av den.

  Det finns en gammal historia som handlar om det antika Grekland. Det sägs att där eroderade den ursprungliga demokratin när ett fåtal skickliga retoriker helt enklet blev för bra på att domptera folket. Jag vet inte om det ligger någon sanning bakom det. Men visst är det så att det finns en risk med lobbying, och det är att medborgarrätt ska heta pengar, dvs att bara de intressen som är så välorganiserade och har så mycket kapital att de kan dra igång en rejäl kampanj har en chans att få sina intressen lyfta. Eller håller du inte med?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (05 januari, 2006 14:00) : 

  Johan, faktum är att det var jag som för ungefär tio år sedan arrangerade LSU-kurser i lobbying...

  Jag har också hört den grekiska historien, fast lite annorlunda: i den version jag hört hade filosoferna nästan ensamrätt på den politiska argumentationen, då plötsligt sofisterna dök upp på scenen och undervisade folk - förvisso mot betalning - i retorik. Jag gillar den sofistiska tanken, att lära ut de demokratiska knepen snarare än att hålla dem för sig själv. Därför är jag (tyvärr inte så ofta längre) allt som oftast ute och föreläser om lobbying och opinionsbildning för folkrörelseorganisationer utan större ekonomiska möjligheter att anlita pr-byråer.

   

  Blogger Johan Sjölander skrev... (05 januari, 2006 16:04) : 

  Jo, precis. Att på något sätt vara mot företeelsen att olika intressen försöker påverka beslutsfattare är som att vara mot att solen ska gå upp på morgonen. Risken är väl att kunskapen/förmågan blir ett fåtal förbehållet, att tröskeln för att komma in i det offentliga samtalet eller få tillgång till makthavarna blir för hög.
  Att sprida kunskap om lobbying (både bland tänkbara avsändare och mottagare) blir därför - precis som du säger - det bästa sättet att hantera riskerna med lobbyingen. Precis som det är viktigt med mediekritik i dagens massmediesamhälle. Personligen tycker jag att fungerande demokratiska folkrörelsepartier vore det bästa sättet att skapa balans, och där finns det stora utmaningar.
  Hade väl en diffus aning om att du hade ett finger med i den där kurserna på LSU, också. Där ser man.

   

  Den demokratiske lobbyisten'">kommentera