Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  fredag, februari 02, 2007

  Stort intresse för hushållsnära tjänster

  SVT:s Rapport har presenterat en undersökning som visar att mer än varannan småbarnsfamilj kan tänka sig att köpa städhjälp när hushållstjänster blir subventionerade, i enlighet med regeringens förslag. Intresset är stort även bland låginkomsttagarna.

  Att efterfrågan är så pass hög kommer knappast som en överraskning. Jag har tidigare refererat till andra undersökningar som pekat i samma riktning.

  Det som är intressant med Rapports undersökning är att den visar att hela 45 procent av hushållen med inkomster lägre än 150 000 kr/år uppger att också de är beredda att köpa den här typen av tjänster om det kostar omkring 150 kr/tim. Detta har tidigare förnekats från flera olika håll. Man har föraktfullt kallat den borgerliga subventionen av hushållsnära tjänster för ”överklassavdrag” och ”pigavdrag”, och i vissa fall målat upp idealiserade bilder av arbetarklassmoral om att man minsann ska städa efter sig själv.

  Men alldeles uppenbart så finns det en utbredd efterfrågan på att till en rimlig kostnad kunna betala för städ- och tvätthjälp samt barnpassning i det egna hemmet. Jag ser ingen anledning till att moralisera över detta, utan i stället bör man då hitta ett system som gör det ekonomiskt överkomligt att köpa den här typen av tjänster vitt. På så sätt kan vi minska efterfrågan på svartjobb och ge utsatta grupper på arbetsmarknaden bättre villkor.

  Däremot så tror jag inte att ett skatteavdrag är den rätta vägen att gå. Det är ett omständligt system som förutsätter att privatpersoner ändå ligger ute med pengar, ända tills de kan göra avdrag för sina utlägg i deklarationen. Dessutom finns det en gränsdragningsproblematik om vad som ska räknas som hushållsnära tjänster och inte. Detta uppmärksammades häromdagen i ett remissvar från Skatteverket, något som Anders Borg säger sig inte vara förvånad över. Han anser dock att man måste göra ”en politisk avvägning mellan vad man vill ha för effekter på sysselsättningen och enkelheten i skattesystemet”.

  Själv menar jag att man i stället borde vidga perspektivet och ta tillvara de kloka tankar som fanns i idén om grön skatteväxling. Genom att kraftigt sänka momsen eller arbetsgivaravgiften för hela tjänstesektorn och i stället höja skatter och avgifter för miljöfarlig industriproduktion och transporter, stimuleras efterfrågan på tjänstejobb och fler kan beredas arbetstillfällen.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Stort intresse för hushållsnära tjänster"

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 februari, 2007 11:10) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (02 februari, 2007 11:46) : 

  Respektera kommentarsreglerna. Anonyma kommentarer raderas.

   

  Anonymous Anonym skrev... (02 februari, 2007 20:19) : 

  Lite av en tangent här, som inte riktigt är applicerbart här eftersom en skattesänkning inte är en kostnad i dess rätta bemärkelse, men som jag ändå tänkt på:

  Är inte s.k. skatteväxling ett ohållbart sätt att täcka kostnader? Man sänker skatten på en del vilket leder till att fler använder det - och samtidigt höjer man skatten på något annat, vilket leder till att detta användandet minskar. Leder inte detta i förlängningen till att kostnaderna stiger samtidigt som inkomsterna minskar successivt?

   

  Anonymous Anonym skrev... (03 februari, 2007 13:54) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (03 februari, 2007 14:22) : 

  Anonyma kommentarer raderas.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 februari, 2007 14:18) : 

  Finns det andra områden som skattebetalarna kan subventionera åt en städ- och tvättinkompetent medel-överklass?
  Få se...
  Väckning på morgonen, koka kaffe, släppa ut katten, hämta tidningen,läsa tidningen, snyta ungarna,hjälpa med torkning efter toabesök, borsta tänderna, starta bilen, köra bilen mm mm. Det finns hur mycket tjänster som helst att subventionera för dygnets alla bestyr-timmar. Och då stimuleras efterfrågan på tjänstejobb och fler kan beredas arbetstillfällen. Ja, det blir väl så mycket tjänste-jobb så att hälften av Sveriges befolkning får passa upp den andra hälften. Och tänk vilken välutbildad konkurrensutsatt, låglönebetald tjänstefolks-arbetsmarknad vi får också. Ingen rädsla för konkurrens från Kina och Indien här inte. Det är politiker med dessa utmanande arbetsmarknadsideer som gör att jag tror på Sverige!
  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (04 februari, 2007 14:54) : 

  Kjell S, det behöver inte innebära ett inkomstbortfall då förhoppningen med detta ju är att minska efterfrågan på svart arbetskraft. Därmed kan skatteintäkterna snarare öka trots att skattenivån sänks.

  Bengt Nilsson, jag vet vid det hät laget att du inte läser det jag skriver särskilt noga utan drar dina egna slutsatser baserat på dina förutbestämda åsikter om mig. Men om du tar dig lite tid och läser inlägget en gång till och den undersökning jag refererar till så kanske du ser att efterfrågan på hushållsnära tjänster är stor även i andra grupper än medel- och överklassen. Och med en arbetsgivaravgifts- eller momssänkning så kan även låginkomsttagare få råd att köpa detta vitt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (04 februari, 2007 19:38) : 

  Varför är jag emot dessa subventionerade "hushålls"-tjänster? Jo dessa kommer att utföras av privata företag i gränszonen till våra en gång offentliga hemvårdstjänster för äldre och andra behövande. Dvs högeralliansen inom stat och kommun har en tydlig agenda att skära ner på de äldres bidrag till dessa hemvårds-tjänster till en låg grundnivå vilket innebär att det sedan bara blir de ekonomiskt välbärgade med privata försäkringar och egna tjocka plånböcker som kan täcka upp till taket på våra en gång väl fungerande hemtjänster, lika för alla efter behov!
  De som kommer att marginaliseras och utsorteras framgent är de sämre bemedlade och mindre ekonomiskt attraktiva åldringarna!
  För i solidaritetens namn är det dem vi skall hjälpa till ett drägligt liv med våra skatter, inte de mer och mer berikade rika i samhället!

  Bengt Nilsson, röd gråsosse

   

  Anonymous Anonym skrev... (05 februari, 2007 01:11) : 

  Jonas,
  jag reflekterade mer över skatteväxling i allmänhet. Om vi tänker oss ett hypotetiskt exempel med en riktig subvention, dvs. utbetalade pengar, så förefaller det mig att skatteväxling inte fungerar i längden. Subvention leder till ökat utnyttjande, vilket leder till ökade kostnader. Detta ska betalas med en skatt. Skatten leder till minskat användande av det den beskattar, vilket leder till minskade intäkter. Blir inte detta ohållbart, eller tänker jag galet?

   

  kommentera