Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, augusti 28, 2007

  Socialdemokratisk utveckling och förnyelse

  Under rubriken ”Sjung ut då för f-n!” kommenterar den före detta s-riksdagsmannen Bengt Silfverstrand en krönika av Niklas Nordström i Göteborgs-Posten, mitt blogginlägg om denna samt ett inlägg av Johan Lundberg. Utan att länka till dem dock. Sådant gör han aldrig.

  Silfverstrand tycker att vi för oss med ”svepande formuleringar” och vill att vi ska ”tala klarspråk om hur politiken ska omprövas, vilka områden den ska omfatta, d v s vad förnyelsen i mera konkreta innebär”.

  Till att börja med tar jag inget ansvar för vad andra skriver. Niklas, Johan och jag umgås inte privat och har inte haft någon anledning att stämma av med varandra innan vi skrev de texter som Bengt Silfverstrand tycks ha retat upp sig på. Däremot förefaller vi överens om att en politisk rörelse som socialdemokratin måste utvecklas för att överleva. Exakt hur detta utvecklingsarbete ska se ut kan dock diskuteras.

  Silfverstrand ställer ett antal konkreta frågor till oss tre, och jag återkommer till dem. Först vill jag påminna om att jag – inte minst här på bloggen – har varit tämligen tydlig med att peka ut politikområden och sakfrågor där jag tror att socialdemokratin skulle vinna på att se över sin politik och göra en del förändringar. Inte minst gäller det på arbetsmarknadsområdet, som jag – i likhet med många andra socialdemokrater – ser som en av våra svagaste punkter i den senaste valrörelsen.

  Som så många andra så har jag pekat på att socialdemokratin måste ha en politik som både gynnar omställningar i näringslivet och i arbetslivet. Och för att skapa nya jobb är företag som växer och ligger i framkant av utvecklingen nödvändiga. Att vi nu ser en ökning av sysselsättningen är som bekant inte så mycket ett resultat av den borgerliga politiken som av högkonjunkturen – och grunden för detta lades snarare under s-regeringen. Men konjunkturer kommer och går, och för att trygga en hög sysselsättning även på längre sikt så bör startandet av nya företag samt investeringar och risktagande uppmuntras och underlättas.

  Nyckeln för att skapa ett näringsliv som är ser och tar tillvara på möjligheterna i nya tekniker och nya marknader är tillgången till kompetent och kunnig arbetskraft. Satsningar på utbildningssystemet på alla nivåer är därför avgörande. Därför anser jag att s borde förespråka ett system för individuell kompetensutveckling, där ansvaret är gemensamt för individen, staten, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. En sådan kompetensförsäkring bör förstås också vara öppen för egenföretagare som vill spara till vidareutbildning.

  Detta är några exempel på områden jag tidigare pekat som betydelsefulla för socialdemokratins utveckling och förnyelse. Men Bengt Silfverstrand ställer alltså ett antal andra frågor som jag ska försöka besvara efter förmåga:

  1. Skolområdet. Ska socialdemokratin fortsätta att mer eller mindre passivt åse den pågående privatiseringen av den svenska skolan med allt vad detta innebär i bl a en allt tydligare skiktning av elever - ekonomiskt, socialt och begåvningsmässigt? Ska skolor på etnisk och religiös grund beviljas bidrag av skattemedel? Ska bidrag av skattemedel utgå till skolor som delar ut överskott genererade av dessa skattemedel till aktiägare?

  Svar: Nej, socialdemokratin bör inte förhålla sig passiv. Vi bör välkomna ett stort utbud av skolor med olika profil och med olika driftsformer. Däremot bör tillsynen skärpas och avarter stoppas.

  2. Saknar drift- och ägarformen betydelse på skolans, äldreomsorgens och sjukvårdens
områden?

  Svar: Principiellt sett ja, men se ovan. Bristfälliga entreprenörer – liksom bristfälliga offentliga operatörer – bör kunna stoppas. Det måste finnas god insyn i verksamheten.

  3. Hur ska välfärden i framtiden finansieras? Är skattevägen stängd och måste välfärden
framöver delfinansieras med egenavgifter och försäkringar?

  Svar: Skattevägen är definitivt inte stängd, däremot är det knappast realistiskt med några större skattehöjningar. Människor måste känna att deras skattemedel verkligen genererar de goda välfärdstjänster de fått sig lovade, och där har det uppenbarligen funnits – och finns – brister som måste åtgärdas.

  4. Ska socialdemokratin ligga lågt i skattedebatten eller ska vi utmana borgarna
och våga säga att den demografiska utvecklingen, d v s ett ökat antal äldre-äldre med
ty åtföljande ökade behov inom sjukvård och äldreomsorg, kan komma att kräva framtida skattehöjningar?

  Svar: Jag tror inte att det är skattehöjningar som måste till i det här läget. Däremot visar den demografiska utvecklingen akut på behovet att fler människor arbetar och bidrar till den gemensamma välfärden. Inte minst finns det mängder av människor med invandrarbakgrund som står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden och som måste beredas arbetstillfällen. Jag skulle också välkomna en ökad invandring – men då krävs det att vår arbetsmarknad faktiskt fungerar och klarar av att få människor i arbete.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Socialdemokratisk utveckling och förnyelse"

   

  Anonymous Bengt Silfverstrand skrev... (28 augusti, 2007 08:29) : 

  Tack för svar. Även om det var något svävande. Och än en gång. Länkning är helt överflödig med det system vi nu har med samlade s-bloggar. Det är ingen risk att någon missar dina synpunkter.

   

  Anonymous simon j skrev... (28 augusti, 2007 09:11) : 

  Jag har sagt det förut och säger det igen -
  Du och Katrine Kielos håller ert partis framtid emellan er!

   

  Anonymous Johan Lundberg skrev... (28 augusti, 2007 09:16) : 

  Debatten om förnyelse måste fortgå! Det är inte långt kvar till valet 2010.

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1672&blogg=16612

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 augusti, 2007 10:46) : 

  Bengt, är kritiken och frågorna svävande så lär svaren bli det också. För övrigt är det ytterst få som känner till S-bloggarportalen. Vill man att andra ska få en chans att läsa det man själv kommenterar så är länkning helt oslagbart.

  Simon, tack för vänliga ord.

  Johan, instämmer helt.

   

  Anonymous Berndt skrev... (28 augusti, 2007 15:38) : 

  Har fått intrycket att socialdemokratin i stort är överens med dig i de här frågorna. Problemet är att läpparnas bekännelse inte smittat av sig på konkret politik. Det var samma sak med allt fagert tal om de nya "hjältarna", småföretagarna. Sossarna stimulerade inte småföretagarnas villkor med praktisk politik.

   

  Blogger Staffan skrev... (28 augusti, 2007 18:24) : 

  Bengt Silfverstrand? Var det inte han som slog sig ihop med Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt och ville ta bort SVEROKs statsbidrag?

  Ah, här är motionen: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=1997/98&bet=Kr501 . Har för mig att det var en några år tidigare med, men det här får räcka.

   

  Anonymous Martin skrev... (28 augusti, 2007 19:25) : 

  Jag har en följdfråga. Ser du något problem med att vinstintresset blir en allt vanligare drivkraft inom utbildnings- och vårdsektorn?

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (28 augusti, 2007 19:31) : 

  Berndt, jag håller med om att det finns mycket att göra inom s på detta område. Och än är inte slaget vunnet internt om att detta är viktiga frågor.

  Staffan, det är mycket riktigt högst densamme. Och tänk så rätt han hade. Jag har varit aktiv rollspelare sedan 13-årsåldern, och alla kan ju se vilken fullblodssociopat jag blivit som resultat av detta.

  Martin, att företag vill göra vinst har jag inga problem med. Problemet uppstår när kortsiktiga vinstintressen går ut över kvaliteten i de produkter eller tjänster man erbjuder. Och det finns det tyvärr en del exempel på. Å andra sidan så är knappast de icke-vinstdrivande offentliga aktörerna inom utbildnings- och vårdsektorn fria från problem heller.

   

  Blogger Emil skrev... (28 augusti, 2007 21:11) : 

  Jag håller faktiskt med dig helt och hållet i det här inlägget, trots att jag är libertarian och röstar på moderaterna.

   

  Blogger Christoffer skrev... (29 augusti, 2007 10:16) : 

  Jonas det måste ju vara därför som sverige är så våldsamt och hemst (och rent av närmar sig en diktatur nu för tiden) Det är alla vi rolspelare (skyldig sen sjunde klass och fortsätter än idag) som drar ner landet i smutsen. och många är vi med
  ca 100 000 sverockanslutna (förutom vi oorganiserade gamla uvar)

  För att återgå till ämnet.
  Det är trevligt att se lite förnyelse och vettigt ifrågasättande innom S. sådant behövs innom alal partier.
  (så det borde har misskrediterat dig kraftigt för BS med flera :) )

  /Christoffer

   

  Blogger Peter skrev... (29 augusti, 2007 20:50) : 

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   

  kommentera