Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, mars 14, 2007

  Det demokratiska underskottet

  I veckans nummer av Tidningen Broderskap bidrar jag med en krönika betitlad ”Det demokratiska underskottet”, om den stundande socialdemokratiska extrakongressen.

  Jag konstaterar att det sällan har funnits så många starka skäl för det socialdemokratiska partiet att samlas och diskutera angelägna frågor som nu. Trots det har partimedlemmarna väldigt små möjligheter att påverka vare sig upplägg eller vägval på det som sägs vara det högsta beslutande organet – partikongressen.

  Vidare skriver jag att ett steg i riktningen att vara ett parti i människors vardag hade kunnat vara att låta partimedlemmarna bli reellt delaktiga i eftervalsprocessen och valet av ny partiledning.

  Alexander Tahir, aktiv i Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm (SSK), skriver på klubbens blogg att det socialdemokratiska partiet ”i mycket större utsträckning borde använda sig av internet och SMS för att demokratisera beslutsprocesserna”. Tahir noterar att den förra s-regeringen ju bidrog till att modernisera den privata deklarationsprocessen genom att erbjuda SMS- och internetmöjligheter, ”så varför inte applicera tekniken även på detta område”?

  Jag tycker personligen att det är en intressant tanke, även om det nog åtminstone under överskådlig framtid får ses just som ett komplement till mer traditionella metoder. Det är ju trots allt långtifrån alla som har tillgång till dator med tillförlitlig internetuppkoppling, och långtifrån alla känner sig nog ännu bekväma med att välja kongressombud eller fatta demokratiska beslut via SMS.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Det demokratiska underskottet"

   

  Blogger Peter Karlberg Blogger skrev... (14 mars, 2007 15:46) : 

  Det är nog ingen tvekan om att teknik skulle kunna förbättra de demokratiska processerna väsentligt, i synnerhet som så få faktiskt deltar i de "avgörande" samtalen. Emellertid så finns här ett slags hönan och ägget-fråga. Så länge inte partiet på allvar tar tekniken till hjälp och våra ledande företrädare t.ex. dels själva använder, dels demonstrerar att de har förmåga att ta tillvara synpunkter/diskussioner förda i digitalt format kommer inte mycket att hända.

  Det är ju väldigt tydligt hur t.ex. banktjänster och deklarationstjänsten påtagligt driver på intresset från medborgarna i allmänhet att skaffa sig kunskap och tillgång till verktygen.

   

  kommentera