Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, november 07, 2007

  Storebror minns dig

  I morse rapporterade Ekot att en statlig utredning föreslår att telefonbolag och internetoperatörer ska tvingas spara uppgifter om vem som ringer eller skickar e-post till andra i ett års tid.

  Man följde sedan upp sin egen nyhet med mer information under dagen.

  Tanken är, som det brukar heta i sådana här sammanhang, att uppgiftslagringen ska göra det lättare att bekämpa brott. I själva verket kommer det att handla om enorma mängder uppgifter av synnerligen privat natur som lagras.

  Även DN har plockat upp detta och refererar till att utredningen och dess egna experter konstaterar att den personliga integriteten inskränks genom förslaget. Experterna pekar främst på risken att uppgifter läcker till obehöriga, och att de inom kort kommer att användas också för andra ändamål. Lagen riskerar också ge en psykologisk effekt, enligt experterna, som gör att ”människor blir rädda och misstänksamma och i högre grad upplever att de lever i ett kontrollsamhälle”.

  No shit?

  Samtidigt kräver säkerhetspolisen i en skrivelse till regeringen bättre möjligheter att avlyssna och bugga politiska extremistgrupper som Afa och Svenska motståndsrörelsen. I samråd med Åklagarmyndigheten vill Säpo vidare att straffbestämmelsen ”olovlig kårverksamhet” moderniseras och att straffen för sådana brott skärps.

  Hur det blir med detta återstår att se, men redan nu har riksdagens justitieutskott yrkat avslag på förslaget om att göra det tillåtet att avlyssna medieredaktioner. Justitieutskottet tycker nämligen att meddelandeskyddet är viktigare än att förhindra att kriminella utnyttjar ett buggningsförbud.

  Gott så.

  Om nu bara denna respekt för grundlagen även kunde utsträcka sig till att värna även privatpersoners personliga integritet, åsikts- och föreningsfrihet så skulle jag känna mig en smula tryggare vad gäller Sveriges utveckling.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Storebror minns dig"

   

  Anonymous Anonym skrev... (07 november, 2007 18:07) : 

  Hej Jonas.

  Verkligen vedervärdigt, vi håller på att krama ihjäl demokratin.

  Att du inte skriver något om hur EU ska börja rapportera in om flygpassagerare inom unionen? Det gick på Studio Ett idag.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (07 november, 2007 18:26) : 

  Nicklas, faktum är att jag inte lyssnat på radio sedan i morse. Har följaktligen missat detta. Ber att få återkomma.

   

  Anonymous Anonym skrev... (07 november, 2007 23:34) : 

  "Övervakningen har sin rot i ett EU-direktiv och håller nu på att införas i hela unionen."

   

  Anonymous Anonym skrev... (08 november, 2007 12:54) : 

  Jonas,

  angående lagringen av teledata är det viktigt att tänka på att:

  1. Dessa uppgifter redan lagras av telebolagen. De lämnas ut till polisen vid brottsutredningar. Skillnaden mot vad som sker i dag är alltså inte så stor.

  2. Det är inte innehållet i mail och telefonsamtal som lagras utan att samtalen ägt rum.

  3. Information om vem som ringt vem, när och var är ofta helt avögrande bevisning i brottmål. Det finns exempel på mordutredningar som har kunnat lösas tack vare denna bevisning.


  Mats Andersson

   

  Blogger Johan skrev... (10 november, 2007 00:08) : 

  Vi får inte glömma bort att FRA redan i april fick carte blanche att lagra svenskars utlandskontakter. I en senare förordning angavs lagringstiden till 1 år. Samtidigt påpekades att radioanstalten själv kan besluta om förlängd lagringstid.

  Det handlar här inte bara om trafikdata som kan kopplas till godkända spaningsobjekt. Vem som helst kan drabbas.

  Officiellt sker denna inhämtning under förevändningen att FRA måste hålla sig orienterat om "förändringar i signalmiljön". FRA-chefen Ingvar Åkesson bekräftade ju också detta i ekot i våras. Det är endast FRA:s inhämtnings- och lagringskapacitet som sätter gränsen.

  Som bekant krävs inte någon brottsmisstanke för att FRA sedan ska lämna ut materialet til polisen eller andra myndigheter.

  Än så länge gäller allt detta de trafikdata som FRA inhämtar i radiolänk och satellit. Den vilande signalspaningslagen blir sedan kronan på verket. Då kommer också massinhämtning av trafikdata i kabel att bli laglig.

   

  kommentera