Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  onsdag, mars 28, 2007

  Lyssna på medborgarna, avlyssna dem inte

  I en intressant och läsvärd debattartikel i SvD skriver den pensionerade advokaten Lars Rosengren att ”Om man frågar mannen på gatan om han tycker att myndigheterna ska ha rätt att i hemlighet ta del av brev och telefonsamtal lär nog svaret bli ett rungande nej”. Rosengren konstaterar också att det är uttryckligen förbjudet i grundlagen för myndigheterna att ägna sig åt sådan verksamhet.

  Lars Rosengren ställer i sin artikel den högst relevanta frågan varför det tycks råda en sådan stor politisk enighet om att FRA bör få utökade spaningsbefogenheter: ”Varför behöver Sverige vid sidan av de normala myndigheterna, polis, åklagare och domstol, en av den högsta politiska myndigheten, det vill säga regeringen, styrd spaningsverksamhet genom FRA?”.

  Vad vet våra politiska beslutsfattare som vi medborgare inte får veta? I likhet med Rosengren har jag ännu inte uppfattat några klart redovisat vägande skäl för den tilltänkta lagen.

  Jag instämmer också till fullo med de avslutande orden i artikeln: ”Det vore klokt av politikerna att lyssna på medborgarna i stället för att avlyssna dem”.

  Läs för övrigt gärna mer om FRA-lagen här.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Lyssna på medborgarna, avlyssna dem inte"

   

  Anonymous Jocke skrev... (28 mars, 2007 22:06) : 

  FRA har redan idag rätt att avlyssna tele- och datatrafik som går i luften. Man undrar vilken omfattning denna övervakning har haft genom åren.

  Det är hög tid att detta utreds en gång för alla. Riksdagen är nu i färd med att ge FRA utökat mandat, innan man undersökt saken närmare.

  Odenberg har gång på gång påpekat att FRA:s verksamhet varit oreglerad i 60 år. Just det. Vilka integritetskränkningar har myndigheten gjort sig skyldig till under årens lopp? Tillsätt en sanningskommission - NU.

   

  kommentera