Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  tisdag, februari 14, 2006

  I gränslandet mellan politik och näringsliv

  I en nyligen framlagd uppsats på Handelshögskolan i Stockholm skriver studenterna Sara Kåberg och Andreas Ericson (som för övrigt också är bloggare) om pr-konsulter som har en bakgrund inom politiken och om likheter och skillnader mellan dessa olika världar. Då jag själv är en av dem som Kåberg och Ericson har intervjuat så känns det kul att se det jag och andra berättat, "utsatt" för akademisk analys och vilka slutsatser som dras utifrån våra vittnesmål.

  Uppsatsen har ett organisationsteoretiskt perspektiv – så som det som används inom exempelvis företagsekonomin – och har titeln "PR-olitik – en fenomenografisk studie av konstruktionen av kunskap och kompetens i gränslandet mellan politik och näringsliv". Jag är själv ingen akademiker och fick ärligt talat problem med att bara stava mig igenom själva titeln... Men när jag väl tagit mig över detta initiala hinder så var studien en intressant läsning (även om jag villigt erkänner att jag ännu inte tagit mig igenom alla de 131 sidorna). Inte minst då jag själv var nyfiken på vilka svar man fått på frågan hur det kommer sig att politisk verksamma människor rekryteras eller söker sig till pr-branschen, och vilka – om några – konsekvenser ett utbyte mellan politiken och pr-branschen får för samhället.

  Ingen av oss som intervjuats inför uppsatsen verkar tyckt att beslutet att lämna den politiska sfären för pr-branschen var alltför dramatiskt. För dem som kände viss tveksamhet inför karriärbytet berodde det i huvudsak på två saker. Dels att det kändes svårt att lämna det politiska engagemanget, och att beslutet kantades av en känsla av illojalitet mot partiet och det politiska arbetet. Dels att man inte fullt ut kände till pr-branschen och vad det innebar att arbeta som pr-konsult. Vissa hade förutfattade meningar om branschen framför allt då de gällde de rykten som florerat om pr som en "skumraskbransch". Själv tycker jag inte att pr-arbete nödvändigtvis innebär att man lämnar den politiska sfären. För det första så är ju politiskt arbete inte reserverat för partipolitik – det opinionsbildande och påverkansarbete många intresseorganisationer, företag och andra instanser ägnar sig åt, med eller utan hjälp av pr-konsulter, är ju i högsta grad också politik. För det andra så är det ju fullt möjligt att vara politiskt aktiv i till exempel en lokal partiförening, en stadsdelsnämnd eller fullmäktigeförsamling samtidigt som man jobbar som pr-konsult.

  Jag ska verkligen inte ge mig på att försöka sammanfatta Kåberg och Ericsons uppsats, men den har hitintills varit givande att läsa och jag rekommenderar den till andra som vill lära sig mer om pr-konsulter med partipolitisk bakgrund resonerar och arbetar.


  Kommentarer om "I gränslandet mellan politik och näringsliv"

   

  Anonymous Anonym skrev... (15 februari, 2006 01:34) : 

  Hej,
  Du verkar inte ha någon mailadress, så jag får lämna en kommentar här. Tänkte bara informera dig om att idioten Jinge försöker organisera en feg hatkampanj mot dig. Men som tur var så har en av hans tidigare vänner tröttnat på Jinges falskhet och valt att avslöja Jinges metoder på sin blogg.

   

  Blogger Jonas Morian skrev... (15 februari, 2006 07:34) : 

  Tack för tipset. Jag har dock slutat att ta den där mannnen på allvar. Förhoppningsvis är det fler som snart slutar att bevärdiga hans blogg med besök.

   

  I gränslandet mellan politik och näringsliv'">kommentera