Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, februari 13, 2007

  Kan vänstern tänka om?

  I en intervju i Svenska Dagbladet i dag berättar vänsterpartiledaren Lars Ohly om valresultatet, partiets tystnad i eftervalsdebatten och hur man tänkt ta tillbaks regeringsmakten 2010 genom ett rödgrönt regeringsalternativ tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet.

  I intervjun säger sig Ohly inte vara främmande för att resa kravet på en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Och därmed visar han varför vänsterpartiet ännu inte är en trovärdig partner i en regeringskoalition. Innan partiet vågat ompröva sin dogmatiska inställning till EU-samarbetet så är det inte realistiskt att göra anspråk på ministerposter i en socialdemokratiskt ledd regering.

  Vänsterpartiet borde höja blicken bortom de svenska gränserna och se vilken enorm utveckling som skett i Europa de senaste åren, inte minst i de forna kommuniststaterna. De allra flesta av dem är nu EU-medlemmar – vilket inneburit mycket positivt för sysselsättning, miljö, jämställdhet och en låg rad andra områden. Värt att notera för Ohly och hans svenska partivänner är också att de allra flesta socialistiska partier i Europa är varma förespråkare av EU-samarbetet.

  Därmed inte sagt att allt är bra med EU. Lars Ohly sätter själv fingret på politiska och rättsliga processer som nu pågår i EU som kan få stor betydelse för den svenska modellen. Men man kan förhålla sig till dessa på olika sätt. Antingen kan man sätta på sig skygglappar och hårdnackat framhärda i sitt EU-motstånd, eller så engagerar man sig och ser till att utnyttja EU som en plattform för att bedriva förändringsarbete.

  Det finns skäl att citera Håkan A Bengtsson, vd på Arenagruppen, ur en artikel han skrev för Väster för Europa i samband med att EU fyllde 50 år:
  Den europeiska vänsters uppgift i denna epok är att verkligen ta den sociala oron på allvar, kanalisera den i politisk reformvilja och att konstruera nya politiska och ekonomiska modeller där demokratins värde kan värnas, den ekonomiska utvecklingen befrämjas samtidigt som den sociala demokratins grundvalar kan stärkas. Detta bräckliga kontrakt får inte undermineras av en överdriven tilltro till marknaden eller olika former av politisk fundamentalism eller nationell instängdhet. 1900-talets kollektiva europeiska erfarenhet ger här en nödvändig vägledning. Och EU är ännu mer än för 50 år sedan en helt avgörande politisk arena för att optimismen ska kunna betvinga misstron och rädslan.

  Missa för övrigt inte Johan Sjölanders bloggpost om vad som måste till för att göra vänsterpartiet regeringsdugligt.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Kan vänstern tänka om?"

   

  Blogger Gork skrev... (13 februari, 2007 10:29) : 

  Om man skulle kräva en folkomröstning om EU:s konstitution och en begränsning av EU:s inflytande och budget istället för ett urträde så skulle man troligen vinna både trovärdighet och röster. Nu är det ju dessutom klarlagt att EU:s jordbruksstöd till största delen går till storföretag (se http://www.farmsubsidy.org/ så jag ser inget skäl till att vänstern inte skulle kunna gå till storms mot det.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (13 februari, 2007 11:02) : 

  Frågan är varför man ska ordna folkomröstningar om detta. Linjen om "en begränsning av EU:s inflytande" (vad nu EU är i sammanhanget...) har ju den svenska vänstern stöd för från konservativa och andra krafter i EU. Min poäng är att de förändringar av EU som vänsterpartiet verkar vilja få till bäst förverkligas inom EU snarare än utanför.

   

  Blogger Gork skrev... (13 februari, 2007 21:58) : 

  Det jag menade var folkomröstning om själva konstitutionen, och att man i övrigt ska begränsa EU:s inflytande och byråkrati.

  Det passar mycket riktigt att driva dessa frågor inom EU. Jag tycker att det är ett mycket konstruktivare sätt att få utlopp för sin EU-kritik än att bara kräva ett urträde. Möjligen skulle man också kunna villkorera sitt samarbete med (s) med denna fråga. Vänstern och miljöpartiet ger upp sitt EU-motstånd mot att (s) följer denna linje.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (14 februari, 2007 09:52) : 

  Jag uppfattar inte EU-skeptikernas och -motståndarnas vurmande för folkomröstningar som något annat än ett sätt att skapa polarisering och gradvis bygga upp en stämning som bäddar för att åter resa urträdesekravet. Sorry, jag köper inte det.

   

  Blogger Max Andersson skrev... (14 februari, 2007 18:54) : 

  Jag begriper inte hur de delar av den EU-vurmande delen av socialdemokratin resonerar när ni ställer det kravet att miljöpartiet och vänsterpartiet måste ändra åsikt om EU-medlemskapet för att vi ska kunna bilda en regering tillsammans. Ni socialdemokrater har ju trots allt haft egna ministrar som är EU-motståndare. Då fanns det tydligen inget hinder?

  När vi väl (förhoppningsvis) ska bilda en regering efter nästa val får vi kompromissa oss fram till en gemensam regeringspolitik. Det betyder inte att vi måste tycka likadant.

  Det är tidigt att spekulera i hur en sådan kompromiss ska se ut (och vi måste dessutom vinnan valet innan den kan bli verklighet) men i grund och botten är EU-frågorna mycket enklare fråga att komma överens om än flyktingfrågan, försvaret, kärnkraften och den ekonomiska politiken där de verkliga stötestenarna finns. Men ett gott utfall i förhandlingarna för vår del skulle vara att frågan om Sveriges fortsatta medlemskap ska avgöras i en ny folkomröstning, kanske år 2012. Ett mindre gott alternativ är att vi landar i ett fortsatt Nej till EMU och en folkomröstning om konstiutionen, eller kanske någon annan lösning.

  Man ska inte ta ut valsegern i förskott, och ingenting är ju förhandlat innan allt är förhandlat. Men det är ändå ett hett tips att EG-domstolens utslag i Vaxholmsfallet kommer att ha en viss betydelse för hur det går i den förhandlingen.

  Om ni däremot vägrar förhandla och insisterar på att partier måste tycka lika dant som er i EU-frågan, så får ni väl bilda regering med Maud Olofsson och Malmström. Det vore olyckligt.

  Risken är dock att om ni, mot förmodan, fortsätter med er oresonliga attityd att alliansen kommer att vinna på att vi på den rödgröna sidan framstår som oförmögna till samarbete en gång till.

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 februari, 2007 22:02) : 

  Har något svenskt statsråd krävt att Sverige ska lämna EU?

   

  kommentera