Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, maj 28, 2007

  Staten sponsrar liberal opinionsbildning

  [UPPDATERAD] I det senaste numret av tidskriften Arena granskar Martin Aagård skattebefriande privata stiftelser som ska stötta svensk forskning, men som i stället plöjer ned pengar i medieprojekt med tydlig politisk agenda.

  Det handlar framförallt om Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse som med pengar egentligen avsedda för forskning har lyckats skapa Sveriges första politiska tv-kanal. Och att politiken har en liberal slagsida råder det knappast någon tvekan om. Inom ramen för ”Forum Axess” bedrivs bland annat en seminarieserie, tidskriften Axess samt tv-produktion.

  Axel och Margaret Ax:son Johsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har, enligt stadgarna, som huvudändamål att ”inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning”.

  Enligt stiftelselagen måste minst 75 procent av en stiftelses avkastning gå till stiftelsens huvudsakliga ändamål för att den ska slippa skatta för sina kapitalinkomster. Enligt Arenas granskning betalade Ax:son Johnson-stiftelsen inkomståret 2005 0 kronor i skatt, men av de 24,7 miljoner som delades ut i ”anslag”, gick bara 4,2 direkt till forskare. Uppenbarligen har alltså fokus i verksamheten skiftat. Trots det åtnjuter man fortfarande skattebefrielse, vilket i praktiken innebär att staten och landets skattebetalare är med och sponsrar den politiska opinionsbildning Axess-sfären ägnar sig åt.

  * * *

  PS: Jag vet att ryggmärgsreaktionen från en del liberaler nu kommer att bli att skattebetalarna minsann också sponsrar facket och att de i sin tur ägnar sig åt socialdemokratisk opinionsbildning. Vi har hört den visan förut – det är inget nytt. Det Arena sätter fingret på i sin artikel är att uppmärksamma ett mindre känt exempel på hur vi alla indirekt är med och stöttar politisk opinionsbildning maskerad till journalistik, för pengar avsedda för forskning.

  * * *

  För att vara alldeles tydlig så har jag egentligen inget alls emot privata donationer till forsknings- eller politiska ändamål. Jag kan rent av tänka mig, vilket Neos chefredaktör Sofia Nerbrand skriver om på SvD:s ledarsida i dag, att skattemässigt gynna den typen av donationer genom att göra dem avdragsgilla. Men det bör ske med öppna kort. Det är inte okej att åtnjuta skattebefrielse för forskningsstöd när ens verksamhet egentligen handlar om något helt annat.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Staten sponsrar liberal opinionsbildning"

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 maj, 2007 08:33) : 

  Så det enda sättet att främja vetenskaplig forskning är att betala pengar direkt till forskarna? Inte att anordna debatter, seminarier och publicera forskningen. Det låter aningens snävt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 maj, 2007 08:56) : 

  Dennis, det påstod jag inte. Men Forum Axess förefaller ha en hel del annat på agendan än att uppmärksamma forskning, vilket framgår rätt tydligt när man studerar verksamheten.

   

  Blogger Christoffer Willenfort skrev... (28 maj, 2007 09:18) : 

  Jag hadde samma funderingar som Dennis. Eftersom det är du som framför anklagelserna kan du påsta lite länkar/citat till de delar av utbetalningarna som du finner tvivelaktiga.
  Just nu är det bara hörsägen som man inte kan verifiera.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 maj, 2007 09:37) : 

  Christoffer, för exempel på hur den liberala slagsidan i Forum Axess produktion sett ut - se länken till Arena i mitt inlägg.

   

  Blogger Jinge skrev... (28 maj, 2007 09:53) : 

  Bra att du uppmärksammar detta Jonas! Men står inte stiftelser under någon slags tillsyn från t.ex. Länsstyrelsen?

  I.s.f. borde ju de utreda om stiftelsens mål kan anses uppfyllda.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 maj, 2007 09:59) : 

  Jinge, saxat ur Arena:

  [P]å Länsstyrelsen i Dalarna som är tillsynsmyndighet för Ax:son Johnson-stiftelsen suckar man bara lite lätt. Lagen är kons1rad så att den stiftelse som inte vill bli granskad inte kan bli det heller. Om stiftelsen valt att ha ”begränsad tillsyn” får inte Länsstyrelsen ens agera om den misstänker att den inte uppfyller sina syften.
  På skattemyndigheten har man lika svårt att göra något. De kan visserligen få titta på årsredovisningar som betygar att syftet har uppfyllts men inte mer. Fast på avdelningen för stiftelser och föreningar medger man att teve knappast är att betrakta som ett ”kvalificerat allmännyttigt ändamål”.

   

  Blogger Johan Hedin skrev... (28 maj, 2007 10:35) : 

  Nyckelmeningen i detta är tydligen att (viss) opinionsbildning görs "för pengar avsedda för forskning".
  Men VEMS pengar är det? Det är väl fortfarande Ax:son Johnssons pengar, eller? Och de borde väl rimligen ha rätt att "avsätta" sina pengar på vad de vill.

  Återstår då skattebefrielsen. Jag kan inte detaljerna kring hur detta fungerar i praktike, men för mig blir detta bara ännu ett argument emot högskattesamhället. Det enda sättet att döma i frågan blir ju att byråkrater (t.ex länstyrelsen som nämns ovan) skall sitta och detalkolla om något väger över från journalistisk puiblicering av nya rön till opinionsbildning. Och... vill vi det? Vill DU det?
  Jag tycker det låter som om man skapa MER problem är de man eventuellt löser, och att det börjar lika åsiktkontroll...

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 maj, 2007 11:30) : 

  Ifall man avskaffar allt presstöd, partistöd och övriga bidrag till diverse politiska organisationer så slipper man att göra människor sura över att skattepengarna används på det viset.

  Som sosse har ju Jonas inget emot att råna folk för att berika sossarna så han förespråkar naturligtvis nuvarande system.

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 maj, 2007 13:34) : 

  ... teve knappast är att betrakta som ett ”kvalificerat allmännyttigt ändamål”.

  Tänk om alla vore lika kloka som länsstyrelsen i Dalarna; då kunde kanske stats-TV-debatten höjas en aning.

  Notera att "allmänt främja forskningen" inte är identiskt med att ge anslag till forskare. Vetenskapen har ju också den s.k. tredje uppgiften, och i mitt tycke främjar t.ex. tidskriften Axess forskningen inom samhällsvetenskapen på detta sätt.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 maj, 2007 13:34) : 

  Johan, jag ifrågasätter inte att det är Ax:son Johnsons pengar man delar ut i anslag. Men stiftelsen är skattebefriad på grundval av att man sagt sig stödja forskning, något som alltså kan ifrågasättas om de gör. Därmed slipper man undan skatt under falska förespeglingar.

  "Carl", presentera dig om du vill diskutera. Allmänna spyor över socialdemokratin får du sköta på annat håll.

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 maj, 2007 16:10) : 

  Staten sponsrar inte Axess TV


  Den Arena-artikel som ligger till grund för ovanstående kommentar bygger, enligt en välvillig tolkning, på att tillgängliga källor tolkats ofullständigt. Årsredovisningarna för en stiftelse är fullt tillgängliga för alla som vill. De är inte hemliga. Skattefriheten för stiftelser innebär att stiftelsen inte är inkomstskatteskyldig för intäkter, givet att 75 % av avkastningen delas ut till det ändamål som är fastställt. Eftersom stiftelsen inte bedriver någon egen näringsverksamhet skall dock noteras att dessa intäkter till stiftelsen redan är beskattade en gång – för att kunna bli sådana vinstmedel som sedan förs till stiftelsen. Att främja vetenskapliga TV-program ligger i vårt fall väl i linje med dessa ändamål. Noteras skall dock att stiftelsen ger stöd till enskilda vetenskapliga program – och inte till kanalen som sådan. Omfattningen av anslag som använts till enskilda TV-program uppgår till ca 4 Mkr. Axess TV är en investering och belastar därmed inte anslagsmedel hos Johnsonstiftelsen.


  Kurt Almqvist
  Vd, Ax: son Johnsons stiftelse

   

  Blogger Lennart Regebro skrev... (28 maj, 2007 18:30) : 

  Jaha. Och här tänkte man att det väl var skönt att det kan bli fel till fördel för liberaler ibland, och att liberaler kan få massa statliga pengar dom inte borde ha ibland också. För det hade ju tytt på att det inte var illvilja utan bara klantighet bakom allt märkligt stöd till vänsterpropaganda som komemr via kulturpengar eller via SR och SVT och sånt.

  Men så visade det sig att det bara var båg. Stiftelsen SKALL vara skattebefriad. Så tji fick man.

   

  Blogger Jonas N skrev... (28 maj, 2007 19:38) : 

  Jonas M

  Skulle du inte tänkt till lite ytterligare innan du postade detta?

  "Staten sponsrar liberal opinionsbildning"

  I vilken värld har du levt de senaste decennierna?

  Mvh

   

  Blogger Jonas N skrev... (28 maj, 2007 20:33) : 

  Tillägg:

  I en annan fråga (där du dock har motsatt uppfattning) brukar du vara väldigt noga med att påtala att en sänkt skattesats INTE är det samma som skattesubventionerad eller skattepsonsrad verksamhet!

  Och vad skall vi kalla hela det 'frorskningsområde' som kallas genusteori. Där är ju slutsatserna fastlagda av staten, dvs klockren politisk opinionsbildning.

  Bättre kan du Morian ... visa gära det också!

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 maj, 2007 20:41) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 maj, 2007 20:52) : 

  Kurt, tack för din version. Roligt att du tar dig tid att berätta den här.

  Lennart, hårda bud.

  Jonas N, jag har levt häromkring. Själv då?

   

  Anonymous Anonym skrev... (28 maj, 2007 23:45) : 

  Det kan bara vara i socialistiska Sverige som det uppfattas som en anomali att något inte är belagt med skatt, och därför åtnjuter ett "privilegium".

  Enligt socialistisk världsbild äger staten egentligen allt. Egentligen är 100% procent av den lön man får statens. Sen är staten schysst låter var och en behålla åtminstone 40%.

  (Det totala skattetrycket inkl. moms och arbetsgivaravgifter, ligger på över 60%.)

  Det är så man måste tänka om man vill få det till att en privat stiftelses pengar egentligen är statens pengar.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 maj, 2007 06:16) : 

  Stefan, du läser in helt andra saker i inlägget än vad jag egentligen skrivit. Läs om igen - inklusive svaren på kommentarerna ovan.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 maj, 2007 10:11) : 

  Jonas, du måste skilja på att med skatt subventionera någonting å ena sidan; och att avstå från att ta ut skatt å andra sidan.

  Att ta skatt från X och ge till Y för att hjälpa denne med dennes verksamhet. Detta är att subventionera.

  Att avstå från att ta skatt från X är inte subventionering.

  Jag förstår verkligen inte hur detta nyspråk inom vänstern har framträdit. Ni formulerar er såsom normalfallet är att alla landets tillgångar tillhör staten och att staten sedan skall dela ut dessa till oss medborgare. Får därför någon, eller några, möjligheten att slippa bli avtvingade lika mycket av sina tillgångar som någon annan så kallar ni detta subvention - eller i ditt fall sponsring.

  Kalla saker för vad de är. Att avstå från tvingat skatteuttag är inte sponsring eller subventionering.

   

  Anonymous Anonym skrev... (29 maj, 2007 10:13) : 

  Om nu poängen med din artikel är att de lurar skatteverket så får du väl skriva det. Men så formulerar du dig inte i din artikel, och verkligen inte i artikelrubriken. Ändra då rubriken till att stiftelsen bryter mot lagen eller liknande, inte att staten sponsrar dem.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (29 maj, 2007 10:59) : 

  Sebastian, när det gäller rubriksättning så agerar jag inte mycket annorlunda än traditionella medier; jag spetsar till och hårddrar. Visst hade jag kunnat formulera en mer korrekt rubrik i stil med att "Enligt Arena agerar Ax:son Johnson-stiftelsen inte i enlighet med sin stadgar då de skjuter till pengar till politiskt färgade medieprojekt i stället för forskning, och är därmed skattebefriade på felaktiga grunder". Men det hade blivit en smula otympligt. Av texten framgår nu, menar jag, detta ganska tydligt ändå - och rubriken jag satte fick fler att läsa texten.

  Med detta sätter jag för egen del punkt i denna diskussion.

   

  kommentera