Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, juni 15, 2006

  Ringholm slår ett slag i blindo

  Att idrottsminister Bosse Ringholm inte gillar kampsport är välkänt. Det har jag bloggat om många gånger tidigare (bland annat här, här, här och här).

  I dag gav han sig åter ut i debatten genom ett debattinlägg i Aftonbladet, föranledd av dagens riksdagsdebatt. Ringholm skriver bland annat att i det lagförslag regeringen lagt fram vill man "reglera all kampsport som tillåter deltagarna att träffa motståndarens huvud med slag, sparkar eller annat våld" och att en match i sådan kampsport inte får anordnas utan tillstånd (vilket då knappast kommer att ges).

  Ringholm hävdar att de flesta kampsporter inte har tävlingsregler som premierar slag och sparkar mot huvudet, och att dessa sporter "utgör en viktig motionsform för många människor". I själva verket har de kampsporter Ringholm i praktiken vill förbjuda strama regelverk och högt ställda medicinska krav för att garantera deltagarnas säkerhet. Och det finns inga medicinska eller vetenskapliga belägg för att kampsport skulle orsaka svåra skallskador.

  Tvärtom visar Folksams statistik att kampsport är ovanligt skadefri idrott. Kampsportarnas andel av alla idrottsskador är mindre än en procent. Ur skadesynpunkt är de vanliga breddsporterna som till exempel fotboll, ishockey och ridsport mycket farligare för sina utövare än kampsport. Trots att det är välkänt att hockeyspelare råkar ut för brutna ben, avslagna tänder och upprepade hjärnskakningar, ställs inga krav på lagreglering. Om skaderisken för utövarna är huvudargumentet till varför kampsporter bör regleras, finns det många sporter som borde regleras före kampsporten.

  Läs mer på kampsportsfakta.se.


  Kommentarer om "Ringholm slår ett slag i blindo"

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 juni, 2006 20:23) : 

  Förbudet röstades genom med 184 mot 44. Återigen har riksdagens ledamöter bevisat att de emellanåt lever alldeles ohyggligt långt från verkligheten. Tragiskt, dumt och inskränkt.
  Under 2000-talet är det inte våra folkvaldas sak att skydda oss mot saker som vi är vuxna nog att se för- och nackdelar med. Tror man det har man missuppfattat sitt uppdrag.

   

  Anonymous Anonym skrev... (16 juni, 2006 00:55) : 

  Jag är själv för ett förbud mot exempelvis K1, men tycker inte att det i första hand ska grundas på vilka skador som sporten innebär för utövarna - utan på att sporten står i strid med grundläggande humanistiska och civiliserade värden, och verkar förråande på samhällsklimatet. Det borde för övrigt göras mer forskning på sambandet mellan K1 och gatuvåld (alternativt tillåtande attityd till andras våldshandlingar, eller minskad empati). Jag är själv övertygad om att ett samband existerar, men tror att det kan vara svårt att bevisa.

   

  Blogger Tomas Melin skrev... (16 juni, 2006 01:07) : 

  Skillnaden mellan kampsport och exempelvis hockey är ju att poängen med hockey är inte att slå folk i huvudet. Man får inga extra poäng för det eller dylikt. Inom kampsporterna är ju själva slagsmålet i centrum, det är ju det sporten går ut på. Det är för slag mot kroppen man får poäng et cetera.

  I hockey kan man alltså arbeta för att minska skadorna på olika sätt. Man kan kort sagt göra hockeyn mindre rå. Inom de råaste kampsporterna är detta omöjligt, eftersom råheten är en del av sporten.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (16 juni, 2006 12:46) : 

  Joachim, först påstår du att K1 och liknande sporter "verkar förråande på samhällsklimatet" och sedan efterlyser du mer forskning på sambandet mellan K1 och gatuvåld. Borde du inte först ta reda på forsningsresultat och sedan uttala dig med sådan säkerhet?

  Tomas, nej - K1 och liknande sporter går ut på att vinna matcher. Det kan ske genom t ex slag- och sparktekniker, eller genom kast och fasthållningar. Det är definitivt inte ett mål att skada motståndaren.

   

  Blogger Tomas Melin skrev... (18 juni, 2006 23:17) : 

  Jag sa heller inte att det är ett mål att skada motståndaren. Däremot är det ett mål att slå och sparka på motståndaren, vilket ju är vad som resulterar i skador.

  I hockey och många andra sporter får man inga extra poäng för sådant som kan orsaka skador. Tvärtom brukar beteende som kan vara farligt tvärtom leda till olika former av straff. I kampsport är de moment som orsakar skadorna också de som ger poäng och det som gör att man vinner matchen.

  Min poäng är alltså att den jämförelse du gör med hockey är helt felaktig och direkt missvisande.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (19 juni, 2006 12:57) : 

  Nej Tomas, du sa inte att det är ett mål att skada motståndaren i kampsporter. Däremot påstod du att inom kampsporter är "själva slagsmålet i centrum, det är ju det sporten går ut på". För det första är det långt ifrån alla kampsorter som öht innehåller slag- och sparktekniker. Men i dem som gör det - och som nu främst kommer att beröras av den nya lagen - är dessa tekniker ofta inte det enda enda sättet att ta poäng. Målet med matcherna är att ta poäng och besegra motsåndaren. För att uppnå detta mål så finns det en rad tillåtna tekniker. Ingen av dessa syftar till att skada motståndaren, och skador är synnerligen sällsynta då alla tekniker utförs under kontrollerade former av professionella idrottsmän.

   

  Blogger Tomas Melin skrev... (19 juni, 2006 23:30) : 

  Visst finns det kampsporter som inte innehåller slag och sparkar, men nu var det ju inte dessa vi diskuterade. Du skriver ju själv att ringholm endast vill "reglera all kampsport som tillåter deltagarna att träffa motståndarens huvud med slag, sparkar eller annat våld".

  Ditt argument mot detta var att det inom hockey också uppkommer skador. Vad jag påpekar är då att det i hockey inte är en del av spelet att slå varandra i huvudet. Tvärtom beivras det. I de kampsporter ringholm pratar om ÄR slag el. dyl. mot huvudet en del av sporten. Det är skillnaden, som du helt bortsåg ifrån.

  Kort sagt, din argumentation var extremt dålig. Efter att ha följt din blogg ett tag håller jag dig till en högre standard.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (20 juni, 2006 06:37) : 

  Tomas, jag klargjorde att långt ifrån alla kampsorter innehåller slag- och sparktekniker eftersom du föreföll generalisera om motsatsen ("Skillnaden mellan kampsport och exempelvis hockey är ju att poängen med hockey är inte att slå folk i huvudet. Man får inga extra poäng för det eller dylikt. Inom kampsporterna är ju själva slagsmålet i centrum, det är ju det sporten går ut på.")

  Min poäng, som jag vidhåller, är att lagstiftningsförslaget felaktigt motiveras med att man vill undvika skador - trots att dessa är betydligt vanligare inom exempelvis hockey.

   

  kommentera