Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, september 24, 2007

  Mer om s-politik för jobb

  Nu har det rådslagsunderlag om en ny socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik jag skrev om häromdagen lags ut på nätet.

  I materialet konstateras att tjänstesektorn växer snabbt ”inom allt från finansföretag till restauranger, städning eller miljöteknikexport”, och att antalet entreprenörer som utvecklar företag och skapar nya jobb ökar. Det slås fast att detta är ”positivt för hela samhällets utveckling” och att en växande tjänstesektor ”rymmer många spännande möjligheter”.

  Detta ligger väl i linje med vad Mona Sahlin har uttryckt i olika sammanhang – inte minst i sitt installationstal som partiledare.

  Ett konkret förslag från mig till rådslagsgruppen är att verka för kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller moms på tjänstesektorn. Detta skulle, förutom att minska efterfrågan på svartjobb, möjliggöra vita arbetstillfällen och öka skatteintäkterna. Det skulle även ge en utsatt grupp på arbetsmarknaden bättre villkor.

  Observera att detta är något helt annat än regeringens otympliga och missriktade system med skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Jag vill i stället vidga perspektivet och använda mer generella lösningar – i enlighet med god socialdemokratisk politik – än särlösningar för godtyckliga, svåravgränsade delar av näringslivet.

  * * *

  Läs gärna också vad Anders Löwdin skrivit om rådslagsunderlaget.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Mer om s-politik för jobb"

   

  Blogger Erik Laakso skrev... (24 september, 2007 14:39) : 

  Jag är helt enig med dig Jonas om att det är den rätta vägen att gå för att skjuta in rätt sorts stimulans i tjänstesektorn. Tyvärr är en stor del av partiets medlemmar fullständigt förblindade varför de helt tappat läsförmågan när just tjänster diskuteras. Förhoppningsvis kommer det inte stå i vägen för en nödvändig förnyelse.

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 september, 2007 16:10) : 

  Begriper inte det där resonemanget jag. Varför ska man sänka på tjänstesidan och inte på industrisidan? Bygg t ex är ett av de värsta områdena vad gäller svartjobb, fråga på Skatteverket.
  Ska man resonera som du så hamnar man oundvikligen i ett resonemang där vi ska ha sänkta arbetsgivaravgifter överlag.

  Tycker vi då att det är "för dyrt för att anställa" i Sverige? Som borgarna alltid har sagt?

  Och vilka delar av arbetsgivaravgifterna vill du plocka bort? De går faktiskt till att finansiera socialförsäkringssystemen och facket argumenterar som så, att det där är löneutrymme som man har avstått för att arbetsgivaren ska kunna gå in och betala till det allmänna. Hur ska du hitta den alternativ finansieringen? Eller tror du på dynamiska effekter, så att du slipper hitta?

  Sen tycker jag att Erik kan lägga av med det där "en stor del av partiets medlemmar ständigt förblinade" typ snacket. Vi behöver mycket i våra diskussioner men föraktfulla gliringar kan vi vara utan. Anser

  Anne Cahling
  (Som driver ett tjänsteföretag)

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (24 september, 2007 16:54) : 

  Erik, tack för stöd!

  Anne, tack för konstruktiv kritik! Jag är medveten om att det lär finnas en hel del svartarbete även i andra sektorer av näringslivet. Dessa tror jag dock att man bör använda andra metoder för att komma åt.

  Det som skiljer tjänstesektorn från många andra delar är att de flesta konsumenterna är privatpersoner med små möjligheter att dra av moms för sin konsumtion. Därför blir kostnaderna för att köpa tjänster för privatpersoner många gånger så höga att det ger upphov till en svart arbetsmarknad.

  Detta är för mig ett viktigt skäl att se över vad man från statligt håll kan göra för att göra vita tjänster mer attraktiva kostnadsmässigt, samtidigt som en viktig del av näringslivet kan få en skjuts.

  Jag har inga problem med att gynna en förhållandevis miljövänlig tjänsesektor på bekostnad av en energiintensiv och sällan miljövänlig industri.

  Och resonemanget om att arbetsgivaravgifter är ett löneutrymme som de anställda avstått ifrån har jag svårt att begripa. Det förutsätter att allt överskott ett företag gör egentligen är de anställdas, och det känns inte riktigt rimligt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 september, 2007 20:58) : 

  Jo jag förstår din poäng med privatmarknaden men samtidigt är det en enorm tjänstemarknad som är B2B. Exempel: mitt företag säljer en tjänst, översättning, 90% till företag. Mitt företag köper en tjänst, bokföring och deklaration, av ett annat företag. Så resonemanget att tjänstemarknaden riktar sig till privatpersoner haltar betydligt där.

  Och för att ta ett annat exempel som du hade, "miljöteknikexport" - den riktas väl inte till privatpersoner?

  Jag ser massor med problem med en modell där man ska ha vissa "favoritkategorier" bland företagen på det sättet. Man kan hamna i en situation där MacDonalds tjänar multum på att man sänker arbetsgivaravgifterna medans Nisses Svets AB (2 anställda, kunde bli 3) inte får ut någonting. Det kan inte annat än bli snedvridningseffekter över hela arbetsmarknaden. För att inte nämna gränsdragningseffekter. Fönsterputsning är en tjänst. Är fönstermålning? Om ja, är husmålning en tjänst? Är takbyte? Är garagebygge?

  Jo, ang arbetsgivaravgifterna menar man att om de anställda förväntades betala in egenavgifter eller köpa privata försäkringar så hade man krävt det utrymmet i löneförhandlingar. För på något sätt måste det betalas ju.

  Anne C

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (25 september, 2007 14:28) : 

  Anne, du har helt rätt i att också mycket av tjänstesektorn riktar sig till det övriga näringslivet. Men det är inget hållbart motargument mot det jag förespråkar.

  För övrigt var exemplet miljöteknikexport inte mitt utan rådslagsgruppens - därav citationstecknen.

  Min poäng är ju just att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften - eller för all del momsen - på tjänstesektorn är mindre godtycklig än det system som regeringen valt, att peka ut just "hushållsnära tjänster".

  Och jag tror jag förstår hur du menar med att arbetsgivaravgifter kan ses som löneutrymme de anställa avstått ifrån, men jag tycker att resonemanget är snurrigt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (25 september, 2007 14:42) : 

  Hej
  Visst är en sänkning för hela tjänstesänkning mindre godtyckligt än regeringens pysslande med olika nivåer som är helt galna (egentligen ett tecken på sakernas tillstånd att Företagarna, SN m fl organisationer inte är stortokiga på regeringen, det är så dumt det som dom håller på med).

  Men det blir inte bra för det. Det finns ju alltför många fallgropar och orättvisor anser jag.

  Anne

   

  kommentera