Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  torsdag, augusti 24, 2006

  Snaran dras åt ytterligare

  [UPPDATERAD] Ska man stå upp för yttrandefriheten så måste man vara beredd att försvara även det man inte gillar. Detta gäller i högsta grad våra folkvalda, som borde vara dem ställer sig på barrikaderna för att försvara vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. I stället visar en ny Sifo-undersökning som Tidningsutgivarna låtit göra att många av riksdagens ledamöter kan tänka sig att göra ytterligare inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten.

  Undersökningen har gjorts under sommaren och 175 av riksdagens ledamöter har svarat. Undersökningen visar bland annat:

  * 89 % av de tillfrågade ledamöterna tycker att enskilda polisers meddelarfrihet ska begränsas
  * 74 % tycker att det bör införas en lag som begränsar medias möjlighet att bevaka kända personer
  * 68 % tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål ska höjas kraftigt
  * 72 % vill införa regler om ekonomiskt förtal så att företag och organisationer skall kunna kräva medierna på skadestånd
  * 84 % tycker att det är bra att media inte kommer åt pass- och körkortsbilder

  Det är lätt att instämma med Tidningsutgivarna när det konstaterar att det är skrämmande att så många av riksdagens ledamöter inte verkar förstå hur viktig tryck- och yttrandefriheten är för det öppna demokratiska samhället. Problemet tycks vara att de inte ser helheten, utan accepterar små ingrepp och begränsningar här och där som sammantaget innebär ett undergrävande av tryck- och yttrandefriheten - och därmed demokratin.

  Ta del av undersökningen här och här. (Via Dagens Media.)

  Researcher påpekar, apropå en gerillareklamkampanj som förefaller vara s-märkt, att det är intressant "att samma politiker som vanligen vill begränsa reklamens intrång i privatlivet gärna använder samma metoder för att få ut sitt budskap", och tillägger att de politiker "som anser att reklamen i kommersiella sammanhang påverkar människors valmöjligheter, och styr människor till att göra saker de inte vill anser nu att samma metoder är de som bäst verkar för demokratin".

  * * *

  Missa inte Martin Jönssons tänkvärda artikel i SvD om detta.

  Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: , , .


  Kommentarer om "Snaran dras åt ytterligare"

   

  Blogger Erik Åström skrev... (24 augusti, 2006 11:00) : 

  Tyvärr ser jag inget konstigt med resultatet i ovanstående undersökning. En del journalister verkar anse sig stå över vanliga dödliga människor vad gäller etik och moral.

  Detta har blivit allt mer tydligt de senaste åren med exempelvis helsidesreportage av våldtagen minderårig, direkt trakasserande fotografier och fabriceringar om kändisar, samt namn och foto på personer i pågående brottsutredning där ingen dom än är avkunnad.

  Man ser tydligen inte heller något som helst fel i att publicera polisens interna uppgifter trots att detta med högsta sannolikhet saboterar polisens spaningsarbete och i vissa fall till och med gör vittnesmål otillförlitliga.

  Så länge påföljder i form av skadestånd och liknande inte är kännbara kan ansvariga utgivar kallt kalkylera detta som en möjlig utgift som helt enkelt kan uppvägas ökad upplaga. Det har väl knappast hänt att en tidning har gått ut i lika stort helsidesformat och efteråt förklarat deras misstag och att deras tidigare uppgifter var direkt lögn. Tyvärr ser jag mer och mer en utveckling mot den engelska tabloid pressen där man medvetet misstolkar och förvränger på bästa sätt för att uppfinna skandaler och hänga ut folk.

  Jag är fullt medveten att pressfrihet är en grundpelare i demokrati, och jag tycker att det är något att vara stolt över när man ser diktaturer och totalitärt styrda regimer runt om i världen. Jag ser dock ingen orsak till att journalistik på något sätt skulle stå över allt annat och inte ha kännbara påföljder vid till exempel uppenbart förtal och smutskastningskampanjer.

  Det kommer alltid att finnas ingrepp och begränsningar i demokratins grundpelare. Man har till exempel inte rätt att via yttrandefrihet stämpla någon för mord eller göra sig skyldig till hets mot folkgrupp. Varför skulle förtal mot personer och företag, samt sabotage av pågående polisutredning vara undantaget?

  Den stora frågan är vilka ingrepp vi skall tillåta och hur de skall utformas för att demokratin som helhet fortfarande skall fungera.

   

  Anonymous Anonym skrev... (24 augusti, 2006 12:02) : 

  En högst osaklig kommentar, men .... vilken sommarjobbare har sammanställt rapporten? Något av det taffligaste jag sett på länge ur språklig synpunkt.

   

  Anonymous Paula skrev... (24 augusti, 2006 15:29) : 

  Det är en fråga om myndigheter på begäran ska förse medierna med uppgifter om privatpersoner såsom passbilder, inkomstuppgifter osv. Där tycker jag att vi har haft en för stor offentlighet i Sverige. Detta är inte egentligen en fråga om yttrandefrihet även om journalister ofta behandlar det som en yttrandefrihetsfråga. I själva verket handlar det om offentlighetsprincipen som är till för att var en en ska kunna granska makten - inte grannens passbilder.

  Det är en helt annan fråga vad som får tryckas dvs vad utgör hets mot folkgrupp, bör "ekonomiskt förtal" eller sexistisk reklam vara brottsligt osv. Jag tror att kampen för yttrandefrihet förlorar på att man blandar ihop de två.

   

  Anonymous Tjelvar skrev... (24 augusti, 2006 15:58) : 

  Huvudansvaret för att det har blivit så är ju ändå de mediachefer som tycker det är helt OK med grova övertramp och kränkningar av enskilda människor, inte för att de har några journalistiska ideal, utan för att kränga ännu mer lösnummer åt ägarna. Med sådana vänner (exempelvis Otto Sjöberg och Anders Gerdrin ) behöver yttrandefriheten inga fiender.

   

  kommentera