Sosse
S-bloggar
RSS 1.0
RSS 2.0
Atomflöde
Prenumerera med Bloglines
Nyligen
Intressant
Pinga Frisim
Blogarama - The Blog Directory
Bloggtoppen.se
Spam Poison
Stoppa spammarna!
Creeper
Bloggparaden
Bloggportalen

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker

Här bloggar Jonas Morian om politik, medier och samhällsfrågor. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.

  Anonyma kommentarer accepteras inte. Stå för dina åsikter med ditt eget namn. Läs mer!

  www.flickr.com
  This is a Flickr badge showing public photos from PromeMorian. Make your own badge here.

  måndag, mars 26, 2007

  Analysera mera, men presentera resultatet

  Jag har tidigare efterlyst det socialdemokratiska partiets eftervalsanalys. Visserligen har jag redan en egen uppfattning om vad valförlusten berodde på och jag bloggade om detta redan på valnatten.

  Inte desto mindre skulle jag, som engagerad socialdemokrat, vara intresserad av att få ta del av partiets bedömningar. Och jag ser gärna att dessa sedan ligger till grund för en ordentlig diskussion bland medlemmarna om vilka slutsatser vi bör dra utifrån detta om vårt politiska budskap.

  ”Källor i socialdemokraternas partistyrelse” lär ha uppgett för Politikerbloggen att partiets eftervalsanalys presenteras torsdagen den 29 mars. Först ska dock en dragning av hela materialet göras för partistyrelsen. Det är oklart om det i samband med detta blir någon presskonferens.

  I dag rapporterar Ekot att enligt en analys beställd av Stockholms arbetarkommun (alltså socialdemokraterna i Stockholm) så saknade partiet en politik för dem som var arbetslösa.

  Det är chefen för LO:s näringspolitiska enhet, Irene Wennemo, som skrivit analysen. Hon skriver bland annat att tillväxten i Stockholm utvecklades svagt och att även tjänstemännen oroade sig för arbetslöshet.

  Till Ekot uppger Wennemo att hon tror att ”det fanns en stark oro långt in i tjänstemannagrupperna att förlora jobbet”. Det var en svag utveckling av sysselsättningen i Stockholm, och då var det svårt att få jobb även för akademiker och folk med bra utbildning. Inför detta stod den socialdemokratiska regeringen handfallna. Trots att det fanns uppenbara brister i hela arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningspolitiken, sa man bara att ”det här löser sig”. Vilket väljarna inte alls upplevde att det gjorde.

  Irene Wennemo tycker också att socialdemokraterna gjort för lite för att få tillbaka de människor i arbete som varit sjuka eller som kanske inte kan jobba till hundra procent: ”Det är där den stora utslagningen sker och det är här de stora problemen finns som vi måste lyckas lösa till näst avtalsrörelse”, säger hon till Ekot.

  Andra skriver intressant om , , .


  Kommentarer om "Analysera mera, men presentera resultatet"

   

  kommentera