Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, augusti 29, 2007

  Privata s-initiativ om skolan

  Jag har vid flera tillfällen efterlyst en större öppenhet inom socialdemokratin när rådslagsgrupper rörande viktiga politikområden nu drar i gång sitt arbete och inbjuder alla att komma med synpunkter om dessa. Risken är nämligen stor att nya idéer och förslag som skickas in från medlemmar och andra engagerade fastnar internt och aldrig blir föremål för någon offentlig diskussion.

  I stället hade varje rådslagsgrupp exempelvis kunnat ha en egen blogg där idéer diskuteras och alla som ville kunde kommentera samt föreslå tillägg och strykningar av presenterade textutkast. Detta står förstås inte i motsatsställning till mer traditionella metoder att få in synpunkter, men det hade varit ett spännande komplement som dels kunnat öka inflödet av idéer och dels visat upp öppenhet inom socialdemokratin.

  Nyligen presenterade socialdemokraterna en avdelning på sin webbplats för sitt rådslag om skolan. På webben finns även ett diskussionsmaterial avsett att diskuteras såväl internt i de socialdemokratiska partiföreningarna som i olika sammanhang utanför partiet. Ansatsen är god, men ännu är möjligheten att komma med inspel till gruppen begränsad till envägskommunikation.

  Det gläder mig därför att se engagerade partimedlemmar ta egna initiativ för att få till stånd en bredare diskussion om just skolfrågor. Det är Marta Axner som lanserat ett eget bloggrådslag dit hon bjuder in andra (sosse)bloggare att vara med. Utifrån frågorna i rådslagsmaterialet tänker hon skriva en rad inlägg om de olika ämnena som där tas upp, och hoppas att fler vill vara med och kommentera eller skriva egna inlägg.

  Martas första – och mycket läsvärda – inlägg finns att läsa här.

  Upplägget är briljant och förhoppningsvis också något som det socialdemokratiska partiet uppmärksammar och låter sig inspireras av.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Privata s-initiativ om skolan"

   

  kommentera