Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, juli 22, 2008

  Stolthet och fördom

  [UPPDATERAD] Som jag tidigare uppmärksammat så är det snart dags för EuroPride. Detta årliga arrangemang är betydligt mer än ett jippo. I minst lika hög grad handlar det om människors rätt att få uttrycka sin stolthet över vilka de är – och samtidigt påminna om de många fördomar som fortfarande finns.

  För att börja i den positiva ändan så är det glädjande att höra att intresset för att vara med i Prideparaden på lördag den 2 augusti är rekordstort. Bland de redan anmälda finns bland andra Djurens rätt, HBT-liberaler, Gay-kolonister, Stockholms brandförsvar och många andra.

  Som DN skriver så är schlagerkväll och öl i plastglas fortfarande en viktig del, ”men Pride har samtidigt blivit en akademisk och kulturell hbtq-vecka”. Festivalen sägs numera ha två hjärtan – Pride park och Pride house, med ungefär lika många arrangemang.

  De kommersiella aspekterna av EuroPride har nu även fått såväl marknadsstrateger som politiker att öppna ögonen. De som kommer för att delta är nämligen köpstarka turister – så viktiga att termen rosa pengar eller regnbågspengar uppstått. I Stockholm har rent av ett projekt med särskilt fokus på just HBT-personers köpkraft startats.

  Glädjande är också att Sverige anses ha bland de mest HBT-vänliga lagarna i Europa. Allra överst på listan hamnar dock Spanien. Att vårt land inte toppar listan beror på att vi ännu inte har någon könsneutral äktenskapslag. Detta kan dock komma att ändras då Fredrik Reinfeldt sagt att en proposition ska komma i höst.

  Mer dystert är att RFSL (som vänsterbloggaren Jinge kallar för ”bögarnas riksförbund”) påminner om att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) nyligen släppt statistik över polisanmälningar med hatbrottsmotiv, det vill säga brott med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. Där konstateras att jämfört med år 2006 så har de främlingsfientliga och homofobiska hatbrotten ökat, vilket följer den trend som varit de senaste tio åren.

  Polisen tycker själva att de blivit bättre på att klassa ett brott som hatbrott. Men kritiserar samtidigt åklagarna för att ärenden inte följs upp ordentligt.

  Mot den här blandade bakgrunden kan man tycka att arrangörerna av EuroPride borde ha ett stort intresse av att många journalister är på plats och ger en allsidig bild. Förvånande nog är dock det formulär journalister tvingas fylla i för att få en ackreditering häpnadsväckande detaljerat och omständligt. Bland annat förväntas man svara på frågor om publikationens utgivningstakt, distributionsområde samt upplage-/tittar-/lyssnarsiffror. Också syftet med ackrediteringen måste anges, som om inte skälet ”att rapportera från EuroPride” vore underförstått.

  Än mer märkliga blir stränga förhållningsregler om att journalister ”helst inte ens [ska] beskriva någon som man eller kvinna”. Regelbrott kan straffas med indragen ackreditering.

  Jag har själv ännu inte fått någon respons på min ansökan om ackreditering som jag skickade häromveckan. Detta kan förstås mycket väl bero på att det är ideellt arbetande människor som sköter hanteringen av, vad jag antar är, en stor mängd förfrågningar. Min plan är hur som helst att vara på plats och rapportera i alla fall – med eller utan förhållningsregler.

  * * *

  PS: Nu har jag fått min ansökan om ackreditering godkänd. Sweet!

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Stolthet och fördom"

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 13:13) : 

  "...rosa pengar eller regnbågspengar."

  Är delvis en myt. Timbro har gett ut en bok om saken:

  -Homosexuellas inkomster i Sverige uppgår till ungefär 90 miljarder kronor årligen och deras köpkraft är ca 17 miljarder. Inkomster och köpkraft avviker sannolikt inte mycket från heterosexuellas, men dess samlade värde är större än förmodat. Här finns en stor potential för företag, menar Bergström och Erixon.

  http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=000005

  Enligt RFSL så är hbt personer som alla andra.
  I så fall borde det vara fattiga som rika.
  Så ta det där med hbt personers ekonomi med en nypa salt.
  Däremot kan konsumtionsmönstret vara annorlunda. Men det är en annan sak.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (22 juli, 2008 13:20) : 

  Fredrik, i egalitära Sverige ja - men EuroPride lockar ju besökare från hela världen.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 14:04) : 

  Timbrorapporten kom ut 2002 och en del har hänt sedan dess. Inte minst har många företag och PR-firmor förstått att riktade erbjudanden till gruppen homosexuella ger ekonomiska fördelar. Ett sätt att möta detta är att kolla efterfrågan och formen på annonseringen i QX. För bara något år sedan var det samma annonser i QX som i andra tidningar. Resebolagen orkade inte ens ta fram en bild på en ensam kille eller tjej utan körda samma kärnfamilj-leker-på-standen-tema också i media riktad till homosexuella (om de nu alls annonserade där). Nu ser det för det mesta helt annorlunda ut och reklamen är mer konsumentanpassad.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 14:10) : 

  Det blev ett fel i förra kommentaren.

  "Ett sätt att möta detta..." ska naturligt vara "Ett sätt att mäta detta..."

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 17:51) : 

  Men om nu homosexuella i Sverige är som alla andra, fattiga som rika, korta som långa, feta som smala, unga som gamla, varför skulle de inte vara det även i andra länder? Samtidigt som de/ni vill bli accepterade så vill de/ni ändå vara speciella. Jag får inte ihop det. Ibland verkar det som om en del hbt personer tror sig vara BÄTTRE på alla sätt. Nån sorts elit.

  Ps. Företagens intresse för hbt gruppen må ha ökat och förfinats men slutsatsen att inkomsterna inte är så annorlunda måste väl finnas kvar? Ds.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 18:17) : 

  Fredrik:
  Du har delvis rätt. Naturligtvis finns det både rika och fattiga homosexuella. Men traditionellt har det varit så att bögar i synnerhet haft färre barn och därför en större disponibel inkomst. Visserligen har välfärdsstaten gjort sitt bästa för att omfördela pengar från de barnlösa till kärnfamiljerna, men det har ändå funnits en betydande skillnad i köpkraft mellan grupperna. Men sedan beror det på hur man ser på det hela, för även om barnfamiljer är den kanske viktigaste konsumentgruppen så är deras inköp ofta bundna till förutsebara nödvändigheter. Homosexuella män, ungdomar, ensamstående och barnlösa heterosexuella har däremot mer pengar över till "lyxkonsumtion" såsom utlandsresor och märkeskläder. Det gör dessa grupper mer intressanta.

  Till allt detta kommer att löneskillnaden mellan män och kvinnor gynnar indirekt bögar. Två män med gemensamt hushåll utan barn är i genomsnitt betydligt mer köpstarka än andra även om deras inkomster var för sig inte skiljer sig från andra mäns.

  Det är lite roligt att du uppfattar det som att HBT-personer vill vara bättre än andra. Det är lustigt eftersom det är precis så som många homosexuella alltid har upplevt heterosexuella. Allt snack om jämlikhet till trots så har kärnfamiljen ändå varit lite finare. Nu håller det på att ändras, och det är bra. Men det betyder inte att heterosexuella plötsligt blivit sämre eller att kärnfamiljen är hotad.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 21:38) : 

  Eftersom jag är hetero så kanske jag ser det på ett annat sätt. Idag är heteronormen, heteromannen och heterofamiljen en spottkopp. Och man får gärna diskutera och kritisera. Men jag hör inte nån från "centralt" hbt håll som säger: "Hallå! Vi skall inte vinna framgångar för vår sak genom att använda samma språkbruk som hetero gjort mot oss. Det står vi över och vill inte vara med om det. Det gäller oss inom HBT men också tex feminister som ofta stött oss. Gör gärna det men tänk på vad ni säger!".

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 21:47) : 

  Fredrik

  Delvis har du rätt. När man ska förändra diskriminerande attityder är det alltid en risk att det ibland svänger åt andra hållet så att en annan grupp kan bli diskriminerad ibland. Det gäller kön, etnicitet, sexuell läggning etc.

  Totalt sett menar jag dock att det även idag är mest gynnande att vara heterosexuell etniskt svensk man. Även om du riskerar höra från vissa politiskt korrekta att manlig heterosexualitet är främst ett problem så lär det vara få av dem som slår dig eller tom mördar dig.

  Du kan ju testa själv Fredrik att tillsammans med en annan heterokille gå hand i hand genom Rinkeby en kväll. Eller promenera hand i hand med honom i någon bruksort.

  Att få det till att heterosexuella är diskriminerade idag är att osynliggöra den heteronormativitet som ännu existerar. Kolla varje reklam för någon ny produkt med kärlek som tema. Nästan alltid ett heteropar.

  Bengt Held
  Som gjort HBT-rapporterna som DN skrev en artikel om i söndags.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 21:59) : 

  Jonas Morian!

  Tack för att du länkar till artikeln i DN om mina rapporter.

  Eftersom du är engagerad i socialdemokraterna så lämnar jag här info om de 5 viktiga HBT-reformer som s ännu inte sagt ja till utan där partiet säger “möjligen” idag. Där kan du ju lobba inom partiet för att s ska säga ja.

  Bengt Held

  Socialdemokraterna har ännu inte sagt ja till följande HBT-reformer.

  1. Tillåt alla transpersoner att fritt byta namn även till namn som är “typiskt för det motsatta könet”.

  Fakta: Idag kan transpersoner byta namn först sent i könsbytesprocessen vilket många av dem menar är ett problem. Namnlagen är från 1982. Vem som helst kan byta till ett namn som är tillåtet för båda könen t.ex. Kim. Men en transperson som inte vill operera sig kan inte byta till namn som är könsspecifikt och “typiskt för det motsatta könet”. Redan 2001 beslutade en enig riksdag om en översyn av namnlagen. Den borgerliga regeringen har sagt att den planerar starta utredningen av namnlagen 2008. I Norge kan alla transpersoner (transsexuella, transvestier etc) byta även till namn som är “typiskt för det motsatta könet”.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Civilutskottet.

  2. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)

  Fakta: Sverige införde ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 1977. Det betyder att domstolar kan ogiltigförklara lagar och myndighetsbeslut som diskriminerar p.g.a. kön och etnicitet. Utredningen “Homosexuellas situation i Sverige” föreslog 1984 ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Majoriteten i riksdagen sa dock inte ja till det.

  Grundlagsutredningen som ska lämna sin rapport i slutet av 2008 har möjlighet att föreslå förändringar av regeringsformen 2 kapitlet. I direktiven till utredningen är det med att de kan föreslå förändringar av diskrimineringsförbudet i regeringsformen om de även föreslår förändringar av lagprövningen. De socialdemokratiska ledamöterna i Grundlagsutredningen är Morgan Johansson, Göran Magnusson, Marita Ulvskog och Lena Hjelm-Wallen.

  Riksdagen sa 2002 ja till ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen 1 kapitlet men det är bara en s.k. målsättningsparagraf.

  Några länder har i konstitutionen infört förbud mot diskriminering pga sexuell läggning, Sydafrika, Portugal, Ecuador, Thailand och Fiji.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet

  3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.

  Fakta: Transpersoner har inte idag något skydd mot diskriminering i regeringsformen. Grundlagsutredningen har möjlighet att föreslå ett förbud mot diskriminering pga könsidentitet i regeringsformen 2 kapitlet.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

  4. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner

  Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Trots att både nazister och ibland religiösa extremister sprider hatpropaganda mot transpersoner.

  Några länder i Europa tex Tyskland, Finland och Luxemburg och fyra delstater i Australien har förbud mot hets mot transpersoner. Regeringen i Storbritannien har sagt att den planerar starta en utredning om att ge transpersoner skydd av landets lag om hets mot folkgrupp.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Konstitutionsutskottet.

  5. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

  Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter.

  Vi talar då inte om att FN ska tvinga länder att säga ja till homoäktenskap och homoadoptioner. Det måste länderna själv avgöra. Det en HBT-konvention gör är att berätta att alla länder är skyldiga att respektera att länderna

  Tillåter homosexuella relationer. Idag är det ca 70 länder som har förbud mot homosexuella frivilliga relationer för vuxna

  Inte har olika åldersgräns för homosexuella och heterosexuella relationer. Vilken åldersgräns ett land ska ha avgör givetvis landet själv men det ska vara lika åldersgräns för homorelationer och heterorelationer

  Inte har dödstraff för homosexuella relationer. Idag har några ländert det tex Iran och Saudiarabien. Sedan 1981 har Iran avrättat ca 4 000 personer för att de är homosexuella.

  Tillåter HBT-organisationer och rätt att demonstrera

  Tillåter HBT-personer att jobba inom vilka yrken som helst. Idag är det
  många länder som förbjuder homosexuella att jobba inom försvaret. Några
  länder har förbud för homosexuella att jobba inom skolan.

  Polis och rättsväsende ska döma de som är ansvariga för hatbrott mot
  HBT-personer. Givetvis ska inte polis och rättsväsende förfölja HBT-personer
  vilket de gör i många länder.

  Etc.

  En del menar att FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 berättar att diskriminering av homosexuella är förbjuden. Tyvärr är det inte så. Givetvis gäller förklaringen om mänskliga rättigheter för alla, oavsett om du är homo eller hetero. Men många länder tolkar den som att HBT-rättigheter inte är mänskliga rättigheter.

  Ett annat argument mot en HBT-konvention i FN är att det är fel med konventioner om olika grupper och att det är bättre med en konvention. Då kan vi först konstatera att den generella konventionen inte säger något om rättigheter för HBT-personer. Flera andra grupper har konventioner tex förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, funktionshinder etc. Därför är det viktigt även med en HBT-konvention.

  Ett tredje argument mot en HBT-konvention är att det kan vara svårt att jobba för en HBT-konvention eftersom många länders regeringar är HBT-fientliga. Men någonstans måste vi ju börja. Och fler och fler länder är nu intresserade av att jobba för HBT-rättigheter. Sverige har ett ansvar.

  Ansvarigt utskott i riksdagen: Utrikesutskottet.

   

  Anonymous Anonym skrev... (22 juli, 2008 23:41) : 

  Bengt:
  "Nästan alltid ett heteropar.:

  Det beror ju på att 95 % (+/-) är heterosexuella.
  Inte så konstigt. Konstigt
  är att hbt personer tycks vilja ha 95 % av all uppmärksamhet kring just sin situation. Är det rättvist att lobbying skall ge en del mediautrymme och andra inget? Egoism...

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 00:51) : 

  "Konstigt
  är att hbt personer tycks vilja ha 95 % av all uppmärksamhet kring just sin situation."

  Du verkar ha allvarligt homofoba problem. Försök bli av med din bögnoja.

  Jag skulle tipsa dig att skaffa bögkompisar men du har i en annan debatt här skrivit att du har haft sååå många bögkompisar som arbetskamrater och de har har varit eleka mot dig allihop för att du är hetero.

  Jag brukar nästan aldrig anklagar folk för att vara rasister eller homofober men om inte du är homofob då existerar det inga homofober. Du visar varje tecken på det.

  Bengt Held

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 04:58) : 

  Bengt:
  Jag tror inte Fredrik är homofob. Han verkar mest irriterad på grund av egna erfarenheter. Jag kan känna sympati för det. Har man blivit dåligt behandlad av någon så är det lätt att man känner viss irritation gentemot den grupp de representerar. Jag tror att det är ett ganska vanligt rationellt sätt att reagera.

  Fredrik:
  Även om heteronormen kan förklaras med är 95% är heterosexuella så betyder inte det att de resterande 5% inte upplever detta som exkluderande.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 juli, 2008 09:55) : 

  Bengt, kul att du uppmärksammat mitt blogginlägg. Jag har dock förgäves letat efter dina rapporter på nätet. Kan du skicka en länk?

  För övrigt så ber jag dig att tagga ned med anklagelserna om homofobi. Det är som bekant ett mycket laddat ord och jag tycker inte att Fredrik - trots en del tveksamma formuleringar - har gjort sig förtjänt av epitetet.

  Med det sagt, Fredrik, så är det nog knappast vanligare bland HBT-personer att känna sig "bättre" än andra än vad det är bland heterosexuella. I övrigt hänvisar jag till Christopher Aqurettes svar.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 10:46) : 

  Christoffer

  "Jag tror inte Fredrik är homofob. Han verkar mest irriterad på grund av egna erfarenheter."

  Men rasism och homofobi kan en person få av egna erfarenheter. Att generalisera utifrån vad några personer gjort.

  Jonas

  "jag tycker inte att Fredrik - trots en del tveksamma formuleringar - har gjort sig förtjänt av epitetet."

  Jjag vidhåller att jag tycker Fredrik verkar vara en klassisk homofob. Och då brukar jag verkligen inte anklaga folk för det utan tvärtom brukar säga att det ordet missbrukas.

  Vad är din definition av homofob?

  Vi kan byta ut ordet homosexuella mot invandrare.

  "Samtidigt som de/ni vill bli accepterade så vill de/ni ändå vara speciella. Jag får inte ihop det. Ibland verkar det som om en del invandrare tror sig vara BÄTTRE på alla sätt. Nån sorts elit."

  "Idag är svensknormen, etniska svenskar och den svenska familjen en spottkopp."

  "Konstigt
  är att invandrare tycks vilja ha 95 % av all uppmärksamhet kring just sin situation. Är det rättvist att lobbying skall ge en del mediautrymme och andra inget? Egoism..."

  Det är sånt här som sd sprider och som många sossepolitiker kallar för rasism. Men jag hoppas du Jonas då ber dem tagga ner och inte kalla det för rasism. Du kan ju börja med att offentligt kritisera din egen partiördförande Mona Sahlin som slentrianmässigt kallat sd för rasister efter att de sagt såna här utttalanden.

  Eller har du inte lika mycket kurage att säga åt dina egna partikamrater Jonas?

  Om du tycker man ska bedöma homofobi och rasism olika Jonas ska du ha skarp kritik. Homofientlighet är precis lika allvarligt som rasism.

  Bengt Held

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 10:59) : 

  Jonas Morian

  "Den satsning som socialdemokraterna i Skåne driver tillsammans med flera fackförbund; ”Jobbare mot rasism”, är därför synnerligen välkommen. Sverigedemokraterna finns i dag representerade i kommunfullmäktige i 15 av Skånes 33 kommuner. Kävlinge och Landskrona är de starkaste fästena där partiet har fyra mandat vardera. Sverigedemokraterna är särskilt starkt i traditionellt socialdemokratiska områden, i ett valdistrikt i Landskrona fick Sverigedemokraterna mer än 15 procent av rösterna i valet 2002."

  Så skriver du i en annan debatt och antyder därmed att sd är ett rasistiskt parti. Vad är det som gör sd rasistiskt?

  Men jag säger till dig Jonas Moriam.

  För övrigt så ber jag dig att tagga ned med anklagelserna om rasism. Det är som bekant ett mycket laddat ord och jag tycker inte att sd- trots en del tveksamma formuleringar - har gjort sig förtjänt av epitetet.

  Observera att jag ogillar sd starkt men några rasteorier sysslar de inte med och då blir det fel när du antyder det är rasism.

  För övrigt har du också utan någon kritisk kommentar accepterat ett antal gästkrönikor som försökt få det till att hela svenska samhället är rasistiskt. Har du Jonas verkligen bett dem tagga ner eller du har orkat elelr brytt dig att säga åt dem?

  Bengt Held

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 juli, 2008 11:24) : 

  Bengt, ja – jag tycker att det är rimligt att beteckna Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti. Deras partiprogram må vara hur städat som helst, men deras företrädare och politiska agerande i församlingar de har mandat avslöjar dem tydligt.

  När jag låtit vikarier skriva på min blogg så har jag gett dem fria händer att uttrycka sina uppfattningar. Men det är de – inte jag – som tar ansvar för sina egna formuleringar. I kommentarsfältet till mina egna inlägg så är jag dock angelägen om att tonen ska vara saklig och balanserad, och jag har för den sakens skull ställt upp ett antal regler som jag ber respekteras. En länk till dessa finns att uppe till höger här på bloggen.

  I mina kommentarsregler sägs bland annat ”Undvik rasistiska, sexistiska, homofoba eller på andra sätt stötande kommentarer” samt en uppmaning om att ”Tilltala andra som du själv vill bli tilltalad”. Det finns ingen anledning att ta till svordomar, anklagelser eller misstänkliggöranden av andras motiv eller värderingar. Fråga hellre än att påstå.

  Och Bengt, få som läst min blogg skulle nog komma till slutsatsen att jag saknar kurage att säga åt mina egna partikamrater om jag tycker att de uttalar sig korkat. Min tolerans för rasism, homofobi och sexism är mycket liten – men jag är samtidigt en varm förespråkare av yttrandefrihet och vill inte gärna att debatter stryps genom att man slänger epitet av typen ”homofob” eller ”rasist” omkring sig när man får mothugg.

  Sist men inte minst så skrev jag uttryckligen att jag tyckte att vissa av Fredriks formuleringar var tveksamma. Det gör honom dock inte nödvändigtvis till homofob. Däremot möjligen en smula paranoid, men det är en helt annan sak.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 12:27) : 

  Jonas

  "Bengt, ja – jag tycker att det är rimligt att beteckna Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti.

  Men berätta då din definition av vad rasism och homofientlighet är.

  Du verkar själv helt missbrukar ord och trots det har du mage att säga åt andra.

  "Deras partiprogram må vara hur städat som helst, men deras företrädare och politiska agerande i församlingar de har mandat avslöjar dem tydligt."

  Vad är det de sagt om rasteorier där? Vill de införa apartheid efter hudfärg? Eller är du så ful så du dömer ut sd efter vad någon enskild sagt. Ska jag då döma ut s som ett fiffelparti eftersom alla exempel på fiffel i samband med val har varit sossar bla vid besök på äldreboenden.

  Sd är ett främlingsfientligt parti men du lär få svårt att få det till att de idag har en rasistisk politik. Då vet du nog inte vad rasism är.

  Du ska låta bli att missbruka ord och börja följa dina egna ettikettregler. Annars är du bara en simpel hycklare.

  "Och Bengt, få som läst min blogg skulle nog komma till slutsatsen att jag saknar kurage att säga åt mina egna partikamrater om jag tycker att de uttalar sig korkat."

  Nu har jag inte följt din blogg i detalj men berätta när du tydligt kritisera Mona Sahlin sedan hon blev ordförande i s. Du tycker inte hon har missbrukat ord som rasist och homofob. Hon sa bla att det är homofobt att vara emot en könsneutral äktenskapslag förra året juni 2007. Fördömer du det uttalandet. Att säga generellt att du kritiserar dina partikamrater på din blogg är lätt. Men du kan ju ge några exempel.

  "Sist men inte minst så skrev jag uttryckligen att jag tyckte att vissa av Fredriks formuleringar var tveksamma. Det gör honom dock inte nödvändigtvis till homofob"

  Tror du inte jag läst tveksamma formuleringar utan att ha kallt folk för homofober. Fredrik har här på din blogg uttalat flera generalisesrnade negativ uttalanden emot homosexuella. Det är inte tveksamt. Det är homofientligt.

  Jag gav dig ju några exempel på hur det istället blivit om man bytt ut ordet homosexuella mot invandrare. Hade du då också tyckt det vara "tveksamma formuleringar".

  Och jag är precis som du en varm anhängare av yttrandefrihet. Jag vill bla göra det svårare bli fälld för hets. Jag försvara Fredrik rätt att säga homofoba saker. Men yttrandefrihet betyder inte någon rätt att slippa bli emotsagd. Att jag kallar honom homofob är också en del av min yttrandefrihet.

  Alterantivt så hojtar du om rasism om sd bara för att de säger emot dig. Du begränsar sd:s yttrandefrihet när du hojtar om rasis,.

  Ser du inte själv hur enfaldigt och hycklande ditt resonemang blir när du har olika regler för dig själv och andra.

  Bengt Held

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 12:29) : 

  "Sist men inte minst så skrev jag uttryckligen att jag tyckte att vissa av Fredriks formuleringar var tveksamma. Det gör honom dock inte nödvändigtvis till homofob. Däremot möjligen en smula paranoid, men det är en helt annan sak."

  Och sd som säger samma sak om invandrare som Fredrik säger om homosexuella är däremot inte paranoida. De är rasister eller hur?

  skärp dig!

  Bengt Held

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 12:37) : 

  Jag tycker du ska fråga sd-politiker vad de egentligen menar Jonas istället för att begränsa deras yttrandefrihet genom att kalla dem rasister. Det är ju riktigt fult av dig att göra det senare.

  Har du frågat sd-politikerna vad de menar? Eller vräker du ur dig saker som "rasist" utan att ha frågat dem?

  Bengt Held

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (23 juli, 2008 12:54) : 

  Bengt, jag tvivlar starkt på att några fler svar från mig kommer att tillfredställa dig och jag drar mig därför ur denna debatt.

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 12:58) : 

  Jonas

  Jag vet att du drar dig undan men jag har avslöjat ditt hyckleri.

  Du kunde inte berätta din definition av rasism och homofob trots att jag frågade dig det redan i första repbliken.

  Du kan inte berätta varför sd är ett rasistiskt parti.

  Du kan inte ge exempel på kritik mot Sahlin.

  Givetvis måste det vara pinsamt för dig att erkänna att du hade fel. Lättare då att låtsas känna dig förrättad och inte kunna svara.

  Ditt hyckleri pinsamt för dig.

  Sprid inte ordet rasist om sd och begränsa deras yttrandefrihet när du samtidigt låtsas här på bloggen att man inte får säga homofob till någon som spridit flera negativa saker om homosexuella.

  Du borde skämmas!

  Bengt Held

   

  Anonymous Anonym skrev... (23 juli, 2008 20:05) : 

  Bengt:
  Problemet med att använda begreppet "homofobi" så slarvigt är att det till slut inte betyder något. Fredrik gav bara sin bild av hur diskussionen kring sexuellt likaberättigande uppfattas från ands horisont. Något någon önskan att nervärdera, förödmjuka, diskriminera eller skada homosexuella har jag inte noterat i det han skrivit här.

   

  Anonymous Anonym skrev... (25 juli, 2008 14:55) : 

  Det är enkelt att beskriva världen som svart eller vit. När någon vill beskriva den som olika nyanser av grå, bemöts ofta personen med olika epitet. Rasist,islamofobi, antisemitisk och homofobi är några av stämplarna man använder för att känna sig trygg i sin svart vita väldsbild.

  Har personer som använder ur sig begreppet homofobi när någon ifrågasätter argumenten hetrofobi.

  Totte B

   

  Blogger Mårran skrev... (28 juli, 2008 19:08) : 

  På en så stor tidning som DN innehåller jämlih´khetsplanen bara kvinnor och män. Ingenting och etnicitet eller sexualitet. År 2008. Det där formuläret kanske behövs. . .

   

  kommentera